Gravide og farskap

Hvem er far til barnet?

Hvert år tas mange hundre private DNA-tester i Norge for å finne svar på dette spørsmålet.

FARSKAP: DNA test kan med stor sikkerhet fastslå hvem som er far til et barn.

FARSKAP: DNA test kan med stor sikkerhet fastslå hvem som er far til et barn. Foto: FOTO: Istockphoto

Publisert Oppdatert
DNA test: Er 99,999% prosent sikkert for å fastslå et farsskap.

DNA test: Er 99,999% prosent sikkert for å fastslå et farsskap. Foto: FOTO: Istockphoto

Slik fastsettes farsskapet

Fastsettelse av farskap

Det er tre måter et farskap kan etableres juridisk første gang.

1.Mannen er gift med barnets mor når barnet fødes

2.Mannen, dersom han ikke er gift med mor, undertegner en farskapserkjennelse - hvor han erkjenner at han er far og påtar se underholdsplikt for barnet.

3.Mannen skriver under et farskapsforelegg eller blir dømt som far. Dette gjøres vanligvis ikke før det offentlige har sørget for at farskapet er blitt bekreftet ved en DNA-analyse.

(Hentet fra brosjyren "Farskap og foreldreansvar" utgitt av Barne og likestillingsdepartementet).

Dette er desperate jenter som er veldig usikre på hva de skal gjøre. De kan ha vært utro, hatt sex med venner eller være single

På Seksjon for familiegenetikk på Rettmedinsk Institutt på Rikshospitalet tas det omkring 500 private farskapstester hvert år, og på det private DNA-laboratoriet Gena i Stavanger blir ca. 300 tester utført.

I tillegg kommer private firmaer som sender DNA tester til analyse i utlandet. Legger man til de tilfellene der rettssystemet påkrever en farskapstest, bli antallet høyere.

Mange vet ikke

Det finnes ingen sikre tall på hvor mange som "lever med feil far". I Norge er det ikke gjort undersøkelser, men en rapport fra Sveits i 2006 viste at ca. en prosent av barn har en annen biologisk far enn antatt.

- Fordi dette er et land vi kan sammenligne oss med sosioøkonomisk og kulturelt, så man kan anta at Norge ligger på et slikt nivå. Men det er umulig å si noe sikkert om, mener Berit Myhre Dupuy, forsker ved Seksjon for familiegenetikk ved Rettsmedisinsk institutt.

Ikke testet i svangerskapet

I Norge er det ikke lov til å DNA-teste et barn for å fastslå farskap i svangerskapet. Dette gjøres bl.a. i Sverige. Men testen kan utføres rett etter at et barn er født.

- Vi har hatt par som kommer til laboratoriet med babyer bare uker gamle, og har også mottatt DNA prøver fra babyer som nettopp er født. For noen er det viktig med en så rask avklaring som mulig, sier Ragne Kristin Farmen, daglig leder ved Gena- Institutt for DNA analyse.

Testen tas i munnhulen og kan gjøres hjemme hvis den ikke skal brukes i retten. Da må man ha et sannhetsvitne som en lege, en advokat eller en politimann til stede under testingen.

Hun forteller at de fleste som kommer har tatt et standpunkt om at de vil ta testen, og er glade for at de kun trenger å vente i fem dager før de får resultatet.

- Det er klart flest menn som kommer hit fordi de er i tvil om farskapet sitt. Vi ser at det ofte viser seg at de er den rette biologiske faren, men at de trenger en sikker bekreftelse.

- Dersom mulig far er en av to brødre, eller at de mulige fedrene på annen måte er nære slektninger, så ser vi det som nødvendig å teste mor også.

Les også: Stor risiko for feiltolkning

JURIDISK FAR: Selv om man utfører en privat DNA-analyse, og man finner ut at barnets juridiske far ikke er den biologiske faren, så vil ikke det juridiske farskapet bli endret med mindre man informerer myndighetene om dette, enten via trygdekontoret (NAV) eller domstolen (tingretten).

JURIDISK FAR: Selv om man utfører en privat DNA-analyse, og man finner ut at barnets juridiske far ikke er den biologiske faren, så vil ikke det juridiske farskapet bli endret med mindre man informerer myndighetene om dette, enten via trygdekontoret (NAV) eller domstolen (tingretten). Foto: FOTO:Istockphoto

Usikker på unnfangelse

På nettforumet Barnimagen.com er det mange gravide som lurer på hvem som er faren til barnet. Ofte er det kvinner med en fast partner hjemme som har hatt sidesprang eller single kvinner som har hatt flere seksualpartnere.

- De fleste spør om når befruktningen kan ha skjedd fordi de har hatt sex med flere. Jeg kan spørre dem om eggløsning og menstruasjonssykluser. Men i de fleste tilfeller blir dette bare spekulasjoner, sier jordmor Siri Von krogh i Barnimagen.com.

- Hvordan opplever du at de gravide kvinnene har det i en slik situasjon?

- Dette er desperate jenter som er veldig usikre på hva de skal gjøre. De kan ha vært utro, hatt sex med venner eller være single. De fleste av dem har tatt en avgjørelse om å ikke ta abort, og opplever det som belastende å ikke kunne få vite hvem som er faren før barnet blir født, sier hun

Alle kan teste

I dag kan både mor, far,barn eller den som mener han kan være far til barnet reise en sak for å teste farskap ved DNA-analyse. Far kan også teste farskapet uten samtykke fra mor.

- Mange som har tatt denne beslutningen gjør det fordi de mener det er det beste for barnet å få vite hvem som er biologisk far, sier Berit Myhre Dupuy, forsker ved Seksjon for familiegenetikk ved Rettsmedisinsk institutt.

- Vi kan bestemme det biologiske farskapet til et barn kan ved å utføre en DNA-analyse av prøver fra barn, mann og eventuelt mor. Dersom mor ikke deltar med prøve, vil bevisstyrken kunne svekkes noe, men ved å utføre tilleggsanslyser tilstrebes det å oppnå en sannsynlighets-overvekt for farskap på minst 100 000 : 1, altså en sjanse for farskap på minst 99,999% i tilfeller der farskapet ikke utelukkes.

- Men selv om man utfører en privat DNA-analyse, og man finner ut at barnets juridiske far ikke er den biologiske faren, så vil ikke det juridiske farskapet bli endret med mindre man informerer myndighetene om dette, enten via trygdekontoret (NAV) eller domstolen (tingretten).

Les mer om lov om farskap her

Les også:Gentestet seg for fremtidige sykdommer

Sterke skjebner

- Vi får ofte henvendelser fra gravide som ikke vet hvem som er far til barnet. De opplever dette som en voldsom belastning, forteller Tove Merethe Lorentzen, veileder og helsesøster i Amathea, en uavhengig veiledningsorganisasjonen for gravide.

- Det er mange ulike historier. Men hvis en kvinne f.eks. har hatt et sidesprang og vil teste farskap etter fødsel, er hun nødt til å fortelle om dette til mannen for at han skal ta testen. Selv om det skulle vise seg at han er faren, kan dette ødelegge mye i et forhold. En kvinne har jo hele svangerskapet på seg til å tenke over disse problemstillingene, mens en far kan jo bli totalt overrasket når han får forespørsel om å ta en DNA test. Men jeg har likevel inntrykk av at de fleste vil vite dette , selv om det kan være en vanskelig prosess å gå igjennom , sier hun.

Les også: Bør bli lettere å føde hjemme

Les mer om svangerskapet i Svangerskapskalenderen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning