I gamle hus kan det være så som så med inneklimaet. Fuktproblemer og dårlig ventilasjon er bare noen av problemene som kan dukke opp i eldre boliger.

Flytter du inn i helt ny bolig vil inneklima forhåpentligvis ha vært et tema hos utbygger og de fleste vil seg sikre på at et godt inneklima er ivaretatt i nybygg. Men også her kan det være utfordringer.

Går du med tanker om å kjøpe nybygg eller har du allerede gjort det? Da kan det være lurt å sjekke hvordan utbygger har sørget for at byggets inneklima er tilfredsstillende.

Et sunt inneklima behøver nemlig ikke være avhengig av alderen på boligen din.

Inneklima i ny bolig

INNEKLIMA I NY BOLIG: Norges Astma og Allergiforbund rapporterer om at interessen for inneklima er økende blant utbyggerne. © FOTO: Getty Images

De viktigste faktorene for et godt inneklima

 • Temperatur
 • Inneklima
 • Luft/ ventilasjon
 • Belysning/ stråling
 • Støy
 • Fukt/ muggsoppskader
 • Støv
 • Planter inne og ute
 • Materialvalg
 • Duftfrie soner
 • Ren byggeprosess
 • Kjemikalier

Kilde: Norges Astma og Allergiforbund.

- Alvorlig glipp

- Det er en alvorlig glipp å ikke sjekke inneklimaet når du er på visning og skal kjøpe bolig, sier Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS/miljørettet helsevern i Norges Astma og Allergiforbund. Han har 19 års erfaring fra bedriftshelsetjeneste som yrkeshygieniker og arbeid med miljørettet helsevern i skole og barnehage.

Han mener friske bygninger krever helsefokus helt fra start, da behøver det heller ikke være en fordyrende prosess.

- I planleggingen av en ny bolig er det noen viktige momenter som vil bidra til godt inneklima. Det må tenkes forebyggende fra idéfase til ferdigstillelse. Inneklima må ikke glemmes i energispareiveren. Vi bygger jo boliger for å bo i dem, fastslår Kai Gustavsen.

Han forteller om en økning i henvendelser til rådgivningstjenesten til Norges Astma og Allergiforbund, nettopp om problemer med inneklima i nye boliger.

- Folk forventer at boligen skal fungere slik de er forespeilet og da forventer de et godt inneklima. Kjøper vi en bil får vi overrakt en forståelig brukermanual tilpasset meg som bilkjøper. Slik er det dessverre ikke med nye boliger, sier fagsjefen.

Økende interesse

Direktoratet for byggkvalitet har utformet TEK 10, som er tekniske krav til nye byggverk - og alle nybygg i Norge blir bygget etter denne standarden.

TEK 10 regulerer også større ombygging av eksisterende boliger.

Kai Gustavsen i Norges Astma og Allergiforbund mener at TEK 10 er bra på mange måter, men at det dessverre fokuseres for mye på energisparing og mindre på helsevennlig oppholdsmiljø for barn og voksne.

- Boligbyggere som ønsker å vektlegge inneklima og helse bør se muligheter i kapittel 13 i TEK 10. Omsettes dette til praktisk handling i det enkelte byggeprosjekt, kan bedre inneklima oppnås. Vi samarbeider med flere utbyggere om å bygge helsefremmende boliger og merker at interessen er økende, sier Kai Gustavsen.

EKSPERTENE: Mads Mysen, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk og Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS/miljørettet helsevern i Norges Astma og Allergiforbund. © FOTO: SINTEF OG NAAF

Forebyggende arbeid for godt inneklima

 • Unngå røyking innendørs
 • Unngå høye radonnivåer innendørs
 • Unngå fuktskader
 • Sørg for god ventilasjon/frisklufttilførsel
 • Hold riktig temperatur
 • Sørg for et skikkelig renhold
 • Velg riktige materialer
 • Sørg for riktig belysning
 • Sikre gode lydforhold
 • Sørg for rent bygg i byggeprosessen
 • Sørg for god forvaltning, drift og vedlikehold av byggene

Kilde: Folkehelseinstituttet. Anbefalte faglige normer for inneklima.

- TEK 10 ivaretar

Mads Mysen, seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, mener det bør bli et bra inneklima med TEK 10, gitt at arbeidet utføres på riktig måte:

- Jeg føler at inneklimaet blir tatt vare på med TEK 10. Kapittel 13 omhandler inneklima og energi og her er energirammene og varmegjenvinning i fokus, og om dette er gjort på riktig måte vil det resultere i god, balansert ventilasjon med et mekanisk balansert anlegg med god varmegjenvinning.

Senioringeniør Knut Helge Sandli, Direktoratet for byggkvalitet, kjenner til meningene om at TEK 10 fokuserer mer på energisparing enn på helse.

- Det er kjente oppfatninger. Hvilket fokus du har vil variere med ståsted. Byggereglene skal ivareta mange hensyn, og direktoratets rolle er å balansere disse. Til sist blir det et politisk spørsmål hvor strenge kravene skal være. Det er korrekt at det er mye fokus på energikravene. Men det er også gitt klare politiske føringer om at energikrav ikke skal gå på bekostning av inneklimaet. Man kan jo alltid ønske mer oppmerksomhet eller strengere krav på innemiljø, men jeg mener at Norge er blant de land med strengest forskriftskrav til flere av inneklimafaktorene, sier senioringeniøren.

Radon og fukt

Han forteller at TEK 10 har mange krav som skal bidra til godt inneklima boliger som oppføres, blant annet til ventilasjon, temperaturforhold, radon, lyd- og akustikkforhold, lys, utsyn, fukt og rengjøring ved byggets ferdigstillelse.

- Det foreligger tall om at det årlig dør cirka 300 personer av lungekreft der radon er en medvirkende årsak. Og fuktproblematikk i boliger er den største årsaken til dårlig inneklima som medfører allergi og astma. Ventilasjonskravene er sentrale i TEK 10 og kan bidra til å redusere begge eksponering av både radon og fukt, sier Knut Helge Sandli.

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!