De offisielle sportsfiskerekordene

Ferskvann

Her er de offisielle norske sportsfiskerekordene i ferskvann.

MORT: Andreas Johansen tok denne rekordmorten på 1,16 kg på brød i Haukvannet i Trondheim i 2010.
MORT: Andreas Johansen tok denne rekordmorten på 1,16 kg på brød i Haukvannet i Trondheim i 2010. Foto: Villmarksliv
Publisert Oppdatert

Les også: Regler for registrering av norske sportsfiskerekorder

Fiskeslag - Vekt i kg - Fisket av - Fangststed - Dato

Abbor 3,17, Knut Erik Berg, Mjøsa, 28.05.1965

Asp 5,34, Eivind Thilesen, Øyeren, 31.08.2008

Asp 5,30, Erik Karlsen, Øyeren, 29.08.1987

Bekkerøye 2,268, Erling Haugland, Mandalselva, 19.08.2001

Brasme 5,526, Ole Arne Hval, Juveren, 21.05.2003

Canadarøye 10,200, Vilhelm Skilhagen, Kvesjøen, 31.05.2016

Dvergmalle 0,604, Øystein Davidsen, Drengsrudvannet, 5.07.2016

Flire 1,160, Jack Moe, Bråtevannet, 19.0.2014

Gjedde 19,540, Willy Hvorup, Grøtlitjernet, 24.06.2017

Gjørs 11,66, Robin Lystad Olsen, Akersvannet, 27.05.2012

Gullbust 0,604, Geir Sundet, Aulielva, 18.08.1990

Gullfisk/Sølvkaruss 1,390, Gjermund Daniel Nomeland, Barselvann, 29.05.2018

Harr 1,90, Dag Svendsberget, Rena, 12.07.1988

Hork 0,101, Leif Andersen, Glomma, 31.05.2010

Hvitfinnet steinulke 0,008, Tobias Olsen, Kvesjøen, 06.08.2017

Karpe 13,600, Edvard Lindheim Gisnås, Ulsrudvann, 10.9.2014

Karuss 2,784, Kim-André G. Møtteberg, Bergstjern, 28.05.2004

Ketalaks 5,10, Øyvind Ytre-Eide, Ørstaelva, 29.09.1990

Krøkle 0,064, Stein Engebråten, Skarnes, Hurdalssjøen, 05.03.2005

Lagesild 0,251, Asgeir Alvestad, Grimevannet, 20.09.2014

Lake 7,00, Arne Martin Kvemo, Kvesjøen, 17.04.1976

Laks 32,5, Nils Valle, Tana, 07.07.1951

Laue 0,100, Håkon Mørk, Nitelva, 09.05.1984

Mort 1,16, Andreas Å. Johansen, Haukvannet, 20.09.2009

Pukkellaks 3,973, Tom-Arild Hansen, Tømmerelv, 28.07.1991

Regnbueørret 11,495, Ørjan Medaas Knutsen, Sognefjorden, 26.04.1998

Røye 8,285, Ivar Mathisen, Skogseidvannet, 02.05.2002

Sik 4,15, Julius Ytteborg, Femundselva, 18.07.1968

Sjørøye 2,670, Viggo Nilsen, Eibyelva, 26.07.2017

Sjøørret 13,20, Sigmund Johansen, Skibotnelva, 27.07.1975

Solabbor 81,16 Thore Bergh, Drengsrudvannet, 27.06.2015

Stam 3,43, Jan Tore Tønsberg, Glomma, 16.09.2007

Steinsmett 0,02, Stig Alfredsen, Risa, 14.08.1991

Stingsild, nipigget 3,39 gram, Vetle Arin Høntorp Westli, Kleppestaddammen/Drøbak, 04.04.2015

Suter 3,96, Flemming Fredriksen, Østeråa, 09.06.2011

Sørv 1,46, Ole-Håkon Heier, Skinnerflo, 27.05.2012

Vederbuk 3,940, Andreas Ånerud Johansen, Nes i Akershus, 01.09.2017

Ørekyte 0,04, Rune Skeie, Lutvann, 16.09.1986

Ørret 15,3, Robert Torp, Mjøsa, 01.11.1981

Ål 3,85, Trond M. Brønstad, Ranheim, 01.08.1985

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning