DE OFFISIELLE NORSKE SPORTSFISKEREKORDENE

REKORDFISK: Øystein Davidsen fra Egersund med sin flotte havabborrekord på 6,09 kg. Fisken ble tatt på makrell i Flekkefjord i august 2005.
REKORDFISK: Øystein Davidsen fra Egersund med sin flotte havabborrekord på 6,09 kg. Fisken ble tatt på makrell i Flekkefjord i august 2005. Foto: Foto: Tor Inge Leidland
Publisert Oppdatert
MINIREKORD: Sportsfiskerekorder kan settes på alle norske fisker. Dette er dvergulke-rekorden på 162 gram som ble fanget av Markus B. Guttormsen i september 2010.
MINIREKORD: Sportsfiskerekorder kan settes på alle norske fisker. Dette er dvergulke-rekorden på 162 gram som ble fanget av Markus B. Guttormsen i september 2010. Foto: Villmarksliv

Registreringen av norske sportsfiskerekorder begynte så smått i 1973, da Alle Menn publiserte den første rekordlista. Her kunne man finne 11 ferskvannsfisker og 8 saltvannsfisker. Antallet rekorder økte lite, før bladet Villmarksliv overtok ansvaret for registreringen i 1976, og rekordlistene ble etablert som de offisielle norske sportsfiskerekordene. I juni 1979 ble det også innført egne rekorder for fisk fanget på flue.

I dag er nesten alle de norske ferskvannsfiskene representert på rekordlista, mens antallet saltvannsfisker har økt til godt over 100 arter - fra kutlinger på noen få gram til håkjerring på 880 kg. Det er imidlertid fremdeles mange norske saltvannsfisker som ikke er registrert på rekordlista.

På denne siden finner du lenker til de offisielle norske sportsfiskerekordene, i tillegg til regler og et innmeldingsskjema du må bruke hvis du vil få en eventuell norgesrekord godkjent. Ferdig utfylt skjema og bilder kan sendes til norgesrekordjuryen ved Linda Pedersen, Villmarksliv, 0441 Oslo eller til [email protected] Når rekordene er godkjent, vil de offentliggjøres på nettet og i papirutgaven av bladet.

Ferskvannsrekordene finner du her

Saltvannsrekordene finner du her

Fluerekordene i ferskvann finner du her

Fluerekordene i saltvann finner du her

VILLMARKSLIVS OFFISIELLE NORGESREKORDER I SPORTSFISKE

1. FANGSTREGLER

a. Norgesrekorder i sportsfiske kan settes i Norge og norske farvann. Saltvannsfisk skal være fisket innenfor Norges økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen eller fiskevernsonen ved Svalbard.

b. Fisken skal tas på sportsfiskeredskap der pilkestikke, pilkestang eller stang utgjør en del. Som sportsfiskeredskap regnes i denne sammenhengen ikke utstyr som oter, garn, line, snik, ståsnøre uten stikke/stang, harpe og lignende. Det skal holdes kontroll over stang/stikke under fisket, og fiskeredskapen skal ikke forlates.

c. Fisken skal ha bitt frivillig på kroken ved at krokens inngang skal være fra innsiden av munn eller svelg. Krøket fisk godkjennes ikke.

d. Norgesrekord godtas ikke for fisk fra fôringsdammer, ”put and take” og lignende.

e. Fisken må være tatt i henhold til lokale fiskeregler.

f. Fisken må ikke være tatt hjelp av drone, undervannsbåt eller lignende. Fisken skal fysisk være fisket av personen som reiser rekordkrav, uten hjelp av andre eller ved bruk av EL-snelle eller tilsvarende.

2. SPESIELLE REGLER FOR FLUEFISKEREKORDER

a. Norgesrekorder i flue kan bare settes med utstyr og under forhold som til enhver tid anses som sportsfiske med flue. Flua skal være kastet med fluestang der fluesnøret utgjør kastevekten. Fiske med kastedupp eller søkke som kastevekt, oter, dorget flue eller harling regnes ikke som fluefiske.

b. Agning og tilsetting av kunstige og/eller naturlige lukt- og smaksstoffer på flua er ikke tillatt.

3. VEIING/MÅLING

a. Fisken skal veies på vekt som enten er godkjent for kjøp og salg eller annen vekt som snarest mulig etter veiingen skal kontrolleres mot vekt som er godkjent for kjøp og salg. Ved kontroll av ei vekt mot vekt godkjent for kjøp og salg, skal det være minst ett vitne. Vitnet skal skriftlig bekrefte vektkontrollen. Denne utføres ved at et objekt omtrent på fiskens vekt veies på begge vekter, og at utslagene noteres på innmeldingsskjemaet eller eget ark. Hvis fisken er veid på vekt med stor unøyaktighet, kan juryen justere avlest vekt ned i forhold til sannsynlig feilmargin.

c. Ved veiing av fisk som skal slippes ut igjen, skal hensynet til dyrevelferd ivaretas. Fisken må ikke håndteres så gjeller eller andre organer skades. Hender og underlag skal fuktes for ikke å skade fiskens slimlag.

d. Rekordkrav for fisk som er veid i båt godtas dersom forholdene tilsier at veiingen er foretatt under kontroll. I båt skal det foretas minst tre veiinger, og den som viser lavest vekt av disse skal noters.

e. For artene håkjerring og kveite kan rekordkrav godkjennes uten veiing. Det stilles da spesielt krav om god dokumentasjon i form av bilder. Det må tas nøyaktige lengdemål, og for kveite også breddemål av kroppen mellom finnefestene. For håkjerring brukes formelen lengde x omkrets x omkrets delt på 28901 for å finne vekta. For kveite brukes kveiteformelen .

f. Det kreves minimum et lengdemål av fisken fra snuten til ytterste kant av halefinnen. Det skal leveres med bilde av fisken under målingen der tallene på målebåndet er leselig. Dersom målebånd ikke er tilgjengelig, skal fisken avfotograferes og måles mot en gjenstand (eksempelvis stanga). Bilde av denne gjenstanden og målebånd må da tas seinere og skal følge innmeldingen. Det styrker kravet om det også foreligger et rundmål på det tykkeste av fisken.

4. FOTO/IDENTIFISERING

RIKTIG MÅLING: Fisken skal måles fra snutespiss til ytterste flik av halefinnen nå den ligger naturlig utslått.
RIKTIG MÅLING: Fisken skal måles fra snutespiss til ytterste flik av halefinnen nå den ligger naturlig utslått. Foto: Chris Appleby

a.Hvis fisken har nærstående forvekslingsarter, bør det oppgis hvilke bestemmelsesnøkler som er benyttet. For fisk fra arter som er kjent for hybridisering, kan nedfrysing av fisken eller en vevsprøve til eventuell genetisk verifisering være avgjørende for godkjenning. Som vevsprøve er en avklippet finnebit tilfredsstillende. For de som ikke praktiserer fang og slipp (catch and release), anbefales uansett nedfrysning av fangsten inntil rekorden er godkjent.

b. Bilder av fisken skal vedlegges. I tillegg til bilde som nevnt under 3f, bør det også være bilde av fiskeren med fangsten. For fiskearter som kan forveksles med andre arter vil tydelige bilder kunne være avgjørende for at fisken kan godkjennes. Det bør da vedlegges skarpe bilder av detaljer som kan brukes til en sikker identifikasjon.

5. BEVITNELSE

a. Det er rekordinnmelderens ansvar å dokumentere fisken på best mulig måte, og særlig hvis det ikke er vitner til fangsten. Rekordkrav uten vitner kan godkjennes når dokumentasjonen er god. Hvis det finnes vitner bør disse bekrefte fangsten. Krav blir ikke godkjent om det ikke foreligger bevitnelse på at vekta som er brukt er kontrollert mot vekt godkjent vekt for kjøp og salg.

6. INNMELDING

a. Innmelding av fisken foretas på vårt spesielle norgesrekordskjema som du kan laste ned her:

b. Kravet skal være juryen i hende seinest 3 mndr. fra fangstdato.

7. SPESIELLE BESTEMMELSER

a. Juryen har i spesielle tilfeller anledning til å dispensere fra noen av de ovennevnte regler.

b. Juryen har rett til å trekke tilbake godkjennelse av rekorder. Dette kan skyldes ny viten om arter, nye opplysninger om en fisk eller at det er gitt uriktige opplysninger om fangsten.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning