sunniva ørstavik likestillingsombud

IKKE OVERRASKET: Likestillingsombud Sunniva Ørstavik ser hyppig eksempler på kjønnsdiskriminering. © FOTO: Jon-Are Berg-Jacobsen

- Likestillingen har nok kommet kortere enn vi liker å tro i Norge, sier likestillingsombud Sunniva Ørstavik.

En fersk undersøkelse viser at 24 prosent av norske arbeidstakere har opplevd kjønnsdiskriminering på jobb. Utvalget er mellom 18 og 67 år, og personene som er spurt er i betalt arbeid.

Det er Randstad, verdens nest største bemanningsbyrå, som har utført undersøkelsen, der minst 400 arbeidstakere i hvert land er blitt intervjuet om de har opplevd diskriminering på arbeidsplassen.

Diskriminering på jobb

Seksuell trakassering. Urettferdige lønnsforskjeller. Arbeidsgivere som på forhånd har bestemt seg for hvilket kjønn de vil ansette.

Alminnelig god folkeskikk tilsier at man burde lukke døren etter seg på toalettet.

Likestillingsombudet, 19.02.2015.

Dette er fremdeles til stede på norske arbeidsplasser og det er fremdeles kvinner det i størst grad går utover. Kvinner som Kjersti Bang, som mistet jobben hun skulle begynne i etter at hun fortalte at hun var gravid.

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik mener tallene viser at diskriminering på grunn av kjønn er et utbredt problem i Norge.

- Etter snart seks år som ombud er jeg ikke overrasket.  Når så mange kvinner opplever diskriminering på arbeidsplassen, har ikke menn og kvinner like muligheter på arbeidsmarkedet.

Sjefen sendte porno

Ørstavik ser i arbeidet sitt hyppig eksempler på nettopp dette.

I en av sakene Likestillingsombudet behandlet i år ble det konkludert at en mannlig daglig leder trakasserte sin eneste kvinnelige ansatte.

«Daglig leder hadde hatt en pornografisk kalender på kontoret, sendt en epost med et vedlegg med flere pornografiske bilder av kvinner, og lastet ned nakenbilder, deriblant ham selv som hadde sex med en kvinne, på firmaets dropbox».

I tillegg urinerte han med toalettdøren åpen til tross for at klager ba ham lukke døren. Toalettet lå rett ved hennes kontor. I behandlingen av saken uttalte likestillingsombudet blant annet: «Alminnelig god folkeskikk tilsier at man burde lukke døren etter seg på toalettet.»

Samlet sett ble denne oppførselen regnet som kjønnstrakassering, og ombudet uttalte at dette var brudd på likestillingsloven.

«Uakseptabel» kjønnsdiskriminering blant ingeniører

Blant yrkesgruppene som rammes av forskjellsbehandling finner vi ingeniørene. I høst gjennomførte Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (Nito) en undersøkelse der over en fjerdedel av ingeniørene som ble spurt svarte at de hadde opplevd å bli diskriminert eller forskjellsbehandlet. Blant kvinnene var kjønn den desidert vanligste årsaken.

- Dette er et uakseptabelt nivå og Nito vil følge nøye med på utviklingen. Denne siste undersøkelsen viser at andelen kvinner som sier de har blitt diskriminert har økt fra januar 2013 til august 2015, sier president Trond Markussen.

trond markussen nito

REAGERER: - Dette er et uakseptabelt nivå, sier president i Nito, Trond Markussen, om kjønnsdiskrimineringen. © FOTO: Nito

Han understreker at det er manko på kvinnelige ingeniører.

- Norge trenger ingeniører, og rekrutteringspotensialet blant jentene er stort. Vi ser også i undersøkelsene våre at kvinnelige ingeniører generelt trives godt i jobben.

Nettopp derfor mener likestillingsombud Sunniva Ørstavik at kjønnsdiskriminering må bort.

- Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet kan gjøre det vanskelig for kvinner og menn å ta utradisjonelle yrkesvalg, og gi kvinner dårligere muligheter til å nå toppen i arbeidslivet.

Ombudet legger til grunn at hun ble forbigått på grunn av uttak av foreldrepermisjon.

Likestillingsombudet, 07. 05. 2014

Diskrimineres når vi skal ha barn

Likestillingsombudet får generelt flest henvendelser fra mødre og fedre. Halvparten av norske kvinner har opplevd å bli diskriminert i forbindelse med fødsel og barselpermisjon.

- Vi har tall som også viser at hver femte pappa opplever diskriminering når de skal ha barn. Jeg tror dessverre at problemet er enda større enn det som kommer frem i denne undersøkelsen.

Ett eksempel på dette er en sak ombudet uttalte seg om i fjor, der en kvinne som var i fødselspermisjon ikke fikk en jobb selv om hun var best kvalifisert.

«I og med at hun fremstår som best kvalifisert til stillingen og at umiddelbar tiltredelse var avgjørende for at hun ikke ble valgt, legger ombudet til grunn at hun ble forbigått på grunn av uttak av foreldrepermisjon.»

En annen person fikk stillingen fordi hun kunne starte med en gang, selv om dette ikke var et krav i utlysningsteksten.

Ny stortingsmelding

Likestillingsminister Solveig Horne presenterte forrige uke stortingsmeldingen om likestilling: «Likestilling i praksis - like muligheter for kvinner og menn».

Den slår fast at det norske arbeidsmarkedet er kjønnsdelt.

«Både kjønnsdelingen av arbeidsmarkedet og forskjeller i tilknytning til arbeidslivet fører til forskjeller i kvinner og menns lønns- og inntektsnivå», heter det i meldingen.

- Dette er en likestillingsmelding som erkjenner de store problemene vi har innenfor arbeidsliv, utdanning og oppvekst, vold, ledelse og så videre. Men det er vanskelig å få øye på virkemidlene som skal brukes for å få til likestilling på disse områdene, mener Ørstavik.

Likestillingsombudet ønsker seg tre hovedkategorier av tiltak for å få bukt med problemene:

1. Tydeliggjøre arbeidsgiverens plikt til å forebygge diskriminering og fremme likestilling.

2. Sørge for at arbeidsgivere har kunnskap og verktøy til å gjøre dette.

3. Sørge for at det får konsekvenser hvis de ikke gjør det.

- Likestilling kommer ikke av seg selv, understreker Ørstavik.

-For å få det til må vi både bruke pisk og gulrøtter.

Vil du lese flere slike saker?  Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Les hele saken
Les alt om:

Inger-Lise Kvås, redaksjonsjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!