Fartsgrenser

Over halvparten bryter fartsgrensen regelmessig

Nesten 70 prosent sier at de av og til er usikre på hva som er lovlig fart.

RASKERE: Seks av ti bilførere ligger som regel ti kilometer over fartsgrensen. Sju prosent innrømmer at de ofte ligger 20 kilometer over. FOTO: Terje Bjørnsen
RASKERE: Seks av ti bilførere ligger som regel ti kilometer over fartsgrensen. Sju prosent innrømmer at de ofte ligger 20 kilometer over. FOTO: Terje Bjørnsen
Publisert Oppdatert

Seks av ti bilførere svarer i en fersk undersøkelse gjort for If Skadeforsikring at de som regel ligger ti kilometer over fartsgrensen. Sju prosent innrømmer at de ofte ligger 20 kilometer over.

I en undersøkelse som Transportøkonomisk Institutt gjorde i forbindelse med Statens vegvesens kampanje mot høy fart 2009-2012, viste at unge menn mellom 18 og 25 år er den gruppen som oftest bryter fartsgrensen der hvor det er 30-sone. Menn mellom 25 og 40 år kjører oftest over fartsgrensen på veier med fartsgrense 80 km/t.

De som oftest brøt fartsgrensen svarte at de i liten grad syntes det var uansvarlig, snarere at det føltes behagelig. Da de ble spurt om årsakene til at de brøt fartsgrensen, ble følgende svart:

* Andre kjører like fort

* Veien innbyr til det

På spørsmål om hvilke tiltak som kunne få dem til å skrubbe, svarte de fleste mer kontroll og høyere bøter.

Vet ikke hva fartsgrensen er

Undersøkelsen som Transportøkonomisk Institutt gjennomførte viste dessuten klare kjønnsforskjeller: Menn bryter fartsgrensen oftere enn kvinner. Den nye undersøkelsen som YouGov har gjort for If Skadeforsikrning viser at kvinner er oftere usikre på fartsgrensen enn menn.

24 prosent av mennene sier at de aldri lurer på hva fartsgrensen er, mot 16 prosent av kvinnene.

Totalt oppgir 12 prosent at de ofte lurer på hva fartsgrensen er der de kjører. Mens 68 prosent sier at de av og til er usikre på hva som er lovlig fart.

- Vi bilister følger nok ikke godt nok med i det som skjer i trafikken. Skilting av farten er forholdsvis god langs norske veier, samtidig som det finnes mange elektroniske hjelpemidler som oppgir hva som er lovlig fart, sier ass. informasjonsdirektør Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring.

- Dette har nok til syvende og sist med konsentrasjon å gjøre, sier Vennesland.

Kan du reglene for fartsgrensene?

Problemstillingen er ikke ukjent for Statens vegvesen.

- Man lærte reglene da man tok førerkort, men så går det i glemmeboka. Det er så enkelt som at farten på norske veier er enten 50 eller 80 kilometer i timen. Alt annet er unntak og skiltes spesielt, sier avdelingsdirektør Guro Ranes i Statens vegvesen.

Den generelle fartsgrensen utenfor tettbygd strøk er 80, innenfor er den 50.

- Hvis du er på en landevei og ikke ser et fartsskilt etter at det har gått en kilometer, kan du anta at lovlig fart der er 80 kilometer i timen. 30-, 40-, 60- og 70-soner skal derimot skiltes hver halve kilometer, sier Ranes.

- Det er ytterst sjelden vi er borti saker der fartsovertrederen skylder på dårlig skilting eller at de ikke visste hva farten var, sier Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet.

Les også:

Derfor blir 90-soner gjort om til 80-soner

Dro inn over 30 millioner kroner på denne parkeringstabben

Slik kjøring irriterer vettet av mange

Syklingen som bilistene til å se rødt

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning