Få kontroll på huden

Psoriasis er plagsomt og smertefullt. Slik pleier du huden din.

Publisert Oppdatert
Alle som sliter med psoriasis vet hvor utrolig plagsom denne hudlidelsen er, og ikke minst hvor smertefull den kan bli om man klør mye. Mange rammede sliter ekstra med sykdommen i vintermånedene på grunn av kald luft og fuktighet.

Årsaken til sykdommen

Psoriasis er en kronisk, systemisk immunologisk sykdom. Årsaken til den overdrevne veksten av keratinocytter ved psoriasis er ikke fullstendig klarlagt. Det forskes mye rundt dette og de fleste ekspertene antar idag at det er et samspill mellom arvelige forhold og immunforsvaret som forårsaker tilstanden. Arv spiller også en sentral rolle.

Kroppens eget immunforsvar er overaktivt og fører til en kronisk betennelse i huden. Hudforandringer som vanligvis er vel avgrenset, rødlige, lett opphøyet, av varierende størrelse og med en typisk sølvhvit skjellende overflate, hører til symptomene. Den skjellende overflaten kalles plakk.

De vanligste stedene er over strekksidene av ledd, særlig over albuen og kneet. Andre steder som kan rammes av psoriasis er hodebunn, ører, underliv, rygg, mage, hender og føtter.

Sykdommen har et kronisk forløp, men kan variere i omfang over tid. Alvorlighetsgraden vil variere fra person til person. Man regner med at rundt 80 prosent av alle med psoriasis har mild til moderat sykdom, mens 20 prosent har moderat til alvorlig sykdom. Sykdommen er sjelden livstruende, men kan redusere pasientens livskvalitet gjennom smerte, hudavskallninger og tidkrevende behandlinger.

Ny behandling

Målet med all behandling av psoriasis er å lindre plagene, holde sykdommen under kontroll over tid, og forhindre at den går ut over livskvaliteten. Samtidig ønsker man at bivirkningene skal være små eller ubetydelige.

Det finnes en rekke ulike medisiner mot psoriasis, og hvilken type du skal bruke, avhenger blant annet av hvilken type psoriasis du har, hvor på kroppen du har sykdommen, og hvor omfattende den er. Medikamentene finnes i ulike varianter. Noen brukes som krem eller salve, andre som væske mens noen tas som tabletter.

Resultatet av et nytt studie som ble publisert i det medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine for noen uker siden, viser at det nye biologiske legemiddelet Stelara gir betydelig bedre effekt ved middels til alvorlig plakkpsoriasis enn legemiddelet Enbrel, som er den mest brukte behandlingen for pasientgruppen.

I studiet, som heter ACCEPT, deltok 903 pasienter som alle hadde middels eller alvorlig form for plakkpsoriasis. 347 pasienter fikk Enbrel (etanercept) 50 mg, to injeksjoner i uken i tolv uker, mens 209 pasienter fikk Stelara (ustekinumab) 45 mg i uke null og fire, 347 pasienter fikk dobbel dose Stelara, 90 mg, også i form av injeksjoner, i uke null og uke fire.

Symptomreduksjon

Av de pasientene som fikk Stelara, oppnådde 68 prosent (i gruppen 45 mg), respektive 74 prosent (i gruppen 90 mg) reduksjon av symptom - tilsvarende 75 prosent etter tolv uker, målt i henhold til Psoriasis Area and Severity Index (PASI 75). Tilsvarende tall for pasientene i Enbrel-gruppene var 57 prosent. Resultatene viste også at pasientene i begge Stelara-gruppene oppnådde minskede symptom tidligere, sammenlignet med pasientene i Enbrel-gruppen.

- Studiene gir viktig informasjon om de to biologiske legemiddlenes effektivitet og sikkerhet ved behandling av disse pasientene. Vi kunne konstatere at en høy andel av pasientene i Stelara-gruppen oppnådde en betydelig minsking av psoriasislesjoner (hudutslag) etter tolv uker. Det gjaldt også de pasientene som fikk gå over til Stelara-behandling etter at de ikke hadde reagert på Enbrel-behandlingen, sier studiets internasjonale hovedtester Chris Griffiths, professor ved Universitetet i Manchester, Manchester, England.

Kilde: Nhi.no, Wikipedia, forskning.no psoriases220.gif

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning