Trinn for trinn!

SE VIDEO: Slik får du saftig ribbe med sprø svor

Hjemmet viser deg hvordan ribben blir perfekt til julemiddagen!

Publisert Oppdatert

Rib­be

(4 por­sjo­ner)

 

2 kg rib­be

ca. 3 ss salt (gjer­ne grovt)

1 ss malt pep­per

ca. 8 dl vann

alu­mi­ni­ums­fo­lie

Skjær gjen­nom svo­ren og litt ned i spek­ket med en skarp, spiss kniv. Hvis du ru­ter opp pa­ral­lelt med rib­be­na, blir det let­te­re å skjæ­re pene bi­ter et­ter ste­king. Gni inn rib­ben med salt og pepper, pakk den inn i fo­lie og la den stå i kjø­le­skap i 2–3 da­ger.

Børst av det eks­tra sal­tet og legg rib­ben i lang­pan­nen med svoren opp. Legg en asjett opp ned un­der rib­ben (el­ler fo­lie formet til en hard ball), slik at ribben blir noe høy­ere på midten. Da ren­ner det smel­te­de fet­tet bort. Hell på vann og dekk for­men med alu­mi­ni­um­fo­lie. Pass på at fo­li­en er helt tett, da det er vik­tig for at dam­pin­gen skal bli vel­lyk­ket.

For­varm ov­nen til 230°. Sett lang­pan­nen midt i ov­nen og damp i ca. 45 min. Svo­ren skal da har skif­tet far­ge og åp­net seg mel­lom ru­te­ne.

Fjern fo­li­en og re­du­ser tem­pe­ra­tu­ren til 200°. Vær for­sik­tig når du løf­ter av fo­li­en, det vil kom­me mye varm damp ut av lang­pan­nen! Sett rib­ben til­ba­ke midt i ov­nen og stek vi­de­re i ca. 1–1½ time for tynn­rib­be, ca. 2–2½ time for fa­mi­lie­rib­be. Uan­sett om rib­ben vei­er lite el­ler mye, er ste­ke­­ti­den like lang. Det­te kom­mer av at tyk­kel­sen er den sam­me om ribben er lett el­ler tung. Si­den ribben er gan­ske fet, er det van­ske­­lig å oversteke den. Den bør være godt stekt, da sy­nes jeg den er best. La rib­ben hvile i 20 min. før du skjæ­rer i den.

Hvis ikke svo­ren har blitt sprø, kan du set­te lang­pan­nen høy­ere i ov­nen og øke tem­pe­ra­tu­ren til 250° el­ler bru­ke ov­nens grill. Følg nøye med så du ikke bren­ner svo­ren. Ikke for­lat ov­nen, for det­te går raskt. Hvis bare de­ler av rib­ben har fått sprø svor, kan dis­se dek­kes med alu­mi­ni­um­fo­lie slik at de ikke blir brent.

Les også:

Rullekake med firkløver

Fargerik og frisk ostekake

Sjokoladedrøm

HJEMMET - best på mat!

Er du på jakt etter en liten godbit? Her på www.hjemmet.no finner du nye oppskrifter hver uke på deilige kaker og søte fristelser. Er du interessert i mat, kan det være en god idé å abonnere på Norges største ukeblad. Hver eneste uke har vi en fyldig mat-seksjon med gode oppskrifter til inspirasjon og glede.

Elisabeth Lund-Andersen, redaktør i Norges største ukeblad.
Elisabeth Lund-Andersen, redaktør i Norges største ukeblad. Foto: Gry Traaen

Ha en fin uke med Hjemmet!

Mvh. Elisabeth Lund-Andersen

redaktør

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning