Strømpriser

Kan bli dyrere å dusje om morgenen

Nye strømmålere og nye styringssystemer.

NYE DUSJTIDER: Med automatiske strømmålere og differensiert prising ønsker myndighetene å endre folks forbruksmønster på strøm, og det kan bety at du bør flytte morgendusjen til kvelden.

NYE DUSJTIDER: Med automatiske strømmålere og differensiert prising ønsker myndighetene å endre folks forbruksmønster på strøm, og det kan bety at du bør flytte morgendusjen til kvelden. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox

Publisert Oppdatert

Allerede til neste år kan det hende at du bør ta den daglige dusjen din om kvelden. Og om du generelt er opptatt av strømregningen, ligger fremtiden rett rundt hjørnet. Da vil du NEMLIG kunne overvåke strømforbruket ditt fra time til time, men da vil du også oppleve at nettselskapene vil vurdere å innføre variert nettleie gjennom døgnet for å jevne ut effektbruken

VG skriver i en lederkommentar at dette vil gjøre at strømregningen din blir større. "Å straffe en husstand med 20 000 kroner ekstra strømregning for at de lever helt vanlige liv, er elendig politikk", skriver lederskribenten.

- Dette tallet har ingen rot i virkeligheten. Dersom nettselskapene innfører det man kan kalle køprising, er det for å jevne ut belastningen og dermed begrense behovet for investeringer i nettet. Det vil komme kundene til gode i form av lavere nettleie. Man skal også huske at gjennomsnittskunden i dag betaler 5000 kroner i året i nettleie, og inntekten til nettselskapene reguleres strengt av myndighetene, sier informasjonssjef i Energi Norge, Aslak Øverås, til klikk.no.

- Folk skal fortsatt kunne dusje uten å være redd for strømregningen. Derimot ønsker vi på sikt å premiere at flyttbart forbruk skjer på tider av døgnet når belastningen i kraftnettet er lavere. Det kan for eksempel gjelde hurtiglading av elbil, oppvarming av vann, bruk av vaskemaskin og tørketrommel.

Detaljstyring av strømforbruket

De nye, såkalte smarte strømmålerne (AMS), åpner imidlertid også opp for nye muligheter til å styre strømforbruket mer detaljert og på den måten få mulighet til å kutte strømregningen.

- Og dersom man kobler prisinformasjonen opp mot såkalte smarthusløsninger, vil man kunne få bedre mulighet til å påvirke strømregningen sin, utdyper Øverås.

- Med en smarthusløsning, vil man kunne avlese strømforbruket på hver stikkontakt og lyspunkt. På den måten vil man kunne ha kontroll på hvor og når man bruker strøm, og det igjen gir et potensial for å kutte strømregningen, sier prosjektsjef hos Micro Matic, Bjørn-Erik Askestad, til klikk.no.

Unngår høyere nettleie

I dag er det store variasjoner i strømforbruket som i perioder belaster kraftnettet tungt. Det har derfor lenge vært snakk om å etablere systemer som kan bidra til en jevnere fordeling gjennom døgnet.

- Innføringen av smarte målere kombinert med differensierte timepriser kan bidra til å gi en lavere belastning i strømnettet i "rushtiden", forklarer Aslak Øverås.

- På den måten kan nettselskapene begrense dyre investeringer i strømnettet og det vil igjen komme forbrukerne til gode, fordi alternativet ville vært at selskapene måtte bygge ut enda mer kapasitet i strømnettet, som igjen ville føre til høyere nettleie for forbrukerne.

Øveraas forteller videre at det er myndighetene, gjennom NVE, regulerer nettselskapenes inntekter, slik at selskapene ikke fritt kan sette den prisen de ønsker.

- Våre priser må være innenfor den rammen myndighetene fastsetter, sier han.

Og det er slik at nettselskapene må betale tilbake til forbrukerne dersomde tar for mye i nettleie. "Hvis selskapene derimot krever inn for mye i nettleie ett år, skal dette betales tilbake til kundene gjennom lavere nettleie i påfølgende år", skriver NVE på sine sider.

- Forbrukerrådet er positive til smarte strømmålere

Hos Forbrukerrådet har man lenge ivret for innføring av smarte strømmålere.

- Vi tror innføringen av avanserte strømmålere vil gi forbrukerne et bedre grunnlag for å velge en gunstig strømavtale, skriver kommunikasjonsrådgiver Henrik Vesterager Ebne i en e-post til klikk.no.

Han utdyper videre at Forbrukerrådet jobber med en ny strømpristjeneste på nett. Den skal erstatte Konkurransetilsynets tjeneste hvor under halvparten av dagens avtaler er med.

"Forbrukerrådets tjeneste skal være klar juni 2015 og alle avtaler som tilbys forbrukerne skal med. Tjenesten er også forberedt for å utnytte de mulighetene AMS gir", skriver han i e-posten.

Forbrukerne betaler for installasjonen

De nye målerne skal være installert over hele landet innen 1. januar 2019, men noen nettselskaper er allerede i gang med installasjonen. Og ifølge Øverås er det forbrukerne som skal betale for installasjonen av de over 2,5 millioner målerne.

- Kostnaden vil bakes inn i nettleien over en 15-års periode, og utgjøre rundt 100 til 200 kroner i året.

I Forbrukerrådets høringsuttalelse til forskriften som ligger til grunn for innføringen, sier Forbrukerrådet at dersom installering av nye målere krever ombygging av sikringsskapet må dette dekkes av nettselskapet.

Besparelser i energiforbruket

De smarte strømmålerne gir kun oversikt over hvor dandet totale strømforbruket ditt svinger gjennom døgnet. Men dersom du ønsker mulighet til en detaljert styring og kontroll av strømforbruket, må du gå for såkalte smarthusløsninger.

- De smarte målerne gir ikke indikasjon på hvor sparepotensialet ligger. Men med smarthusløsninger kan du styre hvor og når du vil bruke strøm, og du får en detaljert oversikt over hva som bruker strøm i boligen din, forteller Bjørn-Erik Askestad.

- Vi tror det vil kunne bidra til å skape en større bevissthet omkring energiforbruket.

Askestad mener at det med slike systemer er et potensial for å spare opp mot 30 prosent av strømforbruket til oppvarming.

Gir muligheter for den bevisste forbrukeren

Ett av de nettselskapene som allerede har begynt å rulle ut de nye målerne, er Lyse Nett. De har satt i gang et pilotprosjekt som skal danne grunnlag for storskalainstallering som starter til neste år.

- Men vi vil ikke bare installere nye målere, vi installerer også såkalte gatewayer. Disse gir mulighet til sanntidsmålinger for hver eneste strømkurs i boligen, og de vil være kjernen i en eventuell smarthusløsning, sier administrerende direktør i Lyse Smart, Jan Holm, til klikk.no. Lyse Smart har ansvaret for installeringen av de automatiske strømmålerne på vegne av Lyse Elnett.

- Slike løsninger vil komme den bevisste forbrukeren til gode, og de vil gi et potensial for å kutte strømregningen. Allerede nå ser vi at de som virkelig ønsker, kan kutte det totale energiforbruket med rundt 15 prosent.

Les også:

Her bor arkitekten uten vann og strøm

Det finnes ikke gratis strøm

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning