Håndverkertjenester er noe de fleste av oss kommer i kontakt med, enten vi skal pusse opp, bygge nytt eller reparere noe som har gått i stykker. I de fleste tilfellene går det greit, men i noen tilfeller oppstår det diskusjoner, og da kan det være godt å vite at det finnes klagemuligheter. Nå har du ytterligere fått en klagemulighet. Huseiernes landsforbund og flere bransjeorganisasjoner har gått sammen om å etablere Klagenemnda for håndverkertjenester.

- Vi har gjort dette for at det skal bli lettere for forbrukere å få løst tvister med håndverkerne, forteller administrerende direktør i Huseiernes, Peter Batta, til klikk.no.

Hensikten med nemnda er å gi forbrukerne en mulighet til enkelt å få avgjort en tvist, uten å måtte gå veien om advokater og domstolene.

- Dersom håndverkerforetaket man har engasjert for å utføre arbeid på eiendommen, er medlem i en av bransjeorganisasjonene som deltar i samarbeidet, får man gratis avgjort tvister som faller inn under lov om håndverkertjenester, utdyper Batta.

Medlemmer i Klagenemnda for håndverkertjenester

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA)

Maler- og Byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF)

Norske Anleggsgartnere (NAML)

NELFO - foreningen for EL og IT Bedriftene

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS (NRL)

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL)

Mer informasjon på nemndas nettside.

- Tydeligere skille mellom seriøse og useriøse aktører

Den nye nemnda er et samarbeid mellom Huseiernes landsforbund og flere bransjeorganisasjoner. Nemnda skal løse alle typer tvister som omfattes av håndverkertjenesteloven. Forutsetningen er at håndverkeren er medlem av en av de tilknyttede bransjeorganisasjonene, og at tvistebeløpet overstiger 5000 kroner.

- Vi ønsker å bidra til å synliggjøre skillet mellom de seriøse og de useriøse aktørene i byggebransjen og klagehåndtering er i så måte et viktig bidrag. Klagenemnda gir en grundig og faglig forankret saksbehandling hvor begge parter kommer til orde, forteller administrerende direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Tor Backe, til klikk.no.

Nemnda ledes av lagdommer Peter Meyer, og består for øvrig av to representanter fra hver av bransjeorganisasjonene samt to representanter fra Huseiernes Landsforbund.

En klage til nemnda avbryter foreldelsesfristen, og behandling i Klagenemnda kan også erstatte behandling av saken i Forliksrådet.

Alexander Berg

Sjekk forvandlingen

Det gamle spisebordet trengte en oppstrammer.

- Gir ikke forbrukerne ekstra beskyttelse

Forbrukerne har allerede en klagemulighet på håndverkertjenester gjennom det såkalte Forbrukertvistutvalget.

- Vi er av den oppfatning at den nye nemnda ikke gir ytterlige beskyttelse for forbruker, sier fagsjef hos Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, til klikk.no.

- Og Forbrukertvist utvalget skiller ikke på om håndverkeren er medlem av en bransjeorganisasjon eller ikke. Alle som har en tvist med en håndverker kan gå til Forbrukerrådet, og dersom man ikke finner en omforent løsning, kan saken gå til Forbrukertvistutvalget. Vi mener det er ryddigste for forbrukerne at det finnes en forutsigbar, trygg og effektiv kanal til å løse tvister på et lavt nivå, uten dobbeltarbeid og usikkerhet.

Bartholdsen mener at det som i tillegg gjør Forbrukertvistutvalget til en tilstrekkelig klagemulighet, er at alle avgjørelser der likestilles med en rettskraftig dom.

- Bedre avgjørelser

Tor Backe mener at klagenemnda innebærer en styrking av forbrukernes klagemuligheter, fordi nemnda har en større faglighet enn Forbrukertvistutvalget.

- I Forbrukertvistutvalget blir alle mulige forbrukertvister avgjort, og de sitter heller ikke med fagkunnskap innenfor vårt område. Denne fagkunnskapen har derimot den nye klagenemnda, derfor mener vi at den vil fatte bedre avgjørelser.

I motsetning til Forbrukertvistutvalgets rettskraftige avgjørelser, er klagenemnda sine bare veiledende.

- Vi har hatt denne klagenemnda som et prøveprosjekt siden 2008, og erfaringene er at avgjørelsene blir fulgt opp av den innklagede håndverkerbedriften, beskriver Backe.

- Vi har mulighet til å ekskludere bedrifter som ikke følger opp vedtakene, og det gir en preventiv virkning.

Behandlingstiden i den nye klagenemnda er satt til maksimum tre måneder, og det er gratis å benytte nemnda. I Forbrukertvistutvalget vil det kunne påløpe gebyrer, blant annet avhengig av om man vinner eller taper saken.

Backe tror videre at etableringen av Klagenemnda for håndverkertjenester kan ha en oppdragende effekt på forbrukerne.

- Ved at en slik klagemulighet finnes, gir vi et tilbud til forbrukerne om å tenke seg om og benytte en medlemsbedrift, fordi dette gir bedre klagemulighet. I tillegg oppfordrer vi også til å benytte en standardkontrakt.

Les hele saken
Les alt om:

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!