Troféjakt gir færre storokser

Å nedlegge storoksen gir økt status – og det blir mer kjøtt å selge. Men å skyte mange store okser utvikler seg fort til en negativ spiral, med færre store trofeer på lang sikt.

STOROKSE: Alle drømmer om å skyte storoksen, men økt fokus på å skyte okser – kall det troféjakt – gir færre og mindre trofeer for jegerne på lang sikt. (Foto: Kenneth Johansson)
STOROKSE: Alle drømmer om å skyte storoksen, men økt fokus på å skyte okser – kall det troféjakt – gir færre og mindre trofeer for jegerne på lang sikt. (Foto: Kenneth Johansson)
Publisert Oppdatert
DET ER STØRRELSEN det kommer an på – og jegerne teller gjerne antall takker. (Foto: Krister Ottesen)
DET ER STØRRELSEN det kommer an på – og jegerne teller gjerne antall takker. (Foto: Krister Ottesen)

Historiske data viser at kyrnes snittalder har økt med cirka ett år fra 1960-tallet til tusenårsskiftet, mens oksenes snittalder samtidige har sunket med ett år.

- De virkelig store elgoksene er ikke viktige bare for jegerne. Også andre naturbrukere setter pris på å se store elgokser, og spør hvorfor det er lenger mellom dem. Svaret på dette er måten den moderne elgjakta utøves på, sier seniorforsker Erling J. Solberg ved NINA.

Går glipp av trofeer: Økende etterstrebelse av okser gir en negativ spiral. Det medfører en gradvis reduksjon av okseandelen i bestandene og alderen på oksene. Dermed kan man si at økt fokus på å skyte okser - kall det troféjakt - gir færre og mindre trofeer for jegerne på lang sikt.

Norske elgjegere skyter helst elgokser, og aller helst store elgokser. Ulike tiltak er lansert for å få flere store okser. I enkelte områder fredes "mellomoksene" i håp om å avle fram de gode genene over flere år. Andre utsetter felling av storokser til brunsten er over.

Generelt felles de store oksene tidlig i jakta. I de fleste områdene betyr dette at de felles under eller før brunsten.

- I prinsippet er det slik at hvis man vil ha flere store okser, så må man skyte færre av dem. Å komme nærmere en 50/50 kjønnsfordeling i stammen vil også føre til at det blir flere okser å skyte.

Ved å spare kalver, eventuelt skyte hunnkalver i den utstrekning det er mulig å skille, og spare halvannetårige okser, vil det bli flere voksne okser. Det er vanskelig å få både i pose og sekk, altså maksimalt kjøttuttak og mange trofédyr, sier Erling J. Solberg.

- Tilsynelatende vil det bli flere store okser hvis man utsetter å felle dem til etter brunsten. Men hvis de felles uansett, har det liten eller ingen effekt. Unntaket vil være hvis det vi har sett en indikasjon på stemmer: at de eldste oksene gir overvekt av oksekalver. Da vil det bli flere hanndyr i bestanden på lang sikt.

- Å spare mellomokser gir en del begrensninger, og er i beste fall risikabelt. Ikke alle oksene som spares vil noen gang komme opp i storoksestørrelse. Dermed blir de til stede i segmentet med fredede okser over lang tid, og sprer middelmådige gener.

- I det hele tatt er det vanskelig å gjennomføre svært spesifikke avskytningsstrategier. Risikoen er stor for å gjøre en unaturlig seleksjon og få en stamme i ubalanse. Det beste rådet vi kan gi, er å skyte aldersmessig tvers gjennom stammen. Da etterligner mennesket de naturlige predatorene som har gitt det dødelighetsmønsteret elgen er tilpasset, påpeker Solberg.

Solberg berømmer norske jegere for deltagelsen i overvåkningsprogrammet og datagrunnlaget som de har bidratt til. Forskerne anser materialet fra jegerne å være stort sett veldig bra, til tross for at forskjellige jegere kan ha ulik motivasjon og interesse for å delta i rapporteringen. I enkelte områder foregår en viss grad av systematisk feilrapportering som følge av ulik pris og/eller tildeling av dyr i forhold til en fastsatt vektgrense.

Dette gjelder først og fremst i Agder-fylkene, der en uforholdsmessig høy andel elgvekter registreres mellom 140 og 149 kilo i områder med en vektgrense på 150 kilo, heter det i rapporten. Dette får opplagte konsekvenser forvaltningsmessig, siden grunnlaget for å sette kvoter blir skjevt, heter det i rapporten.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning