FOLKEHELSEINSTITUTTET: Avdelingsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet opplyser om at alle som betaler for den, kan få vaksinen mot rotaviruset.

FOLKEHELSEINSTITUTTET: Avdelingsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet opplyser om at alle som betaler for den, kan få vaksinen mot rotaviruset. © Foto: Scanpix

I 2006 ble det tatt i bruk en vaskine mot omgangssyke hos spedbarn. Vaksinen, som beskytter mot rotavirus, kan gis til barn fra de er seks uker frem til de er seks måneder gamle.

Til nå er det svært få som har fått vaksinen.

Koster ca. 1400 kroner

I fjor var det bare 38 utskrevne resepter på vaksinen Rotarix, som virker mot rotaviruset. Det viser tall fra Folkehelseinstituttes reseptregister (ekstern lenke).

Overlege Synne Sandbu ved Folkehelseinstituttet, sa til NRK Østlandssendingen (ekstern lenke) i fjor at få bruker den delvis fordi vaksinen er lite kjent, og delvis at foreldre som blir oppmerksomme på den har barn som er for gamle til å vaksineres.

Så langt har foreldre som har ønsket å vaksinere barna sine mot rotaviruset måttet betale for vaksinen selv. For full vaksinasjon er prisen rundt 1400 kroner.

- Vaksinen er ingen hemmelighet. Den er allment tilgjengelig for de som vil betale for den, sier avdelingsdirektør Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet til Klikk.no.

Utredningen er forsinket

Folkehelseinstituttet har siden i fjor utredet det vitenskapelig grunnlaget, mens Nasjonalt kunnskapssenter for helsetejenesten ser på den økonomiske siden ved å gjøre vaksinen tilgjengelig for alle gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Disse to utredningene vil resultere i en anbefaling eller fraråding til Helsedepartementet om å inkludere vaksinen i programmet.

- Vi er nok forsinket med et halvt år, men før jul vil vi nok være ferdige med utredningen, sier Aavitsland til Klikk.no.

Han kan ikke si hvor lang tid det vil ta før vaksinen er inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet, eller om Helsedepartementet velger å innføre den.

Kostbar vaksine

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (ekstern lenke) vurderer nå om det kan forsvares økonomisk å inkludere vaksine mot rotaviruset i barnevaksinasjonsprogrammet.

Hvert år er det flere sykehusinnleggelser med alvorlig diaré forårsaket av viruset.

Kostnadene helsevesenet har med pasienter som har viruset, vurderes nå opp mot kostnadene ved å gi tilbud om vaksine til alle spedbarn.

Det undersøkes hvor mange sykehusinnleggelser som skyldes rotavirus, hvor mange som oppsøker lege og om vaksinene samsvarer med de variantene av viruset som fører til sykdom her i landet.

Slik sikrer du deg vaksinen

Om legen eller helsestasjonen ikke opplyser deg om vaksinemuligheten mot rotaviruset, må du selv be om vaksinen - om du ønsker den til barnet ditt. Da får du skrevet ut en resept og må hente vaksinen på apoteket. Deretter må du tilbake til legen for å gjennomføre vaksinasjonen.

Vaksinen skal gi immunitet mot rotaviruset i to år.

Rotavirusvaksinen må ikke gis til barn som er eldre enn seks måneder, fordi det da er en betydelig risiko for komplikasjoner i tarmsystemet, kalt invaginasjon.

ROTAVIRUSET: Det er utviklingsland som opplever flest dødsfall av rotaviruset. I Norge er det svært få barn som dør som følge av smitten.

ROTAVIRUSET: Det er utviklingsland som opplever flest dødsfall av rotaviruset. I Norge er det svært få barn som dør som følge av smitten. © Foto: WHO.int

Kan gi alvorlig sykdom

Viruset fører særlig til infeksjon hos barn i alderen fra et halvt til tre år. På verdensbasis er det hovedårsaken til alvorlig diaré hos sped- og småbarn, og fører til mellom 400.000 og 700.000 dødsfall hvert år.

Det er spesielt i utviklingsland at rotaviruset ofte ender med dødsfall.

Omgangssyke kan føre til uttørking, som kan være svært farlig for små barn. Vaksinen Rotarix har vist seg å være svært effektiv mot alvorlig rotavirus med dehydrering.

Verdens Helseorganisasjon (ekstern lenke), WHO, anbefaler at vaksine mot rotaviruset inkluderes i vaksineprogrammene i land som har tilfredsstillende vaksineeffektivitet, og hvor forholdene ligger til rette praktisk og økonomisk.

Det begrenser foreløpig bruken til land i Amerika og Europa, ifølge WHO.

Rammer alle aldersgrupper

Symptomene på rotavirusinfeksjon er diaré, oppkast og feber, og sykdomsforløpet er som regel over i løpet av fire til sju dager. Får barnet nedsatt allmenntilstand og dehydrering, vil sykehusinnleggelse være aktuelt.

Viruset påvises hos rundt halvparten av alle barn med diaré, som legges inn på sykehus i Norge. Rotaviruset er mest aktivt i perioden januar til juni.

Rotaviruset kan ramme alle aldersgrupper, men barn er mer utsatt for omgangssyke fordi deres immunforsvar er mindre utviklet enn hos voksne.

Det antas at alle barn har gått gjennom en eller flere runder med rotainfeksjon før de er fem år gamle.

Video:

Tegn på dehydrering

Nedsatt allmenntilstand

Diaré og oppkast

Trenger barn å vaksineres mot omgangssyke? Del dine meninger i kommentarfeltet.

Les hele saken