Gulsot

Denne sykdommen får mange nyfødte

Det går som regel over, men det kan være nødvendig med behandling.

GULSOTT: Lyskasser er standardbehandlingen mot gulsott hos nyfødte.

GULSOTT: Lyskasser er standardbehandlingen mot gulsott hos nyfødte. Foto: Esten Borgos-R

Publisert Oppdatert

Mange nyfødte får gulsott. Det er en av flere ting det kan være greit å vite om med en nyfødt baby. Gulsott hos nyfødte skyldes at det gule gallefargestoffet som kalles bilirubin hoper seg opp i huden. Det kommer av at leveren etter fødselen selv må begynne å utføre de oppgavene mors lever tok seg av i fosterlivet. Alle nyfødte får derfor økt konsentrasjon av bilirubin i blodet sitt, men den blir ikke høy nok hos alle til at det synes i huden. Babyen kan få gulsot om du enten blir gravid som 14-åring, er eller 48 år og nybakt mamma.

Synes først i pannen

Gulsott blir først synlig i pannen. Som regel dukker symptomene opp når babyen er 2-3 dager gammel, og når ofte toppen når barnet er 4-5 dager gammelt. Etter hvert som det blir mer gult, vil gulfargen bli synlig nedover kroppen og utover armer og bein. Hvis barnet blir synlig gult på hender og føtter, er bilirubininnholdet ganske høyt, og det er tilrådelig å ta en prøve. Det kan gjøres på to måter. Enten ved hjelp av et lite apparat som holdes mot og sender et lite lysglimt inn i huden. Apparatet måler fargen i lyset som reflekteres, og man får et tall for bilirubin-verdien.

Siden dette tallet ikke alltid er like nøyaktig, vil man ofte ta en blodprøve i tillegg.

Behandles på flere måter

Om gulsot

  • Si fra på barselavdelingen hvis dere selv eller barnets søsken har hatt behandlingstrengende gulsott som nyfødte. Det kan nemlig være arvelig, så dersom personalet får vite om det, kan de være litt ekstra oppmerksomme på nettopp din baby.
  • Barn som er født for tidlig (premature barn) får oftere og kraftigere gulsott enn andre barn. Hos disse vil trolig gulsotten vare lenger.
  • Når gulsotten er på det sterkeste, kan barnet bli litt slapt og suge dårlig. Vanligvis har barna ingen andre symptomer enn gulsotten i seg selv.

(Kilde: Haukeland Universitetssykehus)

Gulsott kan behandles på flere måter. Faktisk kan du selv bidra til at det går raskere over ved å amme mye, og ammingen skal ikke være vond.

- Barnet trenger mye væske, og morsmelk er det aller beste, sier helsesøster Veslemøy Ruud.

- Behandles fremdeles barna i «lyskasse»?

- Ja, det er stadig standardbehandlingen mot gulsott hos nyfødte. Det sier overlege, professor dr.med. Thor Willy Ruud Hansen ved Rikshospitalet.

Lyset påvirker bilirubinet i huden slik at kroppen kan skille det ut, selv om leveren fortsatt ikke er i full gang med sin del av jobben. Babyen må ligge mest mulig naken, og for å beskytte øynene mot lyset, blir barnet tildekket.

Ligger i lyskasser

Noen behandles i lyskassen i noen timer, andre må ligge der i flere dager. Helsesøster Veslemøy Ruud kan trøste bekymrede foreldre med at det er både lunt, varmt og godt inne i lyskassen. Ofte legges de på et mykt og godt saueskinn. Slike forhold gjør at barnet absolutt ikke lider noen nød der inne.

Årsaken til gulsott kan også være at mor og barn tilhører forskjellige blodgrupper. Da må man bytte ut barnets blod med blod fra blodbanken. Slik behandling er derimot blitt sjeldnere. For noen år siden oppdaget forskere nemlig at man kunne oppnå den samme effekten ved å gi barnet immunproteiner intravenøst.

- Pass på

- Er det fremdeles slik at for tidlig fødte oftere får lysbehandling enn andre?

GULSOTT: Nesten halvparten av de nyfødte får gulsott. De færreste trenger behandling.

GULSOTT: Nesten halvparten av de nyfødte får gulsott. De færreste trenger behandling. Foto: Borgos, Esten

- Ja, det er det. De kan også ha synlig, men avtagende gulsott i mange uker etter fødselen.

- Er det noe foreldre bør være spesielt oppmerksomme på, særlig i forhold til at antall liggedøgn på sykehus etter fødsel har gått ned?

- Hvis barn reiser hjem tidligere fra fødeavdelingen, bør de passes ekstra på med tanke på utvikling av gulsott, presiserer han.

Det kan også være fornuftig å måle bilirubin-nivået før dere reiser hjem fra sykehuset med babyen, eller når dere kommer tilbake for å ta Føllingprøven. Ut fra dette nivået kan helsepersonellet ta stilling til om det bør følges opp med flere prøver senere.

Dersom barnet blir synlig gulere etter at dere er kommet hjem, bør barnet tas med tilbake til barselavdelingen for måling. Dette er spesielt viktig dersom den lille enten skulle bli påfallende slapp og ikke vil ta brystet, eller urolig og irritabel.

Spør om råd

Blir barnet synlig gult etter 2-3 ukers alder, så spør om råd på helsestasjonen. Dersom en eller begge foreldrene er fra Afrika, bør barnet sjekkes for bilirubin når det er 2-3 dager gammelt, ved hjemreise fra barselavdelingen, og det bør tas ny prøve dersom barnet blir mer gult hjemme.

Kilder: Foreldreveiledning fra Barnelegeforeningen, Barn og medisiner av Betty Kalikstad og Sophie Lund Aaserud (Cappelen Damm)

 

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning