Psykolog Tore Aune=

Psykolog Tore Aune © Foto: NTNU

Kjenner du barn som unngår sosiale situasjoner, vegrer seg for bursdager eller aldri åpner døren når det ringer på?

Dette kan være tegn på en dypere sosial angst. Uten behandling kan det utvikle seg til alvorlige problemer som rus, depresjon og atferdsvansker.

Ifølge psykolog Tore Aune er sosial angst blant barn et problem med store mørketall, fordi bare 10 prosent av dem som sliter med sosial angst blir behandlet.

50.000 lider i det stille

- Fem prosent av barn og unge sliter med så sterk sosial angst at dette gir dem en vesentlig redusert livskvalitet, sier Tore Aune, som har nettopp disputert for sin doktorgrad om barn med sosial angst.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er over en million av befolkningen i Norge barn under 18 år som bor hjemme.

Om Aunes doktoravhandling legges til grunn, betyr det at minst 50.000 barn lider av alvorlig sosial angst, mens bare 5.000 får behandling får lidelsen.

Aune understreker hvor viktig det er at disse barna kommer i behandling og får oppmerksomhet så tidlig som mulig, og at man som foreldre, dersom mistanken vekkes, snakker med barnet, forsøker å få det til å sette ord på opplevelsene.

11-årsalderen kritisk

- Vi har alle et nivå av sosial angst. Vi er redde for å bli ydmyket og latterliggjort. Hele tiden gjør vi vurderinger om vi holder mål, utdyper Tore Aune. - Men det er når angsten skaper vanskeligheter for oss i hverdagen, at den blir et problem.

For barn skjer det en endring i 10 til 11-års alderen. Da våkner deres sosiale bevissthet. De begynner å vurdere sin adferd i sosiale sammenhenger. Spørsmålene som stadig stilles er, "Blir jeg godtatt? Er jeg god nok?"

Denne utviklingen av selvbevisstheten øker samtidig som kravene fra omgivelsene forsterkes. Det kreves mer på skolen, og idrettsaktiviteten endrer karakter, det er ikke lenger lik spilletid som gjelder, nå blir man plukket ut etter dyktighet.

- Det er ikke vitenskapelig belagt, men det ser ut til at frafallet fra idretten skjer parallelt med at barnets selvbevissthet utvikles, sier Aune.

Les også: Når barnet nekter å klippe håret

Snakk med barnet

Tilbaketrekking fra sosiale situasjoner er et viktige symptom på overdreven beskjedenhet.

Sosial angst kan også slå ut i fysiologiske symptomer, som at barnet får vondt i magen i situasjoner hvor det føler at det ikke har kontroll.

Dersom man som foreldre har mistanke om at barnet sliter med sosial angst, er det avgjørende å snakke med det og få barnet til å sette ord på følelsene. Ifølge Aune kan et godt døråpnerspørsmål være: "Hva tror du de andre tenker om deg?"

På nettstedet Beskjedenhet.no er det listet typiske utsagn som kan indikere sosial angst. Det er svar som blant annet: "Det jeg sier høres dumt ut." og "Jeg kommer til å dumme meg ut."

- Det handler om å få tak i barnets negative tanker om seg selv, og dette er samtaler man bør ta så tidlig som mulig, utdyper Aune.

Les også: Sjenerte barn kan hjelpes

Vil du vite mer om barn og sosial angst?

På nettstedet Beskjedenhet.no kan du lese mer om hvordan du kan avdekke om barnet ditt lider av sosial angst, og om hvordan du kan hjelpe det.

Tolker alt negativt

Barn, og voksne for den saks skyld, som lider av sterk sosial angst, har en tendens til å tolke det meste negativt.

Selv gode opplevelser får de vridd til noe negativt. Et smil og en applaus fra andre tolkes bare som høflighet og ikke som et genuint bifall av ens egen prestasjon.

- Slike barn ser hele tiden etter signaler som bekrefter deres negative oppfatning av seg selv. Og disse barna har det selvfølgelig veldig vondt, beskriver Aune. - De blir ofte ikke sett før de begynner å utvikle følgeadferder, som blant annet alkoholmisbruk.

Les også: - Stress gir barn hodepine

Må presses litt

Barn som lider av sosial angst behandles hovedsaklig på to måter, enten kognitivt eller adferdsmessig.

- Behandlingsstudier viser at kognitiv atferdsterapi er den psykologiske behandlingsform som gi best effekt både hos barn og voksne. Det handler om å klare å bearbeide tankene, kunne gjenkjenne følelsene og forstå at de ikke er farlige, forklarer Aune og forteller at sosial angst absolutt kan avhjelpes.

- Desto tidligere man starter jo bedre, og for mindre barn dreier det seg mer om å utfordre adferd, presse dem med kjærlig og mild hånd inn i sosiale situasjoner. Og da er det viktig at foreldrene signaliserer at dette går bra, at det støtter barnet.

Les også: Dette er barnet ditt redd for

Foreldres atferd viktig

Sosial angst handler mye om arv og sosiale forhold. Foreldre som plages av det samme har lett for å overføre dette til sine barn.

Derfor kan det være viktig at også foreldrene våger å eksponere seg i sosiale sammenhenger, slik at barnet lærer at dette ikke er skummelt.

Les også: 20 råd mot tannlegeskrekk

Skolen har viktig rolle

Ifølge Aune får ni av ti skolebarn som sliter med sosial angst aldri noen oppfølging.

- Derfor er det helt avgjørende hvordan lærerne tolker barnas adferd. En ting er å være stille i klassesituasjonen, noe annet er det dersom eleven trekker seg unna.

Utfordringen for omgivelsene som skal tolke signalene, er at sosial angst kommer til uttrykk på forskjellige måter.

Gutter har oftere en tendens til å reagere med utagerende adferd.

- Og da tolkes gjerne den sosiale angsten som en atferdsproblematikk og ikke som et angstproblem, forklarer Aune, som understreker viktigheten av forebyggende arbeid, fordi den sosiale angsten ofte er vanskelig å få tak i.

- Omgivelsene må ta tak

- Vi opplever at det er mange barn som sliter med sosial angst som det burde vært søkt hjelp for, sier avdelingssjef ved Nic Waal institutt, Mette Bengtson.

Nic Waal Institutt er en av landets fremste barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, og Bengtson forteller at mange av de barna de behandler har sosial angst.

Bengtson referer til en undersøkelse gjennomført av Hanne Kristensen ved RBUP. Denne viser at rundt 75 prosent av de barn som undersøkelsen omfattet ikke fikk behandling for sine angstplager.

- Vi behandler alle som søker hjelp hos oss, så det handler om at omgivelsene må ta tak og bli flinkere til å oppdage dem som sliter. Utfordringen er at barn som er stille lettere blir oversett.

Les også:

Hvordan oppdage ADHD

Fra feriekaos til gode rutiner

Test deg selv: Er du en vinekspert?

Slik vil arkitektene bo

Les hele saken

Marit Vebenstad, digitaljournalist

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!