Viltpåkjørsler

Lever farlig i trafikken

Mer enn 7000 dyr måtte bøte med livet etter møte med tog eller bil i forrige jaktår.

HURUM I HEDMARK: Her slapp bilistene unna med skrekken etter å ha fått en ubuden gjest gjennom frontruten.
HURUM I HEDMARK: Her slapp bilistene unna med skrekken etter å ha fått en ubuden gjest gjennom frontruten. Foto: Arkivfoto: Tore Sannum/Scanpix
Publisert Oppdatert

Trafikken utgjør den klart største faren for landets hjortevilt - utenom jakta.

Til sammen ble 6011 hjortevilt drept av bil og 996 av tog forrige jaktår. Det er 700 flere enn året før, og en økning på over 10 prosent i forhold til jaktåret 2006/2007, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Litt over 4000 av de påkjørte dyrene var rådyr, mens 2094 elger og 873 hjorter ble kjørt i hjel på vei og bane.

Elgen er det hjortedyret som er mest utsatt for å bli påkjørt av tog, og i alt 844 elger ble drept av jernbanen jaktåret 2007/08.

Det er en økning på hele 30 prosent fra foregående jaktår.

Tirsdag kveld: Her blir elgen avlivet ved Liertoppen

Les rådene fra veivesenet: Slik unngår du viltpåkjørsler

DREKTIG: Denne elgkua var drektig da hun ble påkjørt.
DREKTIG: Denne elgkua var drektig da hun ble påkjørt. Foto: FOTO: Steinar Myhr / NN / Samfoto

Hedmark utsatt

Hedmark er med sin store elgbestand og sine lange vei- og togstrekninger gjennom skog det verste fylket når det gjelder elgpåkjørsler, med normalt rundt en tredjedel av alle påkjørslene. Ikke uventet er det også i dette jaktåret påkjørt flest elger i Hedmark. I alt omkom 612 elger av bil- og togpåkjørsler i fylket.

Les også: På tur i uberørt villmark

I områder med definerte sesongtrekk mellom sommer- og vinterbeiter kan store snømengder utløse en massiv vandring av vilt på kort tid. Ifølge senioringeniør og biolog Bjørn Iuell i Statens vegvesen var det trolig dette som var årsaken til de mange elgpåkjørslene i Hedmark i januar i år.

- Om vinteren har viltet en tendens til å trekke ned på veiene etter større snøfall eller lengre kuldeperioder. Årsaken til dette er at næringssøket blir for energikrevende i forhold til næringsinntaket der de oppholder seg, og at det er mer energieffektivt å beite langs brøytete veier og jernbanelinjer, forklarer Iuell.

Prosjekt i Nord-Trøndelag

HURUM I  i HEDMARK: Bil og elg er en farlig kombinasjon.
HURUM I i HEDMARK: Bil og elg er en farlig kombinasjon. Foto: Arkivfoto: Scanpix/ Tore Sannum

Elgen i Nord-Trøndelag lever også farlig; til sammen ble 294 elger kjørt i hjel av tog eller bil i løpet av forrige jaktår.

Ifølge viltforvalter Paul Harald Pedersen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har man imidlertid fra 2000 og fram til i dag opplevd at antall viltpåkjørsler har stabilisert seg, og muligens gått noe ned. Pedersen leder et prosjekt hvor det årlig deles ut rundt en million kroner til ulike tiltak langs vei og jernbane i fylket.

Les også: Se Lars Monsens turtips

Ifølge Pedersen er skogrydding langs vei og bane det beste forebyggende tiltaket for å få ned viltpåkjørslene.

- I 1984 ble tiltaksprosjektet «Skogrydding» gjennomført i Nord-Trøndelag. Områder med betydelige årlige påkjørsler langs jernbanen ble valgt ut som tiltaksområder. Områdene Grønøra og Lurudalen i Snåsa og Grong ble plukket ut. Dette ble gjennomført for å få en avklart dokumentasjon på om tiltaket førte til reduksjon i påkjørslene, forteller Pedersen.

Resultatene etter den åtte år lange prosjektperioden viser at skogrydding, slik som beskrevet i metoden, er et særdeles effektivt tiltak for å få redusert elgpåkjørslene.

- Skogrydding ble gjennomført i et 30 meter bredt belte på hver side av jernbanesporet. All vintermat for elg ble fjernet og at all skjulmulighet for elg i dette beltet inn til jernbanesporet opphørte, forklarer Pedersen.

Ifølge viltforvalteren ble det etter skogryddingsprosjektet dokumentert hele 76 prosent påkjørselsreduksjon i konfliktområdene Grønøra og Lurudalen og 50 % reduksjon i Grong og Snåsa.

- Skummelt å sammenligne

Selv om det det siste året har vært en oppgang i antall viltpåkjørsler i Nord-Trøndelag, holder Pedersen fast på at skogrydding langs vei og bane er et særdeles effektiv virkemiddel.

TANUMSHEDE I SVERIGE: En trafikkdrept elg ligger død  i veikanten ved E-6.
TANUMSHEDE I SVERIGE: En trafikkdrept elg ligger død i veikanten ved E-6. Foto: Foto: Scanpix/Terje Bendiksby

Les også: Kle deg riktig på tur

- Det er skummelt å sammenligne et år med et annet. Det kan være tilfeldigheter som kan gi et feil inntrykk. Snøfattige vintrer fører til annen lokalisering av elgen, og ikke den samme nærheten av elg i forhold til jernbane og vei. I vintrer med mye snø vil elgen trekke til områder der det er mindre snø, og da vil en merke at elgens oppholdstid langs vei og bane øker dramatisk.

Uansett mener Pedersen at skogryddingen gir meget gode effekter dersom det utføres på riktig måte.

- Hvis man har gjort jobben i henhold til metoden reduseres viltpåkjørslene med 60-70 prosent - selv i vintre med mye snø.

Kilde: Miljøstatus i Nord-Trøndelag, Hjorteviltet 2008.

Les også:

Spis deg våken

Kvinnehender fulle av bakterier

- Kjeft er skadelig

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning