Tolk drømmene dine!

Vil du finne ut mer om ditt ubevisste sjeleliv, kan det være lurt å ta en titt på hva drømmene dine betyr!

Publisert Oppdatert
Vi sover en tredjedel av livet, og i likhet med søvnen er drømmene våre en del av livet vårt. Alle mennesker drømmer, glade, humoristiske drømmer, skumle drømmer, rare drømmer og søte drømmer! Noen husker ikke drømmene når de våkner, men typisk for de fleste av oss er det av vi husker deler eller bruddstykker.

Først litt historikk:
Det har lenge vært en allmenn oppfatning at drømmene hører til vårt ubevisste sjeleliv. Sigmund Freud kalte endatil drømmer for "kongsveien til det ubevisste". I nyere tid har amerikanske drømmeforskere funnet ut at drømmene er helt avgjørende for å kunne lære, og kaller drømmene også for "kongsveien til det bevisste".

Man kan i alle fall slå fast at drømmene har å gjøre med grunnleggende følelser i oss, slik som glede, sorg, sinne og angst. Dette er følelser som kommer og går, og vi har ikke alltid kontroll over dem. Drømmene våre opptrer i usensurert form, og vi forstår disse enten slik de er i all sin tydelighet, eller symbolene i dem. Deres budskap hjelper oss til å belyse vårt bevisste våkne liv ved hjelp av det ubevisste.

Ulike typer drømmer:
Det har stor betydning for din egen drømmetolkning å kunne fastslå hvilken type drøm man har hatt. Det finnes en rekke hovedtyper av drømmer, men det er viktig å huske at det ikke finnes en fasit. Tolkning kan være vanskelig!

De lærde strides, og det finnes ikke en bred enighet om hvor mange drømmetyper som finnes. Forfatter Nils Petter Thuesen presenterer i sin bok "Drømmetydninger" 11 forskjellige typer drømmer. Her er sju typiske drømmer:

Prosaiske drømmer
Disse drømmene er klare og greie i den forstand at vi ser scener vi kan identifisere, og løsningene er ganske opplagte. Man trenger ikke å lete etter symbolske forklaringer.

Tilbakevendende drømmer
Denne typen drøm dukker opp igjen og igjen, med korte eller lengre mellomrom. De fleste opplever denne drømmetypen, og disse avspeiler trolig gamle problemer som er blitt vekket til live av ytre inntrykk. Den avspeiler for eksempel et problem vi strever med å løse.

Symbolske drømmer
Gjenspeiler følelser som for det meste ikke kan uttrykkes med ord, og bringer oss inn i vår hemningsløse, indre verden. Et symbol kan defineres som en gjenstand eller en handling som står for noe annet.

Bekymringsdrømmer
De aller fleste av oss drømmer om ting som handler om engstelse eller bekymring for noe. Slike drømmer kan avspeile en ubevisst angst for et eller annet som er fortrengt fra bevisstheten, men som har lagret seg i hjernen. Kan ofte være en tilbakevendende drøm.

Sjokkdrømmer (mareritt)
Slike drømmer huskes lett fordi de har gjort et sterkt inntrykk på oss. De fleste forskere mener at mareritt forekommer oftest i 5-6-årsalderen og at de blir sjeldnere senere i livet. Er man ofte plaget av mareritt kan det være tegn på et underliggende problem, og det kan hjelpe å snakke om disse problemene.

Stemningsdrømmer
Disse drømmene er vanskelige å beskrive med ord, for de er litt diffuse. De får vår fantasi og følelser til å utvikle seg i en ny retning, og de kan oppsummere vårt aktuelle følelsesliv på en dyp måte.

Lag din egen drømmedagbok:
Det kan hende at du har problemer med å huske drømmene dine. Det som kan hjelpe på dette er å si til deg selv før du sovner "nå må jeg huske det jeg drømmer". Prøv så å tenk aktivt for å finne ut hva du har drømt når du våkner. Etter en tid bør du begynne å huske drømmene dine.

Du kan også prøve andre grep: Ved å føre en såkalt drømmedagbok kan du få mer ut av drømmene dine. Skriv ned nattens opplevelser i en bok med en gang du våkner, og les gjennom fra tid til annen. Kanskje klarer du å se et mønster i drømmeutviklingen, og dermed få et svar på om du beveger deg i riktig retning i livet. Du vil også huske viktige ting drømmene har prøvd å si deg.

Det er imidlertid ikke alltid like enkelt å tolke sine egne drømmer. En drøms mange ulike elementer kan bety mye forskjellig, så ikke gi opp med en gang!

Kilder: Nils Petter Thuesen: "Drømmetydninger", www.droemmetydning.com, www.wikipedia.org drom_hoyde.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning