Genene er viktig for høyden, men visste du at det også er andre, viktige faktorer som spiller inn?

Forskningsresultater tyder på at mellom 60 og 80 prosent av høydeforskjeller mellom folk bestemmes av genetiske faktorer, mens 20-40 prosent blir påvirket av andre ting.

- Rundt 80 prosent er genetikk. Ernæring, sykdommer, forurensning og psykososiale faktorer kan spille inn på hvor høye folk blir, bekrefter barnelege og leder for Vekststudien i Bergen, Pétur B. Júlíusson.

Vekstkurve barn

I Europa har gjennomsnittlig slutthøyde steget 0,3-3 cm for hver tiårsperiode inntil for bare et par tiår siden.

Júlíusson forklarer det med fravær av sykdommer og bedre ernæring. Det er nok også en av hovedårsakene til at skandinaver er blant de høyeste i verden.

- Dårlig ernæring eller feilernæring som årsak til lav vekst forekommer nesten ikke i Norge, med unntak av barn med alvorlige tarmsykdommer, sier Júlíusson.

Klikk.no har tidligere skrevet om hvordan lavkarbo-dietten kan være farlig for barn. Barnelegen understreker at et variert kosthold må til for en god utvikling og han har ingenting til overs for ekstreme dietter til barna.

- Jeg støtter anbefalingene fra ernæringsrådet om et variert kosthold for en god utvikling.

Et eksempel på hvordan miljø påvirker høyde:

I 1933 publiserte P.M. Suski en artikkel i statistikktidsskriftet Biomedika som viste at japanske barn født i USA var rundt 5 prosent høyere enn sine foreldre født i Japan.

I 2005 publiserte forskerne Chung og Kano en studie hvor de så på hvorvidt forskjellen mellom japanere født i USA og japanere født i Japan fremdeles var tilfelle. Undersøkelsene viste at japanskfødte barn har "tatt igjen" de amerikanskfødte, og at forskjellen i høyde dermed ikke lenger finnes. Konklusjonen i studien er at endringene i stor grad skyldes den positive utviklingen Japan har hatt de siste årene, blant annet når det gjelder miljøforhold.

Alvorlige sykdommer

Langvarige, eller kroniske sykdommer kan påvirke høyden. Fravær av sykdommer kan dermed være avgjørende for om vi når vårt genetiske potensiale.

- Kroniske sykdommer hos barn som astma, leddgikt, ubehandlet cøliaki eller behandlingen mot disse, kan gjøre at barna ikke får optimal vekst dersom sykdommen varer lenge nok, sier Júlíusson.

Trivsel er viktig for veksten

Også de psykososiale omgivelsene er viktige for barnas vekst. En studie gjort av de britiske forskerne Kuh og Wadsworth i 1989, viste at barn født i lav, sosial klasse ble lavere enn gjennomsnittet når de ble voksne. Hvor i søskenflokken du var, antall overlevende yngre søsken og mors utdanningsnivå var også med på å forutsi slutthøyden, selv etter å ha kontrollert for fødselsvekt og foreldrenes høyde.

- Vekst er et veldig følsomt parameter på trivsel. Funksjonelle familier hvor barna blir godt passet på gir gode psykososiale omgivelser, sier Júlíusson.

Ifølge Den norske legeforening og Store norske leksikon, vil det motsatte, psykososial deprivasjon, eller langvarig mangel på moderlig omsorg og kjærlighet, kunne påvirke den kroppslige utviklingen negativt.

- Dette er heldigvis ikke så vanlig i Norge, men det forekommer, sier Júlíusson.

Fosteret kan påvirkes

Barns høydeutvikling kan også påvirkes mens det er foster i mors liv.

FAS står for føtalt alkoholsyndrom, og er diagnosen for de mest alvorlige alkoholskadene på nyfødte. Både hjerneskade og misdannelser er mulige skader i tillegg til at det kan hemme barnets vekst. Helsedirektoratet anbefaler alle som er, eller prøver å bli gravide, om å holde seg helt vekk fra alkohol.

- Alkohol er katastrofalt for fosteret, og et eksempel på hvordan negativ påvirkning av fosteret kan få konsekvenser resten av barnets liv, sier Júlíusson.

Også røyking under svangerskapet kan hemme veksten.

- Forskning viser at røyking under svangerskapet gir lavere barn enn barn av de som ikke røyker, sier han.

Hvor høyt vil barnet ditt bli?

Mange foreldre lurer på hvor høyt barnet vil bli.

En vanlig metode er å regne ut den midparentale høyden.

Vi har laget en enkel kalkulator for utregning av den midparentale høyden her.

Husk at kalkulatoren har store feilmarginer, blant annet fordi høyde ikke bare avhenger av gener. Dessuten fungerer den dårlig dersom enten mor eller far er veldig høy eller lav.

Likt potensiale?

Verdens helseorganisasjon har gjort egne undersøkelser på barn og vekst. WHO viser at barn født i ulike deler av verden har potensiale til å utvikle seg likt når det gjelder høyde, så lenge de får en optimal start.

- Barn fra India, Norge og Brasil viser alle nokså like vekstmønstre når de får gode vekstforhold tidlig i livet. Det viser at forskjeller i barns vekst fram til femårsalderen er mer påvirket av ernæring, miljø og helsetjenester enn gener og etnisitet, skriver organisasjonen.

Júlíusson har sammen med flere andre gjort forskning som bestrider konklusjonen til WHO, så forskningsmiljøet er ikke enige om hvorvidt barn i ulike deler av verden faktisk har potensiale til lik slutthøyde.

- Veksten gjenspeiler samfunnet. Fordi vi har det bra, vil jeg tro de fleste i Norge oppnår sin genetiske høyde, sier Júlíusson.

Les hele saken
Les alt om:

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!