Utbrent

Når kroppen sier stopp, må du kanskje slutte som leder i idrettslaget og bruke tiden til hvile i stedet

Vi kan godt gjøre mye, men ikke hele tiden.

HELT TOM: Hvis du lar kroppen gå på høygir for lenge, er det fare for at du en dag føler deg helt tom.

HELT TOM: Hvis du lar kroppen gå på høygir for lenge, er det fare for at du en dag føler deg helt tom. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Publisert Oppdatert

- Utbrenthet er en konsekvens av for høy intensitet over tid. Ofte på jobb, men det kan også dreie seg om privatlivet eller en kombinasjon av privatliv og jobb, sier fastlege i Halden og leder i Norsk forening for allmennmedisin Petter Brelin.

Hvis det skyldes jobben, vil det som regel være snakk om personer som jobber mange flere timer enn normalen og som har stadig tar på seg flere oppgaver enn de egentlig har tid til.

- Dette er mennesker som leverer på jobb, og dermed også ansatte som sjefen gjerne gir enda flere oppgaver fordi han eller hun vet at vedkommende får det gjort, sier han.

Utbrent

Det er imidlertid grenser for hvor lenge kroppen klarer å holde et så høyt tempo, og etter hvert kommer symptomene på at du kan komme til å bli utbrent.

- Det blir vanskelig å sove, du gleder deg ikke lenger til noe, du ser ikke meningen i ting og føler deg dyster og deprimert. Så faller du til slutt helt sammen, sier Brelin.

Utbrentheten er da en realitet, og dette kan ifølge legen komme brått.

- Du orker ikke lenger det samme som før, gråter lett, er deppa, føler deg slite, går knapt ut og får ikke til det du klarte før, sier han.

Det sier stopp

- Skillet mellom stress og utbrenthet kan være hårfint. Stress er en reaksjon på en belastning og en følelse av å ikke strekke til. Utbrenthet er derimot når det har vært så stor belastning over tid at kroppen sier stopp, sier psykolog Carina Poulsen.

Symptomer du bør ta på alvor

 • Du har vanskeligheter med å sove
 • Du har problemer med å finne gleden i noe
 • Du ser ikke meningen i noe lenger
 • Du føler deg dyster
 • Du er deprimert
 • Du gråter lett
 • Du isolerer deg
 • Du føler deg tappet for energi
 • Du blir lett irritert
 • Du har symptomer på panikkangst
 • Du glemmer mye
 • Du gjør mye feil for eksempel på jobb
 • Du har vært utbrent før

Kilde: Psykolog Carina Poulsen og Lege Petter Brelin

Risikofaktorer for utbrenthet

 • Meget høyt tempo på jobb
 • Svært travelt privatliv der du tar på deg mange oppgaver
 • Perfeksjonisme
 • Problemer med grensesetting
 • Stor ansvarsfølelse
 • Behov for kontroll
 • Fokus på det du ikke får gjort og hva som kan gå galt
 • Dårlige mestringsstrategier

Kilde: Psykolog Carina Poulsen og Lege Petter Brelin

Du føler deg altså rett og slett tom og har ikke mer å gi.

- I forskningssammenheng er utbrenthet en ganske ny tilstand, og tilstanden har økt enormt bare de siste årene, sier hun.

Ulike symptomer

Fordi vi mennesker er forskjellige, vil en utbrenthet kunne komme til utrykk på litt forskjellig måte hos ulike mennesker.

- En sårbarhetsfaktor er egne høye standarder, altså perfeksjonisme, kombinert med vansker med grensesetting, ansvarsfølelse og behov for kontroll. Videre kan mye grubling og kverning på negative hendelser og fokus på hva du ikke får gjort, hva som kan gå galt og dårlig mestringsstrategi opprettholde utmattelsen, sier hun.

Eksempler på negativ mestringsstrategi kan både være å sette opp tempo for mye, å gjøre for lite og å isolere seg. 

Tar lett til tårer

- Energiforlatthet, irritasjon og stort behov for hvile og dårlig søvn er er andre faresignaler du kan være på vakt for. I tillegg kan mange oppleve å ta lett til tårer, bekrefter hun.

Videre vil en del som er i ferd med å bli utbrent oppleve rastløshet, muskelspenninger og symptomer på panikkangst.

Noen får også et stort behov for å slippe ansvar.

- Men mens noen opplever det å slippe ansvar som lettende, kan andre se på det som et nederlag at de ikke lenger klarer det de ønsker, sier Poulsen.

Mindre empatisk

Psykologen forteller videre at en del også opplever å bli følelsesmessig avskåret og kyniske.

De merker kanskje at empatien ikke er der i like stor grad, for de har ikke overskudd til å sette seg inn i andres følelser og situasjon.

- Videre er kognitiv svikt veldig vanlig. Du glemmer kanskje mye, gjør feil, har konsentrasjonsvansker og vanskeligheter med å prioritere og treffe beslutninger, sier hun.

Poulsen anbefaler alle å holde litt øye med egen kalender.

Sjekk hvor tettpakket den er og hvor mye plass det er til at ting ikke alltid går som planlagt.

- Et altfor hardt løp går sjelden bra over tid. Mange som blir utbrent gjør noe hele tiden. De har vanskelig for å ta pauser og er veldig fokuserte på prestasjon og effektivitet, , sier hun.

Ost i PC-bagen

Møter du veggen helt, vil du oppleve utmattelse både fysisk og mentalt.

- Noe av det mest utfordrende for mange som er utbrent, er å akseptere at de ikke lenger kan gjøre det de vil og er vant til  fordi overskuddet ikke er tilstede, sier Poulsen.

Du kan fortsatt ha dager med litt overskudd, men hvis du ikke holder litt tilbake disse dagene, kan overskuddet gå over i utmattelse fra et øyeblikk til et annet.

- Dette skaper naturligvis stor frustrasjon, sier hun.

Etter hvert vil du kanskje også oppleve at selv enkle oppgaver blir vanskelige å håndtere.

- På dette stadiet finner vi dem som legger osten i PC-bagen og PC-en i kjøleskapet eller som sitter i bilen på motorveien, men ikke husker hvor de skal eller at de faktisk satte seg i bilen, forteller Poulsen.

Rydd opp i livet

Heldigvis er oddsene for å bli frisk gode, men det krever at du gjør bevisste endringer.

Start med en tur til legen, aller helst allerede når symptomene oppstår.

- Legen vil da kunne hjelpe deg med å rydde litt opp i livet og kan komme med gode råd så du kommer deg på beina igjen, sier Brelin.

Hva som må gjøres er helt individuelt og avhengig av hvor skoen trykker.

Dersom det er privatlivet som har gjort deg utbrent, er du nødt til å kvitte deg med noen forpliktelser der.

- Du må kanskje slutte som leder i idrettslaget eller andre verv du har og bruke denne tiden til hvile i stedet. La andre ta på seg disse oppgavene fremover, sier han.

Lev strukturert

Har det gått så langt at du ikke orker å gå på jobben, og det er denne delen av livet som sliter deg ut, trenger du en tid borte fra arbeid.

- Denne perioden kan være lang, ofte tar det flere uker før du får tilbake kreftene. Bruk tiden til å slappe av og ikke gjøre stort annet enn å leve et strukturert liv. Pass imidlertid på å stå opp til normal tid, gå litt ut, tren, vær litt sosial og unngå å sitte inne alene og se på TV-hele dagen, sier Brelin.

For noen vil aversjonen mot arbeidsplassen være så stor at selv det å kjære forbi jobben fører til uvelhet.

- I så fall kan det hende fastlegen anbefaler deg å skifte jobb, sier han.

Forståelsesfull sjef

For at du skal komme deg igjen, er det for øvrig viktig at du ikke går tilbake til samme hverdag som du hadde før. 

Det betyr at sjefen må være forståelsesfull og forberedt på å gi deg færre eller andre arbeidsoppgaver.

- Du må si i fra til ledelsen at du er forberedt på fulle dager, men ikke mer enn det. Og hvis du får en ny oppgave på pulten, må du si i fra at du gjerne tar den, men at sjefen da må gi en av de andre oppgavene dine til en annen medarbeider. Blir det ikke endringer, ender du nemlig raskt opp på legekontoret igjen, sier han.

Han understreker til at det er all grunn til å ta symptomer på utbrenthet på alvor.

- Du kan bli veldig syk hvis du blir utbrent og da kan det i verste fall ende med at du blir borte fra jobben i mange måneder, sier han. 

Vær tålmodig

Poulsen bekrefter dette.

- Utbrenthet handler om overbelastning, og det som hjelper da er i første omgang ro. Ofte handler den videre veien om å lære å si nei, gjøre ting mindre perfekt, trene på å ikke ta så mye ansvar alltid og å la ting fare. Rett og slett øve på å endre på noen mønstre, sier hun.

I denne perioden er tålmodighet, hverdagsstruktur, sunt kosthold, lett til moderat fysisk aktivitet og gode rutiner for søvn og hvile vesentlig.

- For mange handler det rett og slett om å tenke så enkelt som mulig. Du skal tilbake til det helt grunnleggende, altså mat, bevegelse, hvile, søvn og sosiale relasjoner. Et sammenbrudd kan på en måte omformuleres til å være et gjennombrudd – en mulighet til å håndtere belastninger i fremtiden på en annen måte, sier Poulsen.

Fordel energien

Hun forteller at det også kan hjelpe å føre et energiregnskap over hva som gir og hva som tar energi.

På den måten lærer du å fordele energien.

- Utbrenthet er ofte tett knyttet til perfeksjonisme og høye krav til seg selv og prestasjoner. I disse tilfellene er det vesentlig å jobbe med disse strenge standardene som driver deg for langt utover egne grenser. Vi kan godt gjøre mye, men ikke hele tiden, og for å være på og yte, må vi innimellom også være av og ta pauser, sier hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning