Barn og helse

Frisk nok for barnehagen?

Usikker på om barnet er for sykt til å gå i barnehagen? Her får du kjøreregler og råd for de ulike sykdomstilstandene.

FEBER: Barn med feber skal holdes hjemme. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter og være feberfritt før det sendes i barnehagen..
FEBER: Barn med feber skal holdes hjemme. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter og være feberfritt før det sendes i barnehagen.. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Foto: Colourbox

Rett på fri?

 • Arbeidsgiveren din har ansvar for å betale omsorgspenger i ti dager per kalenderår. Hvis du har omsorg for mer enn to barn, har du rett på 15 dager. Er du alene om omsorgen har du rett på 20 dager per kalenderår og 30 dager, hvis du er alene med mer enn to barn.
 • Fraværet dokumenteres ved egenmelding, men fra den fjerde dagen kan arbeidsgiver kreve at du dokumenterer sykdomsfraværet med legeerklæring.
 • Hvis du har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, kan du i tillegg få ti stønadsdager for hvert barn. Når du er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.
 • Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan dagene med omsorgspenger fordeles på hver ut fra samværsavtalen. Se Nav.no for mer informasjon.
 • Sjekk tariffavtalen din eller lokale arbeidsavtaler. Det kan være forhandlet fram flere dager med omsorgspenger ved barns sykdom for akkurat din stilling.

Det går mot en ny høst og en ny sesong med rennende neser, glohete panner, oppkast og meldinger til kollegaene om at du må være hjemme med syke barn. Du kommer også sikkert mange ganger til å stille deg spørsmålet: «Er barnet friskt nok til å sendes i barnehagen?», kanskje etter en heftig diskusjon med den andre i heimen om hvem som skal være hjemme nok en dag.

- Jeg synes foreldre er flinke til å følge retningslinjene barnehagen har. Har vi en runde med plager og stadige utbrudd, sender vi gjerne ut mail om at nå må vi hjelpe hverandre til å bli friske, en oppfordring om felles innsats til gavn for alle, sier Grethe Mangseth, styrer i Dalskroken barnehage i bydel Vestre Aker i Oslo.

Helsestasjonen i bydelen også forfattet brosjyren «Jeg er visst syk i dag?», som et hjelperedskap foreldre kan bruke til vurdering av eget og andres barn ved sykdom.

- Det er ikke foreldrenes eller personalets behov som skal avgjøre om barnet skal være i barnehagen, men barnets allmenntilstand. Et slapt barn trenger et fang å sitte på, og vi pleier å si at barnet kan være i barnehagen når det er så opplagt at det orker å delta i de vanlige aktivitetene, sier helsesøster Sidsel Kløverød.

Hun mener det er viktig at foreldre rådfører seg med personalet når de føler seg usikre.

- Etter en lengre periode med sykdom, kan det også være riktig å la barnet være i barnehagen i kortere tid de første dagene.

Hindre smitte

Ifølge Folkehelseinstituttet er forkjølelse, halsbetennelse og ørebetennelse nesten dobbelt så vanlig hos yngre barnehagebarn som hos barn som ikke går i barnehage. Mage- og tarm infeksjoner er opp til tre ganger så vanlig hos barnehagebarn. I tillegg kommer oppslag på tavla om lus og brennkopper.

Barnehagen Espira Finnås på Bømlo har nettopp vært gjennom flere runder med influensa og oppkast. Selvfølgelig blir både foreldre og ansatte lei når de ikke får tatt knekken på plagene, og de går gjennom runde to og tre av spy-syken. Den mest syke dagen sist sesong var ti av femten barn på en avdeling borte.

- Det er jo en spesiell stemning. Det blir god tid til den enkelte, men ofte rammes personalet også, og da slår vi sammen avdelinger, sier styrer Marion Røysland Våge.

- Tror du barnehagen kunne begrenset utbruddene, hvis foreldre var flinkere til å holde barna hjemme ved sykdom?

- Det er vanskelig å si. Noen er veldig nøye på å holde barna hjemme, mens andre strever med å få til å være hjemme de ekstra dagene. I stor grad synes jeg foreldre er oppmerksomme. Mange ringer og spør før de kommer med barnet, sier styreren.

Avviser ikke i garderoben

Foto: Colourbox

Rengjør lekene!

I tillegg til god håndhygiene, kan spredning av sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha gode rutiner.

Her er noen råd:

 • Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann én gang per uke.
 • Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin.
 • Ved stell av blødende sår og neseblødninger bør engangshansker brukes.
 • Rengjøring ved søl av blod eller avføring på gjenstander og gulv utføres med husholdningsklorin. Bruk vanlige rengjøringshansker.

Barnehagestyreren sier at de ville oppleve det vanskelig å sende et barn hjem med foreldrene igjen, hvis de først har inntatt garderoben om morgenen.

- Vi ansatte skal jo være imøtekommende og fleksible, så det tror jeg ikke vil skje. Men det har nok hendt at vi har ringt etter mor eller far allerede etter en time, sier hun.

Noen foreldre er også mer på alerten enn andre og har lettere angst for sykdom før en ferie eller viktig jobbreise. Men styreren har ikke opplevd å høre reaksjoner fra foreldre om andre familiers vurderinger. Mange er i grunnen rause og sier, «Ja, ja, får de det, så får de det.»

- Likevel, da vi sendte ut et skriv og minnet om at vi følger retningslinjene fra Folkehelseinstituttet ved sykdom, fikk vi kommentarer om at det var så godt at et slikt brev kom, fordi noen følte at ikke alle fulgte reglene like nøye, sier Røysland Våge.

God etikette og vanlige kjøreregler vil hun vurdere å opplyse om med en gang nye barn begynner i barnehagen, i stedet for å ta det når plagene dukker opp. I perioder med kraftige spyrunder, så er det jo trasig hvis et barn som har kastet opp dagen før, kommer i barnehagen dagen derpå.

- Alle trenger en påminnelse i blant om at det er fint å vise hensyn. Samtidig må vi være åpne for at det er foreldrene som kjenner barnet best og som må se an allmenntilstanden, sier hun.

Smitter før sykdomsutbruddet

Noen barnehager opererer med slagord som «Er barnet for sykt til å være ute, er det for sykt til å komme i barnehagen». Styreren i Finnås på Bømlo er enig i at dette kan være en god rettesnor, men at man i enkelte tilfeller må gjøre unntak.

Foto: Colourbox

Sjekkliste for allmenntilstanden

 • Har barnet feber?
 • Er barnet trøtt?
 • Er appetitten merkbart nedsatt?
 • Er barnet slapt, sutrete eller isolerer det seg?

- Dette har også med bemanning å gjøre. Hvis hele barnegruppen er ute, kan det være vanskelig å holde én voksen inne med det barnet som trenger å være innendørs. Samtidig, hvis det dreier seg om et barn som kanskje har vært innlagt på sykehus og som trenger å komme tilbake til andre barn, prøver vi å være fleksible, så sant barnet ikke har smitte med, sier Marion Røysland Våge.

Mange virusinfeksjoner smitter mest akkurat før og like etter at sykdommen har brutt ut. Ofte har barnet derfor allerede smittet sine lekekamerater når det oppdages at det er sykt. Ved infeksjoner forårsaket av bakterier, kan barnet behøve behandling med antibiotika. I disse tilfellene er det best at barnet er hjemme noen dager. To dagers antibiotikabehandling gjør barnet smittefritt.

- Generelt er det barnets allmenntilstand, altså hvordan barnet sover, spiser og klarer å være med i leken som avgjør. Mange ganger kan et barn være aktivt hjemme, men orker likevel ikke å være med i leken i barnehagen. Som mor eller far er du ekspert på ditt barn og kan gjøre den rette bedømmelsen hjemme. Personalet som daglig ser barnet i en gruppe, har til oppgave å bedømme om barnet klarer å være med i fellesskapet, sier helsesøster Sidsel Kløverød, som har utarbeidet brosjyren i Vestre Aker i Oslo.

Kommuneoverlegenes ansvar

For mange sykdommer kan det være vanskelig å si nøyaktig når barnet kan vende tilbake til barnehagen. Folkehelseinstituttet har likevel en rekke anbefalinger om når barnehagebarn bør holdes hjemme.

- Folkehelseinstituttet gir råd, men det er kommuneoverlegene som har ansvaret for smittevernet i sin kommune. Kommuneoverlegen kjenner de lokale forholdene best og praksisen kan derfor variere noe fra sted til sted. I mange tilfeller vurderes det ut i fra skjønn, sunn fornuft, og barnets allmenntilstand, i tillegg til rådene våre, sier seniorrådgiver Heidi Lange.

Foto: Colourbox

0-3-åringer rammes mest

Barn har seks til åtte forkjølelser i året, mens voksne har to til åtte forkjølelser per år. Barn fra et halvt til 3 år rammes spesielt ofte.

Kilde: Norsk Helseinformasjon

- Hva med snørr - hvor mye gørr hører med i en barnehage?

Styrer Marion Røysland Våge i Finnås på Bømlo mener snørr definitivt hører med.

- Hvis barnet ikke kan komme med det, da blir det ikke mange her! Det må vi belage oss på å tørke vekk, sier hun.

Folkehelseinstituttets råd

Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter og feberfritt før det sendes i barnehagen. Her kommer Folkehelseinstituttets råd for ulike sykdomstilstander.

Feber

Morgentemperatur over 38 °C regnes som feber. Barn med feber skal være hjemme. La gjerne barnet få en feberfri dag hjemme, før det vender tilbake til barnehagen. Temperaturen kan kortvarig stige over 37,5 °C når barnet skriker lenge, er svært aktivt eller opphisset. I slike tilfeller bør barnets allmenntilstand vurderes før foreldrene tilkalles.

Hoste

Dersom barnet ikke virker sykt og allmenntilstanden er god, kan det gå i barnehagen. Hoste kan ofte forverres ved fysisk aktivitet, og barnet bør derfor holdes under litt ekstra oppsikt. Ved langvarig hoste uten feber bør barnet bedømmes av lege, blant annet med tanke på allergi.

Diaré

Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Barn som har tendens til løs avføring trenger ikke holdes borte fra barnehagen. Det må være foreldrene som avgjør om barnet har en unormal diarétilstand. Ved diaré etter utenlandsreise bør barnet undersøkes av lege, og andre barn i barnehagen bør sjekkes for symptomer.

Øyekatarr (konjunktivitt)

Ved mild til moderat øyekatarr trenger ikke barnet holdes hjemme av smittevernhensyn. Bare ved kraftig øyekatarr med rikelig pussdannelse bør barnet holdes hjemme. Barnet kan gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.

Forkjølelse

Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Snue, snørr, hoste, tett nese og rennende øyne er vanlig. Se an allmenntilstanden.

Influensa

Etter influensa med feber, frysninger, tørrhoste, muskelverk og lett snue kan barnet gå tilbake i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved en pandemi, eller epidemi, kan det være aktuelt å holde barnet hjemme lenger.

Ørebetennelse

Ørebetennelse viser seg vanligvis som plutselig øreverk, gjerne kombinert med feber og forkjølelse. Se an allmenntilstanden.

Brennkopper

Barna skal behandles og holdes hjemme til hudsårene er under kontroll. I praksis vil det i de fleste tilfeller si at barna kan gå i barnehage etter at brennkoppene er behandlet med antibiotika-salve eller tilsvarende i minst ett døgn.

E. coli-infeksjoner

Barn som har fått påvist EHEC eller diaréassosiert HUS, skal ha fem negative kontrollprøver før det kan vende tilbake til barnehagen. Barn som har fått påvist EIEC, skal ha tre negative kontrollprøver før barnet kan vende tilbake. Barn som har familiemedlemmer med EHEC-infeksjon eller diaréassosiert HUS, bør holdes borte fra barnehagen til det er tre negative avføringsprøver fra barnet.

Hodelus

Det er ikke nødvendig å sende et barn med hodelus hjem. Barnet kan fortsette i barnehagen etter så raskt som mulig å ha begynt på lusekur.

Kikhoste

Ved behandling tidlig i sykdomsforløpet blir barnet vanligvis smittefri fem dager etter behandlingen har startet, og barn bør holdes hjemme i denne perioden. Ved behandling senere i sykdomsforløpet vil smittsomheten være betydelig mindre, og barn kan derfor gå i barnehage dagen etter igangsatt behandling.

Kusma

Barn med sikker diagnose kan vende tilbake til barnehagen ni dager etter hevelsen har kommet. Dersom alle de andre barna er vaksinert, avgjør allmenntilstanden når barnet kan gå tilbake til barnehagen.

Mark

Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke nødvendig å behandle alle barn i en barnehage ved et påvist enkelttilfelle.

Meningokokk

Barnet kan vende tilbake i barnehagen når sykdommen er over. Søsken av et barn med meningokokksykdom bør regnes som mulig smittet med bakterien og holdes hjemme til observasjon noen dager.

Meslinger

Barnet kan vende tilbake til barnehagen fire dager etter at utslettet har brutt ut dersom allmenntilstanden ellers er god.

Norovirusinfeksjon

Smitterisikoen er størst mens man har symptomer med oppkast og diaré, og barn bør holdes hjemme i denne perioden. Man bør vente 48 timer etter at diaré og oppkast har gitt seg, før barnet sendes i barnehagen. Kontrollprøve er ikke nødvendig. Ved norovirusutbrudd er det spesielt viktig med såpe og vann for å fjerne virus. Rengjøring og desinfisering av stellebord og leker må til. En bør alltid bruke engangshansker ved bleieskift, og brukte hansker og bleier skal legges i lukkede plastposer før de kastes.

Vannkopper

Barna bør holde seg hjemme til alle deler av utslettet er tørket inn; det vil si at alle vannkoppene er omdannet til tørre skorper.

Streptokokker

Barna kan gå i barnehage når de har brukt penicillin i minst ett døgn dersom de ikke har feber over 38 °C grader eller svekket allmenntilstand.

Skarlagensfeber

Barna er smittefri når de har brukt penicillin i minimum ett døgn, og de kan gå i barnehage dersom allmenntilstanden tillater det og temperaturen ikke er over 38 °C grader.

Lungebetennelse

Allmenntilstand og feber er avgjørende. Når allmenntilstanden er tilfredsstillende og barnet ikke har feber over 38 °C grader, kan de gå i barnehage.

Kilder:

Folkehelseinstituttets retningslinjer, basert på kunnskap om smittsomhet, sykdommens alvorlighetsgrad og graden av vaksinasjonsdekning hos barnehagebarn

Brosjyren «Jeg er visst syk i dag», utgitt og omarbeidet av helsesøster Sidsel Kløverød ved Vestre Aker helsestasjon etter idé fra Nina Misvær

FØLG GLADE BARN PÅ FACEBOOK

Les også:

Barnehagestarten kan være tøff

Barnesykdommer: De vanligste barneplagene

Slik takler du hverdagskonfliktene

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning