Hjort på Østlandet

Stadig flere østlandsjegere jakter spesifikt på hjort i hjemtraktene. Hvor er sjansen størst for å finne hjort?

VINTER OG SNØDYBDE er den begrensende faktoren for hjorten i indre strøk på Østlandet. (Foto: Erlend Haarberg)
VINTER OG SNØDYBDE er den begrensende faktoren for hjorten i indre strøk på Østlandet. (Foto: Erlend Haarberg)
Publisert Oppdatert

Hvor på Østlandet finner man sikrest hjorten? Spørsmålet har ikke noe entydig svar. Selv i de områdene med størst tetthet av hjort på Østlandet er det forholdsvis få dyr, hvis man sammenligner med Vestlandet. Oppland, Buskerud og Telemark er blant de fylkene hvor hjorten er i ferd med å etablere seg fast. I Hedmark og Agder-fylkene er også hjorten kommet for å bli i enkelte områder. Vestfold har også brukbare forekomster av hjort. Det er felt en håndfull hjort i Akershus de seinere årene, og dermed er det bare Østfold og de tre nordligste fylkene som er hjortefrie, foreløpig.

Økning i antallet

Viltforvalter Bjarne Smukkestad i Buskerud er selv ivrig hjortejeger. I Buskerud har fellingstallet stabilisert seg på omkring 180-190, og Smukkestad viser til en jevn oppgang i antallet hjortefellinger i fylket de siste årene.

- Fortsatt er det slik at flest hjort felles under elgjakta av elgjegere som får hjort over post eller i los for hund tilfeldig. Men det er en utvikling mot at flere jegere satser spesifikt på hjorten, ikke minst i perioden før og etter elgjakta, sier Smukkestad.

Les også: Hjortejakt på smygjegervis

Selv om den gamle formeningen om at hjorten kan komme i konflikt med elg og forårsake til dels store skogskader fortsatt er der, har Smukkestad et inntrykk av at stadig flere, både grunneiere og jegere, ser på hjorten som et positivt innslag og en ressurs.

Ikke bare «bifangst»

I Telemark felles en del mer hjort enn i Buskerud. I 2005 var tallet 233; i 2006 var det 293. Viltforvalter Johan Aas forteller om økte stammer av hjort, og tror man er kommet lenger enn å se på hjort som "bifangst" under elgjakt.

- Mange er interessert i å jakte hjort, og satser på dette. De ser at andre jaktmetoder må til for å overliste sky hjort. Folk ser at elgstammene og dermed jaktutbytte av elg må ned, da bli hjorten en kjærkommen ressurs. Det blir mer å jakta på, sier Aas.

img

KOMMET FOR Å BLI: Hjorten har etablert seg fast stadig flere steder på Østlandet. (Foto: Thor Olav Moen)

Utmarkskonsulent Peter Köller i AT Skog, Agder og Telemark Skogeierforening har også et bestemt inntrykk av økende bestander, større utbredelse og økt interesse for å jakte hjort i de tre fylkene. I hvert av Agder-fylkene felles ganske nøyaktig 100 hjort årlig. For fire år siden var tallet omtrent det halve.

- Det er enklest å få tak i hjortejakt for utenbygdsjegere i Telemark. I Agder-fylkene er det stort sett lokale grunneiere og elgjaktlag som jakter hjort, sier Köller.

- Økende interesse og økt kunnskap om hjort og jaktmetoder er nok også med på å øke fellingstallene, tror han.

Potensialet er der

Viltforvalterne Tor Punsvik i Vest-Agder og Helge Lyngstad i Aust-Agder forteller også om en generell økning i hjorteforekomstene. I Vest-Agder er hjorten hyppigst forekommende i de tre kommune Lyngdal, Farsund og Hægebostad, langs dalføret Lyngdalen. I Aust-Agder er det Birkenes kommune som dominerer tungt.

- Det er fortsatt en del skepsis til hjorten, og av det følger til dels laber interesse for å jakte hjort. Potensialet er der til å felle mer hjort. Blant annet er det en stor andel av fri avskytning. Dette gjør at det kan synes som jegerne nå omtrent feller den årlige tilveksten, sier Tor Punsvik.

Mest østlandshjort i Oppland

Oppland er det av østlandsfylkene hvor det felles flest hjort. I 2006 ble 378 dyr felt, året før 321. De største hjortekommune er naturlig nok de som ligger nærmest Vestlandet. Også i dette fylket er hjortejakt stort sett en "b ijakt" under elgjakt. Lesja troner øverst på statistikken, med 46 felte hjort i fjor.

Hjort i elgfylket Hedmark

Også i Hedmark felles en del hjort. De siste årene har fellingstallene ligget på 50-60 dyr, men i 2006 var tallet 102! Det er særlig i Østerdalen hjorten har fått en del oppmerksomhet. I de fire kommunene Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot og Elverum finnes det en del hjort, og det er gjort et studie ved Høgskolen i Hedmark omkring hjorten.

- Det er lite hjort i Hedmark hvis man sammenligner med Vestlandet. Vi har omkring to hjort pr. tusen kvadratkilometer, mens det i hjortefylkene Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er 400-500 hjort pr. tusen kvadratkilometer, sier Barbara Zimmermann.

- Populasjonene er økt, men hjorten er fortsatt spredt og finnes over et større område enn før. Vi har sett at hjorten klumper seg rundt fôringsplasser vinterstid. Jeg tror potensialet for betydelig mer hjort er her, men det vil aldri bli slike konsentrasjoner som på Vestlandet. Til det er våre vintrer alt for snørike, sier Zimmermann.

Fortsatt relativt billig

Prisene på hjortejakt er forholdsvis lave, sammenlignet med elgjakt. En lav fastpris kombinert med en sum, enten pr. dyr eller pr. kilo, etter felling, er vanlig. Jevnt over øker prisen med sannsynlighet for felling i det området jaktretten omsettes. Dette er også modellen til Statsskog.

- Interessen er bra for hjortejakt, og vi selger hjortejakt i de av våre områder hvor vi mener det er grunnlag for å omsette jakta, sier eiendomskonsulent Kjell Bratlien i Statskog Sør-Norge.

- Generelt ser vi på hjort som et supplement, ikke en konkurrent til elgen. Vi følger utviklingen, og vil utarbeide bestandsplaner i de områdene det blir lit hjort, sier Bratlien.

Les også: Hvordan få til en hjortehund?

Østlandske hjortekommuner Buskerud: 187 hjort felt i 2006. Kommuner med gode stammer av hjort: Flå, Nes, Ringerike, Modum, Hol, Gol, Sigdal. Telemark: 293 hjort felt i 2006. Kommuner med gode stammer av hjort: Nome, Tokke, Kvitseid, Tinn, Drangedal, Hjartdal, Bamble, Kragerø. Oppland: 378 hjort felt i 2006. Kommuner med gode stammer av hjort: Lesja, Skjåk, Lom, Vang, Dovre, Vågå, Vestre Slidre. Vest-Agder: 98 hjort felt i 2006. Kommuner med gode stammer av hjort: Lyngdal, Mandal og Hægebostad. Aust-Agder: 100 hjort felt i 2006. Dominerende kommune: Birkenes. Hedmark: 102 hjort felt i 2006. Kommuner med gode stammer av hjort: Rendalen, Stor- Elvdal, Åmot og Elverum. Vestfold: 45 hjort felt i 2006. Lardal kommune har desidert mest hjort.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning