Dingsene som avslører deg

Slik avsløres utro ektefeller

Her er metodene som avslører utro partnere.

Publisert Oppdatert
MÅ INFORMERE: Det er ulovlig å drive romavlytting og opptak av samtaler der man selv ikke er en part, sier Ove Skåra i Datatilsynet.
MÅ INFORMERE: Det er ulovlig å drive romavlytting og opptak av samtaler der man selv ikke er en part, sier Ove Skåra i Datatilsynet. Foto: FOTO: Berit Roald, Scanpix

Flere og flere tyr til overvåkning av partnere ved mistanke om utroskap.

Mulighetene for å skaffe seg avansert avlyttingsutstyr til en rimelig penge er større enn noen gang.

Norske Spyshop er en av aktørene som merker en vekst etterspørselen etter slikt utstyr.

- Ja, mange av våre kunder er nok mistenksomme forsmådde partnere eller ektefeller som ønsker dokumentasjon som kan bekrefte eller avkrefte mistankene om utroskap, bekrefter Frode Olafsen i SpyShop.

Les også: Hormon gjør kvinner utro

Overvåker mobiler

Blant storselgerne til SpyShop er et program for mobiltelefonen som gjør at man får full kontroll over en annens mobil.

- Du kan få kopi av alle inn- og utgående meldinger, du får en SMS når noen ringer til eller fra mobilen, du får en SMS med det nye nummeret om SIM-kortet endres og du kan ringe inn og lytte til samtaler eller bare lytte om det skjer noe i det rommet mobilen ligger i, sier Olafsen.

Produktutvalget til SpyShop inneholder også mikroskopiske mikrofoner, kameraer og GPS-enheter.

De minste kameraene kan bygges inn i bøker, knapphull, kontakter eller kanskje plasseres i røykvarsleren. Utvalget av «spiongadgets» er variert og fantasifullt.

Les også: Perfekt anlegg til din iPod

Gamle mobiler

Selv en gammel mobil kan fortelle mange spennende historier. Programvare for å hente ut informasjon fra en mobil kan finne opp til ett år gamle meldinger, kontaktlister og ringelister.

- Det er mange som ikke tenker på at den gamle mobilen man har kassert faktisk kan inneholde mye informasjon man helst ikke vil at andre skal se, sier Olafsen.

Lasergjerder

Sikring av hus og hjem er også et område der SpyShop merker økt etterspørsel.

- Vi har merket at flere vil sikre seg. Spesielt etter de grove ranene i private hjem den senere tiden, sier Olafsen.

Et populært produkt er lasergjerder. Dersom den usynlige laserstrålen blir brukt kan man velge å koble utstyret slik at en lyskaster slår seg på, det blir varslet på SMS eller en alarm går av inne i huset.

Les også: Disse 10 redskapene er alt du trenger

Hva er lov og ikke lov?

Hva sier straffeloven?

Utdrag fra straffeloven (Kilde: Lovdata )

§ 145. Den som uberettiget bryter brev eller annet lukket skrift eller på liknende måte skaffer seg adgang til innholdet, eller baner seg adgang til en annens låste gjemmer, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder eller begge deler.

Det samme gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til data eller programutrustning som er lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler.

Voldes skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap, eller er forbrytelsen forøvet i hensikt å skaffe noen en uberettiget vinning, kan fengsel inntil 2 år anvendes.

Medvirkning straffes på samme måte.

Offentlig påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det.

Endret ved lover 16 feb 1979 nr. 3, 12 juni 1987 nr. 54, 8 april 2005 nr. 16.

§ 145a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som

1. ved hjelp av hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale eller annen samtale mellom andre, eller forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller

2. ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig gjør opptak av samtale som foran nevnt eller av forhandlinger i lukket møte som han enten ikke selv deltar i, eller som han har skaffet seg adgang til ved falske foregivender eller ved å snike seg inn, eller

3. anbringer lytteapparat, lydbånd eller annen teknisk innretning i øyemed som foran nevnt.

Medvirkning straffes på samme måte.

Offentlig påtale finner bare sted når det kreves av almene hensyn.

Tilføyd ved lov 12 des 1958 nr. 1.

§ 145b. Den som uberettiget gjør tilgjengelig for andre passord eller andre data som kan gi tilgang til et datasystem, straffes for spredning av tilgangsdata med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler.

Grov spredning av tilgangsdata straffes med fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen av om spredningen er grov, skal det særlig legges vekt på om dataene kan gi tilgang til sensitive opplysninger, om spredningen er omfattende og om handlingen for øvrig skaper fare for betydelig skade.

Medvirkning straffes på samme måte.

Men overvåking av ektefellen eller andre personer er ikke lov uten videre.

- Det finnes bestemmelser i straffeloven som regulerer dette. Her snakker vi om krenkelser av privatlivets fred, sier informasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove Skåra.

- For eksempel er det ikke lov å drive med romavlytting. Opptak av samtaler man selv ikke er en del av er også ulovlig, sier Skåra.

Han peker på at selv for politiet gjelder det strenge regler for hva de kan gjøre. Opptak av en samtale du selv er en del av er ikke ulovlig, men kan være uetisk.

De som begår ulovlig avlytting kan straffes med bøter eller fengsel.

Les også: 9 gode og gratis brenneprogram

Kan ikke overvåke barna

Skåra peker på at om man i et forhold er kommet så langt at man vurderer overvåking, er det kanskje bedre at man går til en familieterapeut.

Også foreldre som er redde for barna sine og vil vite hvor de er og hvem de snakker med, kan la seg friste til å overvåke barna sine. Men barn og ungdom har rett til et privatliv.

- Dersom man gjør dette uten å fortelle barna om det, så er det i hvert fall en krenkelse og det kan også være ulovlig, sier Skåra.

Informer

Skåras råd til dem som installerer overvåkingsutstyr enten det er kameraer hjemme, GPS-enheter i bilen eller programvare på mobil eller PC, er å opplyse om det.

- Får man informasjon har man en mulighet til å reagere. Det er kanskje vanskelig å huske på å fortelle at bilen din har en sporbar GPS-enhet, hver gang du låner den ut. Men om du i tillegg sitter hjemme og følger med på hvor han kjører, ville nok kameraten oppleve dette som et grusomt tillitsbrudd, sier Skåra.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning