Helseleksikon: Atferdsproblemer hos barn

Kilde: Artikkelen er oversatt fra Apple M, ed. The Times Complete Family Health. Hamlyn; 2001 og bearbeidet for norske forhold.

Atferdsproblemer hos barn

Når noe ser ut til å drive barnet til å oppføre seg på en lite akseptabel måte. Atferdsproblemer er komplisert å diagnostisere, og krevende å håndtere for både barnet og omgivelsene.

ADHD

Årsaker

Man antar at ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) skyldes en genetisk misdannelse i barnets neurologiske utvikling. Mer konkret er det mye som tyder på at tilstanden skyldes forstyrrelser i hjernens neurotransmittere, som har til oppgave å formidle informasjon hjernecellene imellom. Det ser også ut til å være en overhyppighet av ADHD blant barn som hadde lav fødselsvekt, og hvis mødre hadde svangerskapskomplikasjoner eller røykte og/eller drakk under svangerskapet. Andre fagfolk mener at kostholdet her spiller inn. Det er i det hele tatt stor uenighet blant fagfolk når det gjelder årsaken til at vi de siste tiårene har hatt en oppblomstring av ADHD i den vestlige verden. Man regner i Norge med at et sted mellom tre og fem prosent av alle barn har denne diagnosen.

Symptomer

Barna har ofte konsentrasjonsvansker, og er utpreget impulsive og svært aktive. Mange sliter med skolearbeidet og det sosiale liv, til dels fordi de ofte har problemer med å innordne seg. Mange er sent ute med å snakke og med den motoriske utviklingen. De fleste som utvikler ADHD får de første symptomene i to-tre årsalderen. Mer enn halvparten av barna med ADHD-diagnosen har symptomer på ADHD også som voksne.

Behandling

Det er til alles beste at et barn med ADHD får klare grenser, for at ikke både barnet selv og omgivelsene skal slite seg helt ut. Aktuelle medisiner er metylfenidat, amfetamin og enkelte typer antidepressiva.

Matproblemer

Årsaker

Mange barn er kresne og småspiste. Noen misliker rett og slett både smaker og konsistens i mye fast føde.

Symptomer

Noen nekter å spise, mens andre ene og alene vil spise en matsort. Enkelte barn kaster rundt, eller spytter ut maten.

Behandling

Hvis barnet trives er det ingen fare. Tilby barnet variert mat, både når det gjelder smaker og konsistens. Man bør selv vise at en setter pris på maten og verdsetter at barnet i det minste smaker på det som blir servert. Barnet bør ikke serveres dessert, snacks e.l. hvis det ikke spiser maten sin.

Raserianfall

Årsaker

Det er normalt at barn har raserianfall i ny og ne. Barn som ikke følges opp skikkelig, som kommer fra familier som av ulike grunner sliter, eller som er kronisk syke (særlig de med cerebral parese eller taleforstyrrelser), får ofte hyppige raserianfall.

Symptomer

Barnet skriker, biter, klorer eller ødelegger ting i ren frustrasjon.

Behandling

Man bør ignorere raserianfallet -og om mulig forlate rommet. Hvis dette ikke lar seg gjøre, fordi en f.eks. befinner seg i matbutikken, bør en forsøke å avlede barnet eller holde det fast hvis det er behov for det. Det er ingen god idé å begynne å forhandle eller tilby noen form for belønning, hvis det roer seg ned.

Hyperaktivitet

Årsaker

Både selve diagnosen og årsakssammenheng er omstridte temaer blant fagfolk. Mens mange fagfolk mener uroen kan forårsakes av et usunt kosthold og tilsetningsstoffer, er det andre som holder en knapp på at hyperaktivitet skyldes et tillært uhensiktsmessig atferdsmønster, eller en lettere hjerneskade.

Symptomer

Barnet er impulsivt og rastløst og påbegynner nye aktiviteter ustanselig. For de fleste hyperaktive barn sin del forsvinner symptomene før de når tenårene.

Behandling

Barnet bør utredes med tanke på både neurologiske skader, epilepsi og hørevansker. Omgivelsene bør forsøke å ignorere uønsket atferd, og heller påskjønne god oppførsel. Man bør forsøke å unngå for mye søtsaker, og tilsetningsstoffer i maten.

Sengevæting (enuresis)

Årsaker

Det kan være både følelsesmessige og arvelige forhold som gjør at barn tisser på seg om natten.

Symptomer

Barnet tisser på seg mens det sover dypt.

Behandling

Barnet bør utredes med tanke på urinveisinfeksjon. Det er viktig å kartlegge om det er forhold i familien som gjør at barnet har det vanskelig. En bør unngå å gi barnet for mye drikke før leggetid. Medisinen desmopressin kan redusere urinproduksjonen natterstid, men må bare gis i samråd med lege, som en siste utvei.

Avføringsinkontinens

Årsaker

Forstoppelse innebærer ofte at barnet mister kontroll over avføringen. Hvis barnet later til å bæsje på seg med vilje, ligger det ofte psykiske faktorer til grunn.

Symptomer

Ufrivillig avføring forbundet med at barnet blir skamfullt, skyldes oftest forstoppelse eller andre fysiske plager. Bæsjer barnet på seg med hensikt, må man forsøke å finne ut hva som ligger bak et slikt handlingsmønster.

Behandling

Forstoppelse som innebærer avføringslekkasje, kan kureres ved avføringsmiddel. Hvis avføringsinkontinensen skyldes andre og psykiske forhold, bør man kontakte en fagperson.

Les hele saken

Se flere saker fra: Helseleksikon

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!