Prematur fødsel

Råd til deg som føder for tidlig

Hvert år fødes det rundt 3000 premature barn her til lands. Hvilke rettigheter har du da som forelder?

PREMATUR FØDSEL: Dette er rettighetene dine når du føder for tidlig.

PREMATUR FØDSEL: Dette er rettighetene dine når du føder for tidlig. Foto: FOTO: Getty Images

Publisert Oppdatert

Fem prosent av alle fødsler i Norge skjer før 37. svangerskapsuke. Med dagens fødselstall betyr det at rundt 3000 nyfødte hvert år regnes som premature.

De siste 50 årene er grensen for laveste fødselsvekt forenlig med overlevelse blitt senket fra 1.500 g til 400-500 gram, i følge Norske helseinformatikk.

De høyere overlevelsestall de siste 10-15 årene skyldes hovedsakelig to forhold:

  • Økt bruk av kortison til mor ved truende for tidlig fødsel for å framskynde lungemodning hos fosteret.
  • I 1990 begynte man behandling med surfaktant, et stoff som for tidlig fødte lager for lite av i lungene sine.

(Kilde: Norsk helseinformatikk)

Årsakene til at fødselen skjer for tidlig er mange, og i de fleste tilfellene er det umulig å finne en klar og entydig årsak.

Røyking i svangerskapet, infeksjon i underlivet, sprekk i fosterhinnene slik at fostervannet renner ut, tidlig løsning av morkaken eller at man har født for tidlig i tidligere svangerskap er kjente faktorer som øker sjansen for at fødselen kommer i gang for tidlig.

Men hvilke rettigheter har dere som foreldre, når fødselen skjer tidligere enn ventet?

Tidlig fødsel

Ifølge loven skal mor ta ut tre uker av foreldrepermisjonen før beregnet termindato (ultralydtermin). Disse ukene kan ikke overføres til etter fødselen.

Perioden med foreldrepenger forlenges ikke hvis man føder for tidlig.

Hvis man føder tre eller flere uker før termin, blir altså den totale foreldrepengeperioden forkortet med tre uker.

Les også: Dette avgjør hvor stor babyen din blir

Pleiepenger

Noen premature barn må ligge lenge på sykehus før de er friske og sterke nok til å kunne bo hjemme hos foreldrene. Da kan man søke om å få perioden med foreldrepenger utsatt, og i stedet få pleiepenger. Pleiepenger utbetales fra NAV på grunnlag av inntekten din.

Dersom barnet er svært alvorlig sykt, kan det gis pleiepenger til begge foreldrene. Hvis barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie også etter at det har kommet hjem fra sykehuset, kan man søke om pleiepenger til den av foreldrene som ikke har foreldrepermisjon.

Tvillingfødsler

Tvillingsvangerskap varer i gjennomsnitt tre uker kortere enn når det bare er ett barn i magen. De som venter tvillinger er også oftere sykemeldte i svangerskapet enn andre gravide, de fleste blir sykemeldt fra og med svangerskapsuke 20 til 28.

Ved tvillingfødsler forlenges foreldrepengeperioden med 5 uker ekstra ved 100 % lønn og 7 uker ekstra med med 80 % lønn. På grunn av den ekstra belastningen ved å få flere barn samtidig, kan man selv velge hvordan man tar ut denne ekstra permisjonen.

Man står med andre ord fritt til om man velger å forlenge permisjonsperioden, eller om man velger at far tar ekstra permisjon sammen med mor de første ukene etter fødselen.

Les også: Alt du bør vite om keisersnitt

Hvis barnet dør

Noen premature barn dør kort tid etter fødselen. Reglene sier at dersom barnet dør i løpet av stønadsperioden, kan det tas ut foreldrepenger i opptil seks uker etter dødsfallet.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning