Småbarnsforeldre over hele verden lot være å vaksinere barna sine mot meslinger etter at en studie hevdet at vaksinen kunne føre til autisme hos barn.

Studien, som vakte voldsom oppsikt, ble publisert i det medisinske tidsskriftet Lancet i 1998.

I Norge ble undersøkelsen kjent i 2001, og etter en stor debatt i mediene falt andelen barn som ble vaksinert mot meslinger med rundt 10 prosent.

Lancet trakk formelt artikkelen tilbake for ett år siden, etter at det lenge hadde vært kjent at studien hadde flere feil. Norske helsemyndigheter har hele tiden vært kritisk til Wakefields hypotese.

Barn og vaksiner

Nå skriver det prestisjetunge tidsskriftet British Medical Journal at de har beviser for at Wakefields studie av sammenhengen mellom meslingvaksinen og autisme ikke bare var dårlig forskning, men en forseggjort og grundig gjennomarbeidet forfalskning.

Tidsskriftet vil denne uken publisere en rekke artikler som skal avsløre hvordan mannen bak undersøkelsen, Andrew Wakefield, fusket med forskningsdata og bedrev grov misrapportering.

Vil ikke vaksinere barna:

Etter et fall i MMR-vaksinen blant 2-åringer i 2003, har vaksinasjonsdekningen gått opp, og har siden 2006 ligger på over 92 prosent.

Nesten 19 av 20 barn i Norge får de fleste programvaksinene til noenlunde riktig tid. Noen foreldre ønsker ikke at barna skal vaksineres.

Vanlige forklaringer er:

 • vaksinasjon oppfattes som en større risiko enn sykdommene det vaksineres mot
 • sykdomsstatistikken antas ikke å representere gjennomsnittsbefolkningen eller gjelde for eget barn
 • mener at de selv, ved sunn livsstil, kan hindre at barnet smittes og hindre komplikasjoner hvis det smittes
 • stoler på flokkbeskyttelse
 • mistillit til autoriteter og forestilling om at "folkehelse" står i motsetning til enkeltindividets ve og vel
 • desinformasjon og misforståelser, skrekkhistorier om vaksinasjon

Kilde: Folkehelseinstituttet

Fagfolk har hele tiden vært kritiske til studiens konklusjoner, siden ingen andre studier har vist noe tilsvarende.

Skepsisen ble forsterket da det viste seg at Wakefield fikk 100 000 dollar fra advokater til foreldre med autistiske barn som så på muligheten for å sakssøke helsemyndigheter og vaksineprodusenter.

Legen Andrew Wakefield har hele tiden fastholdt at at funnene hans er reelle.

Grundig forskning på vaksinen

Marianne Riise Bergsaker, overlege ved vaksinasjonsavdelingen på Nasjonalt Folkehelseinstitutt, forteller at det tidlig fantes en del dokumentasjon som gikk imot Wakefields hypoteser.

- I Norge ble resultatene fra studien alminnelig kjent i 2001, etter et innslag på Rikets Tilstand på TV2. Men at MMR-vaksinen skal føre til autisme hos barn, er en hypotese man kan sette en stor, rød strek over. Det er motbevist så godt som man kan motbevise noe i forskningen, sier hun til Foreldre & Barn.

MMR-vaksinen blir gitt første gang når barna er 15 måneder gamle, et tidspunkt da barn gjerne også får de første symptomene på autisme. Derfor var det verdt å se om det fantes en årsakssamenheng, altså om det var vaksinen som førte til autisme, eller om dette var tilfeldig, ifølge overlegen.

Det har også vært en betydelig økning i antall registrerte tilfelle av autisme i USA og England i løpet av de siste 20 årene, og det internasjonale forskningsmiljøet har derfor tatt hypotesen om en sammenheng mellom MMR -vaksinen og autisme alvorlig.

- Dette er det nå blitt gjort flere store studier på, og de viser helt klart at det ikke eksisterer noen sammenheng mellom vaksinen og sykdommen, sier overlegen.

Riise Bergsaker viser til en dansk undersøkelse som omfattet over 530 000 barn. 82 prosent av dem hadde fått MMR-vaksine.

Det var ikke flere autismetilfeller blant de vaksinerte enn de ikke-vaksinerte, uansett alder ved vaksinasjon, tid siden vaksinasjon eller tid mellom vaksinasjon og diagnosetidspunkt.

Fakta om meslinger:

 • Meslinger er den alvorligste av barnesykdommene og er meget smittsom.
 • Sykdommen på­virker immunforsvaret, og kan gi komplikasjoner som ørebetennelse, lungebetennelse og diaré hos så mange som 10 prosent av de som blir smittet. Mest av alt frykter man dødsfall eller varig skade som følge av hjerne- eller lungebetennelse.
 • På verdensbasis registreres det hvert år 164 000 barn som dør av komplikasjoner som følge av meslinger.
 • Før vaksinen ble tatt i bruk i Norge i 1969, oppsto store meslingeepidemier omtrent hvert tredje år. Så å si alle gjennomgikk sykdommen i løpet av barnealderen.
 • I etterkrigstiden ble det registrert gjennomsnittlig ni meslingedødsfall årlig her i landet (23 dødsfall under meslingeepidemien i 1959).
 • Meslingevaksine ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 1969. Siste registrerte dødsfall av meslinger i Norge var i 1989.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Støtter autisme-hypotesen

Noen foreldre velger å avstå fra vaksinasjonen fordi de mener vaksinen er farligere enn sykdommen den skal beskytte mot.

Karen Sundøy i foreningen Vaksineopplyste Foreldre er blant disse. Hun har fortsatt stor tro på Wakefields studie.

- Hva som er sant og ikke sant i Wakefields studie, kan jeg ikke svare på, men jeg har større tro på Wakefield enn legemiddelindustrien, som holder mye skjult, fastholder Sundøy.

Hun mener det er funnet meslingvirus i nedre del av tynntarmen til barn som utviklet autisme en tid etter vaksinering, og at det i USA skal ha blitt utbetalt millioner i erstatningsbeløp til disse barna.

- Jeg vil derfor fortsette å advare mot MMR-vaksinen, særlig når den gis til 15 måneder gamle barn. Vaksinen kan heller gis senere i livet, i 20-årene, sier hun.

- Manglende vaksinering får alvorlige konsekvenser

Marianne Riise Bergsaker understreker at de alltid er viktig å få mistanker om bivirkninger av vaksiner og medikamenter frem i lyset, og få undersøkt disse, og hun har full forståelse for at mange foreldre ble engstelige for å gi barna sine vaksinen etter at Wakefields studie ble kjent.

- Men når det er funnet data som motbeviser dette, er det viktig at foreldre får denne kunnskapen og vaksinerer barna, hvis ikke kan det få svært alvorlige konsekvenser, sier hun.

Meslinger kan være en dødelig sykdom og er den mest alvorlige og smittsomme barnesykdommen vi har, ifølge overlegen.

- Vaksinasjonsdekningen for MMR-vaksinen gikk ned de første årene etter at det ble satt fokus på Wakefields autisme-studie i Norge, men etter en tre års tid var vi oppe igjen på 2001-nivået. Heldigvis, sier hun.

For at et land skal være beskyttet mot meslinger, krever det nemlig at mange er beskyttet og vaksinert. Det gir flokkbeskyttelse og gjør oss mindre sårbare.

Mesling-epidemi i Europa forårsaker dødsfall

At en stor andel av befolkningen er vaksinert, beskytter også barn som av ulike grunner ikke kan ta vaksinen selv, på grunn av immunsvikt eller andre sykdommer.

- Det er ikke så lenge siden en jente i England døde av meslinger. Hun kunne ikke ta meslingvaksinen selv, og døde av smitten. For barn som henne er det svært viktig at omgivelsene er vaksinert, forteller Riise Bergsaker.

Vaksinasjonsdekning har vært lav i en rekke europeiske land fordi foreldrene er kritiske til vaksinasjon. Sykdommen har derfor fått reetablert seg, ifølge overlegen.

- De siste årene har det oppstått mesling-epidemier, i blant annet Nederland, Sveits, Tyskland, Italia, Storbritannia og Frankrike. I Bulgaria var det i fjor over tyve tusen meldte tilfeller og flere dødsfall. Før det hadde landet vært fri for sykdommen i flere år, sier hun.

Les hele saken
Les alt om:

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!