Psykopater

Dette avslører psykopaten

Det er åpenbart hva du bør gjøre dersom du utsettes for en psykopat.

PSYKOPATEN: Han eller hun er ikke villig til å endre seg. En psykopat ser ingen grunn til det.

PSYKOPATEN: Han eller hun er ikke villig til å endre seg. En psykopat ser ingen grunn til det. Foto: ILLUSTRAJONSFOTO: thinkstockphotos.com

Publisert Oppdatert

Mangelfull empati, dårlig selvinnsikt, ansvarsfraskrivelse og storhetstanker er typiske trekk hos en psykopat.

- En psykopat skylder alltid på partneren for problemer i forholdet og møter enhver diskusjon med det for øye å vinne den, har sosionom og familieterapeut Jan Olav Røed tidligere uttalt til Klikk.no.

Psykopaten sykeliggjør sine nærmeste med kommentarer som: «Du burde vært innlagt» og «Det er du som er gal og vanskelig».

Overfokus på psykopaten

- Det er ikke rart man er opptatt av å prøve å forstå hva man har fått inn i livet sitt, men jeg synes ofte det blir et overfokus på å prøve å forstå psykopaten. Det er ikke egentlig så konstruktivt å prøve å finne ut av han/hun, det er viktigere å finne ut av sitt eget liv og hva man finner seg i og ikke, sier psykolog Peder Kjøs.

Lov å takke nei

- Jeg får jo ofte brev og møter folk i terapi som er utsatt for de utroligste ting og som lurer på om han (partneren, red. anm.) er psykopat. Ja, det kan vel hende, men er det poenget? Hva gjør han med deg, hvordan får han deg til å føle deg og synes du det er okay? Har du en kjæreste som er voldelig, alt for selvopptatt, aldri tenker på deg, konstant juger - alt det som står på listen - er det en fyr man vil være sammen med? Det er veldig lov til å takke nei til det, mener Kjøs.

Han påpeker for øvrig at psykopater vel så gjerne kan være kvinner som dominerer og manipulerer mannlige eller kvinnelige partnere.

Sammenlignes med edderkopper

Ifølge boken "Ut av psykopatens grep" er det viktig å innse at en psykopat aldri kommer til å forandre seg.

"Du kan aldri forandre et annet menneske, aller minst en psykopatisk person. Endringen må skje hos deg selv", råder forfatterne Aud Dalsegg og Inger Wesche.

- Jeg sammenligner ofte psykopater med edderkopper som spinner ofrene inn i sine nett. Når de vel er fanget, fortærer de dem. Fordi de ikke har noe dypere emosjonelt ståsted i seg selv, er de avhengige av relasjoner hvor de kan suge motparten tomme. Man kan kalle dem eksistensielle vampyrer, sier Inger Wesche til Bedre Helse.

PSYKOPAT? Du kan aldri forandre et annet menneske, aller minst en psykopatisk person. Endringen må skje hos deg selv, råder eksperter.

PSYKOPAT? Du kan aldri forandre et annet menneske, aller minst en psykopatisk person. Endringen må skje hos deg selv, råder eksperter. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

- Og er han en psykopat, kom deg unna. Du kan ikke hjelpe ham ved å bare være snill nok eller ta han med i terapi, kom deg unna, tenker jeg, sier Peder Kjøs.

- Slår han deg og er forferdelig, så bør det være åpenbart hva man bør gjøre, men det er jo ikke bare alltid å gå heller. Man har boliglån og barn og sånn. Også lurer man så fælt på hva det er for noe, fordi det ofte er lettere å fokusere på det enn å ta tak der man burde ta tak - lettere å gruble over ham som et mysterium enn å se virkeligheten i øynene, sier Kjøs.

Omdiskutert begrep

I den 12 år gamle boken "Sjarmør og tyrann" (Aschehoug) skriver Aud Dalsegg og professor i psykiatri Alv A. Dahl at de ekte psykopatene ikke er mange, men skadene de kan påføre sine omgivelser er så omfattende at de likevel utgjør et problem.

Begrepet "psykopat" har vært sterkt omdiskutert, blant annet fordi diagnostisering har vist seg å være vanskelig.

Fordi psykopater mangler sykdomsfølelse kommer de heller ikke inn i behandlingsapparatet, og blir dermed vanskelige å studere.

- Jeg mener at det er et blindspor å fokusere utelukkende på om han er psykopat eller ikke. Spørsmålet bør heller være: Er dette et okay parforhold for meg eller ikke? For noen ganger blir det med å finne ut om han er psykopat eller ikke en slags "Åja, da betyr det at jeg ikke er helt dum!". Det er jo vel og bra, men løsningen er jo ikke å finne ut noe mer om ham, løsningen er hva du gjør med ditt liv og samliv, sier Peder Kjøs.

20 sjekkpunkter

Robert Hares "Psychopathy Checklist" består av 20 kjennetegn med et poengsystem:

  • Er du usikker på om vedkommende har det eller det karaktertrekket: 0 poeng
  • Er du nesten sikker: 1 poeng
  • Er du helt sikker: 2 poeng

Resultat:

Under 20 poeng: Personen må regnes som et tvilstilfelle.

Her er de 20 karaktertrekkene

Tenk gjennom hvert punkt og sett 0, 1 eller 2 poeng. Etterpå legger du sammen poengene.

1) Glatthet/overfladisk sjarm

2) Egosentrisitet/storhetsideer om egen verdi

3) Behov for impulser/lett for å kjede seg

4) Patologisk løgnaktighet/bedrageri

5) Bløffmakeri/manipulering

6) Manglende anger eller skyldfølelse

7) Manglende dybde av følelser

8) Ufølsomhet/mangel på empati

9) Snyltende livsstil

10) Oppfarende/dårlig kontroll av sinne

11) Aktiv, seksuell adferd med flere partnere

12) Atferdsproblemer før fylte 12 år

13) Manglende realistisk langtidsplanlegging

14) Impulsivitet

15) Uansvarlig foreldreadferd

16) Hyppige ekteskap/samboerforhold

17) Ungdomskriminalitet før fylte 15 år

18) Svikt under prøvetid eller løslatelse

19) Manglende ansvar for egne handlinger

20) Flere typer lovbrudd blant følgende 10: innbrudd, ran, narkotika, frihetsberøvelse, mord(forsøk), ulovlig våpenbesittelse, seksuelt overgrep, grov uaktsomhet, bedrageri, flukt fra fengsel.

Over 25 poeng: Vedkommende er innenfor grensene for den psykopatiske personlighetsforstyrrelsen.

30 poeng eller mer betyr at klinikere kan stille en psykopati-diagnose. Personer uten kriminell bakgrunn skårer vanligvis rundt 5 poeng, mens mange ikke-psykopater med kriminell bakgrunn kan skåre rundt 22 poeng.

OBS: Dette er kun ment å gi en pekepinn om hvilke faktorer som kjennetegner en psykopat. Det er kun spesialister i psykiatri som gjennom å intervjue og vurdere en person, kan stille en diagnose basert på denne testen. Dette er et av flere internasjonale diagnosesystemer.

Må være vedvarende

Del 1 (punkt 1-8) i testen består av åtte kjennetegn som representerer mellommenneskelige og følelsesmessige forhold.

Den forteller om en egoistisk, hensynsløs og angerfri måte å utnytte andre på, hvor selvopptatthet, storhetsfølelse og mangel på empati/innlevelse er typisk.

Del 2 (punkt 9-20) konsentrerer seg om lovbrudd og impulsivitet, med blant annet lav frustrasjonsterskel, kort lunte og antisosial og kriminell adferd fra ungdommen av.

Det er nødvendig med poeng fra både del 1 og del 2 for å kunne få den kliniske diagnosen psykopat - eller dyssosial personlighetsforstyrrelse.

Det er også en forutsetning at karaktertrekkene er vedvarende.

(Kilde: CPL-R)

Trykk her og følg Klikk Helse på Facebook

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få ukentlige oppdateringer på epost

Les mer:

Les mer:

Dette avslører løgneren

Slik er den kvinnelige psykopaten

Ut av psykopatens klør

Doktor Online: - Ny kjæreste etter destruktivt forhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning