Barneforsikring

Forsikre barnet?

Når dere skal ha barn, kan det være lurt å gå igjennom hvilke forsikringer dere trenger. Og det er smart å lese vilkårene nøye.

BARNEFORSIKRING: Velg en forsikring som dekker uførhet, medisinsk invaliditet og kritisk sykdom.
BARNEFORSIKRING: Velg en forsikring som dekker uførhet, medisinsk invaliditet og kritisk sykdom. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Gode råd

  • Finansnæringens Hovedorganisasjon har utarbeidet publikasjonen «Bra å vite når du kjøper barneforsikring». Denne kan være til god hjelp for foreldre som synes det er vanskelig å orientere seg i markedet for barneforsikringer.
  • Hos NAV kan du undersøke hva det offentlige har som utgangspunkt å dekke.

«Hvilken forsikring skal vi velge nå?», er ofte et spørsmål som par stiller seg når de skal bli foreldre.

- Start med å spørre dere selv hvorfor dere vil forsikre barnet deres, og les nøye gjennom vilkårene som er knyttet til de enkelte betalingene når dere får tilbudet fra selskapene.

Rådet kommer fra Elisabeth Realfsen, daglig leder av Finansportalen. Det er nemlig store prisforskjeller mellom selskapene.

Bladet Foreldre & Barn undersøkte saken nærmere, og det viste seg for eksempel at dekningen ved medisinsk invaliditet varierte mellom vel 1,5 millioner kroner og 2,3 millioner kroner.

Les også: Tusenlapper å spare på forsikring

Sjekk unntak

Realfsen mener det bør være de store beløpene, som ved invaliditet og uføreutbetaling, som er de viktigste beløpene når en forsikring skal vurderes.

Ikke sjelden er det slik: Vilkårene er strenge og nåløyet trangt for å få de utbetalingene som loves. Derfor er det også viktig å sjekke hvilke unntak som gjelder.

Kanskje står det noe med «liten skrift» som vil få stor betydning den dagen dere har behov for utbetaling.

Selvfølgelig håper man at det aldri vil skje, men dersom en ulykke eller sykdom først rammer, er det viktig å ha forsikring. Ellers kan man risikere å få økonomiske problemer på toppen av alt annet som kan være tungt og vanskelig i en slik situasjon.

Les også: Foreldre & Barns test av barneforsikring

Tilpasset etter behov

Barneforsikringene som tilbys, er bygget opp etter den enkeltes behov og den dekningen man føler seg mest komfortabel med.

Det er opp til hver enkelt å bestemme hvor høy forsikringssummen bør være, men ifølge studierektor ved Handelshøyskolen BI og ekspert i privatøkonomi, Dag Terje Hveem, bør en engangsutbetaling på minimum én million kroner ved over 50 prosent invaliditet være et minimum.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fakta

  • Over en halv million norske barn og unge er sikret gjennom private barneforsikringer.
  • Når det gjelder barneforsikringene, opererer forsikringsselskapene med begrepet «utvalgte sykdommer». Det kan variere hvilke sykdommer dette dreier seg om, men kreft, MS og Diabetes 1 er felles. Disse sykdommene gir enhetsutbetalinger som skal være til hjelp i en vanskelig livssituasjon.
  • Utbetaling av barneforsikring kan både gå til foreldrene og til barnet. Utbetalinger til barnet kan i noen tilfeller havne hos Overformynderiet. De vil råde over pengene fram til barnet fyller 18 år.

Hans råd er også å vurdere de dyrere forsikringene som dekker både ulykke og sykdom.

Tenk nøye gjennom valget

Det er viktig å vurdere flere ulike forsikringsselskaper før man bestemmer seg. I tillegg bør du tenke på dette:

  • Hva er allerede dekket gjennom det offentlige og foreldrenes eventuelle reise og/eller ulykkesforsikring?
  • Hvor lenge ønsker jeg at barnet mitt skal være forsikret?
  • Hvilke behov har vi, og hva bør vi forsikre oss mot?
  • Hvor mye bør og kan jeg betale for en barneforsikring? Er det mer lønnsomt å sette penger i fond?

Kilder: Finansnæringens Hovedorganisasjon, Foreldre & Barn

FØLG BAM PÅ FACEBOOK

Les også:

Barna ingen vil forsikre

Denne sykdommen får mange nyfødte

Sannheten om svangerskapet

DELTE MENINGER: Noen mener barneforsikring er en nødvendighet, andre mener forsikringsselskapene spiller på foreldrenes frykt og følelser.
DELTE MENINGER: Noen mener barneforsikring er en nødvendighet, andre mener forsikringsselskapene spiller på foreldrenes frykt og følelser. Foto: Foto: Colourbox

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning