- Det er langt fra alle som opplever morslykken med en gang babyen er født, og det er helt normalt. Det er viktig å ha i bakhodet at den aller første tida etter en fødsel blir mange mødre lett beveget og tar fort til tårene. Dette går vanligvis over av seg selv, og er ikke noe å bekymre seg for, sier Hanne Holme, helsesøster ved Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse.

Men det er ikke alltid så lett å skille mellom normale humørsvingninger og alvorligere problemer i starten.

- Hvis barseltårene derimot varer i flere uker eller måneder og stadig blir mer alvorlige, er det på tide å finne ut om du er på vei mot en depresjon, sier hun.

Hvert år rammes mellom 3000 og 9000 barselkvinner av nedstemthet og depresjon, i følge Folkehelseinstituttet.

- Men dette er fremdeles et tabuemne, og de færreste tør å innrømme at de ikke føler seg spesielt lykkelige etter fødsel, sier Holme.

Fem tegn på fødselsdepresjon

Barseltårer er helt normalt og ingenting å bekymre seg for. Men dersom du opplever at symptomene i listen under vedvarer, er det lurt å søke hjelp. 

Dette er de fem typiske tegnene på fødselsdepresjon:

1. Hverdagen oppleves som tung og grå over tid.

2. Du føler deg initiativløs og tom, og alt virker meningsløst.

3. Du orker ikke se andre folk.

4. Du har vondt i kroppen.

5. Du har en følelse av håpløshet og likegyldighet.

Tre typer depresjon

Folkehelseinstituttet deler fødseldepresjon inn i tre kategorier:

1. Barseltårer

50-80 prosent av alle nybakte mødre opplever at de gråter lett i dagene etter fødselen. Årsaken anses først og fremst å være hormonell, og barseltårer går over som regel over etter noen dager.

2. Fødselsdepresjon

Her oppfyller kvinnen kriteriene for å få diagnosen deprimert. Hun kan føle seg likegyldig ovenfor barnet, eller hun kan ha sterk skyldfølelse og skam over at morsfølelsene lar vente på seg. Noen får også plagsomme tanker om å skade seg selv - og av og til også barnet.

3. Barselpsykose

Hvis en kvinne har hatt en psykose tidligere i livet, er det 30-50 prosent risiko for tilbakefall i tiden etter en fødsel. Psykosen kommer gjerne innen noen uker etter fødselen og kan preges av mani, vrangforestillinger og desorientering. En barselpsykose krever som oftest sykehusinnleggelse. Dette inntreffer hos mellom 60-120 kvinner årlig.

Den gode samtalen

Den britiske psykiateren John Cox og hans medarbeidere utviklet i 1987 spørreskjemaet EPDS, som er oversatt til 25 språk, deriblant norsk. I dag har over 200 norske kommuner tatt dette verktøyet i bruk. Foreløpige resultater viser at Edinburgh-metoden er et godt verktøy for å måle depressive symptomer hos barselkvinner.

- Det særegne ved EPDS er at skjemaet ikke inneholder spørsmål om kroppslige symptomer, som naturlig kan være relatert til fødsel og spedbarnsomsorg, som trøtthet, lite energi, forandringer i søvnmønster, seksuell lyst eller appetitt. Kvinnen er derfor mentalt åpen på en helt annen måte enn tidligere, før selve samtalen finner sted, sier helsesøster Holmen.

- Mange opplever at det plutselig ikke er så vanskelig å sette ord på følelsene.

Store forskjeller

Norsk forskning, blant annet ved sykepleier og førsteamanuensis Kari Glavin ved Høgskolen i Oslo og Akershus, har vist at det er store forskjeller på hvor mange kvinner med barseldepresjon som kartlegges i de kommunene som bruker Edinburgh-metoden, sammenlignet med kommuner som ennå ikke har tatt metoden i bruk.

- Etter hvert som flere kan tilby Edinburgh-metoden, vil nedstemthet og depressive symptomer hos barselkvinnene bli oppfanget på et tidligere tidspunkt, noe som kan forhindre utvikling til alvorlige depresjoner, sier Glavin.

Les hele saken