Trafikksikkerhet:

Halvparten ville ha strøket til førerprøven

Ikke bare kjører de på feil side av veien. Annenhver engelsk bilist ville ikke en gang klart å ta førerprøven.

FØRERPRØVEN: Et representativt utvalg engelske bilister gjennomførte en test tilsvarende førerprøven.

FØRERPRØVEN: Et representativt utvalg engelske bilister gjennomførte en test tilsvarende førerprøven. Foto: Kia

Publisert Oppdatert

Disse urovekkende opplysningene kommer fram i en undersøkelse Kia Motors UK har gjort blant et utvalg erfarne bilister. Og det er ikke bare snedige regler folk stryker på.

Mange grove feil

Halvparten av de testede bilistene som strøk, gjorde såkalte grove feil. En av kandidatene unngikk en fotgjenger med bare en hårsbredd.

Les også: Teoriprøven på nett - journalisten strøk

- Gjengangerfeilene er knyttet til observasjon, forteller Damien Burke, som utførte testene for Kia. Her er listen over hva de fleste ville strøket på:

Topp-10-liste over førerfeil

1. Unødvendig nøling i kryss, bryter trafikkflyten og skaper forvirring hos andre trafikkanter

2. Høy fart, over fartsgrensen, spesielt i bebygde områder

3. Plassering i veibanen, typisk for tett forbi parkerte biler eller over midtlinjen

4. Fort kort avstand til bilen foran

5. Manglende bruk av blinklys ved kryss

6. Manglende observasjon ved igangsetting, speil og blindsoner

Sjekk også: Den livsfarlige dødvinkelen

7. Kontroll på kjøretøyet ved rygging, holder ikke begge hender på rattet

8. Ved nødbrems, glemmer å sjekke speilet for trafikk bakfra

9. Sikker stopp ved kryss, glemmer å bruke håndbrekket

10. Generell svak observasjonsevne for andre trafikkanter og faresituasjoner

Sjekk også: Trafikkregelen ingen kan

De fleste kandidatene hadde også lagt seg til en rekke andre typiske uvaner

  • Kun en hånd på rattet
  • Lar bilen trille i nøytral
  • Filing på klutsj i motbakke

Norske bilfører er neppe bedre

UVANER HOLDER SEG: - Den generelle trenden ved førerprøven første gang er at gutter overvurdere sine ferdigheter og stryker på høy fart, forteller Burke. Jenter er mer intelligente bilfører, men samler nøler ofte for mye. Det påtagelige er at disse kjønnsspesifikke forskjellene faktisk holder seg også blant kandidatene som hadde lang fartstid bak rattet.

UVANER HOLDER SEG: - Den generelle trenden ved førerprøven første gang er at gutter overvurdere sine ferdigheter og stryker på høy fart, forteller Burke. Jenter er mer intelligente bilfører, men samler nøler ofte for mye. Det påtagelige er at disse kjønnsspesifikke forskjellene faktisk holder seg også blant kandidatene som hadde lang fartstid bak rattet. Foto: Foto: Elin Davidsen

- Dette er urovekkende tall, medgir Henning Harsem. Han er sjef for Autoriserte kjøreskolers landsforbund (ATL).

Henning Harsem i ATL

Henning Harsem i ATL

Harsem kjenner ikke tilsvarende undersøkelser for Norge når det gjelder den praktiske prøven, men for teoritester vet man at srtykprosenten er høy.

- Men vi ingen grunn til å tro at norske sjåførers ferdigheter avviker veldig fra førere fra andre vest-europeiske land, sier Harsem.

Blir først bedre, så dårligere

Også praktiske ferdigheter avtar med årene, understreker han.

- Strykprosenten for dem som avlegger førerprøven for første gang er ca. 20 prosent. Er faringsmessig vil disse sjårførene ha en kraftig økning av ferdigheter de første årene.

Etter fem - seks år avtar imidlertid ferdighetsnivået igjen, typisk fordi man automatiserer en del handlinger som nok ikke burde vært det.

Feil prioritering av trafikksikkerhet?

- Det brukes forholdsvis svære summer på fysisk trafikksikring i forhold til opplæring av trafikkanter. Hadde det vært naturlig å endre noe på dette forholdet til fordel for bedre opplæring og hyppigere kursing og testing?

- Vi kan nok være enige i at de menneskelige ressursene får for lite oppmerksomhet i denne sammenheng. Rundt 70 prosent av alle ulykker skyldes førerfeil, påpeker Harsem.

- Spesielt når det gjelder dødsulykkene er dårlige holdinger, som høy fart og rusbruk, en sterkt medvirkende årsak

Fornying hvert 10. år fra 2013

Harsem mener derfor vi vil kunne gjøre stor trafikksikringslykke ved krav til etterutdanning. Han viser til yrkessjåførene, som nå etter et EU-direktiv har pålagt 35 timer etterutdanning hvert 5. år.

- Men det kommer litt over langs. Fra 2013 innføres antagelig EUs 3. førerkortdirktiv, hvor det vil bli stilt krav til fornying av førerkortet hver 10. år, opplyser Henning Harsem i ATL.

Les også: Tok lappen etter 27 år

Overraskende høyt, mener Trygg Trafikk

Kommunikasjonssjef Kristin Øyen i Trygg Trafikk er overrasket av det høye stryktallet.

- Jeg ville nok gjettet på en lavere andel enn det. Det er vanskelig å vite hvor sammenlignbar testen er med Norge og norske bilførere. Føreropplæringen i Norge regnes generelt for å være god.

Trygg Trafikk går imidlertid ikke inn for obligatoriske tester eller kurs for førerkortinnehavere.

Kommunikasjonssjef Kristin Øyen

Kommunikasjonssjef Kristin Øyen Foto: Trygg Trafikk

- Mange ville sikkert ha god nytte av en oppfriskning av førerferdighetene, men ulykkesstatistikken viser klart at det er de ferske bilførerne som nettopp har fått opplæring, og klart førerprøven, som har høyest risiko for ulykker.

Se også ulykkesstatistikken per juli 2009.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning