Gass i bobiler

- Må det smelle før noe skjer?

Bobilers gassanlegg kontrolleres bare hvis eieren selv gidder. Det kan få skumle konsekvenser.

GASS-SJEKK: Generalsekretær Geir Holm i Caravanbransjeforbundet vil ha godkjenning av gassanlegg i bobiler som en del av EU-kontrollen.
GASS-SJEKK: Generalsekretær Geir Holm i Caravanbransjeforbundet vil ha godkjenning av gassanlegg i bobiler som en del av EU-kontrollen. Foto: Caravanbransjeforbundet
Publisert Oppdatert

- Norske myndigheters passive holdning til kontroll av gassanlegget bekymrer oss. Vi frykter at det må til en gasseksplosjon før myndighetene våkner!

Generalsekretær Geir Holm i Norges Caravanbransjeforbund sier dette. Foreningen forlanger nå at godkjenning av fritidskjøretøys gassanlegg innføres som en del av EU-kontrollen.

- Det overrasker oss at det ikke eksisterer nødvendige myndighetskrav på området. Kontrasten til  Europas største bobilland Tyskland er stor. Her er det innført krav om godkjenning av gassanlegg.

I Tyskland må bobiler få sitt gassanlegg sjekket hvert andre år. Resultatet føres inn i serviceheftet, og bobilen får et oblat som viser at sjekken er utført. Sjekken utføres blant annet av bobilforhandlere.

Nektes plass?

En konsekvens av at mange norske bobileiere ikke sjekker og har ferske godkjenningspapirer på gassanlegget kan faktisk være at norske bobiler nektes å kjøre inn på tyske campingplasser.

- Mange campingplasser forlanger oblater som beviser at bilen er kontrollert. Slik vil vi ha det i Norge også. Det er trygt for alle parter at gassanlegget er kontrollert og godkjent, sier Geir Holm.

- Norske bobilturister bør alltid sjekke om en campingplass de planlegger å besøke i Tyskland krever papirer på at gassanlegget er godkjent, råder Franziska Köglmeier i Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland.

Nå er nok sannsynligheten for å bli nektet plass på campingen svært liten. Vi har forhørt oss på diverse Facebook-grupper, og ingen kan fortelle om at de har blitt avvist på en tysk campingplass. En forteller at han har vært vitne til en slik sjekk, men at norske bobiler ikke ble sjekket - kun tyske. Men det er nok opp til hver enkelt campingplass å avgjøre om de skal stille "tyske krav" også til utenlandske bobiler.

Sjekk slangen selv

Uansett er det nå slik at ingen dør av å bli nektet innpass på en tysk campingplass. Men man kan dø av en gasseksplosjon og en lekkasje. Heldigvis skal det en del til for at det skal smelle. Brennbarhetsområdet for propan krever en blanding av propan og luft på mellom to og ti prosent for at antenning skal kunne skje.

Morkne og dårlige propanslanger er gjerne det som er galt med et gassanlegg. Akkurat slangen kan du gjerne sjekke selv, ved hjelp av for eksempel såpevann eller lekkasjespray.

Resten av anlegget bør sjekkes av en kompetent person, og disse personene finner du for eksempel på en del bobilforhandleres verksteder. Caravanbransjen har nemlig selv tatt et ansvar med kontroll og godkjenning av gassanlegg. Bransjen arbeider med fagutdanning av caravanmekanikere, og her er gasskompetanse en av grunnsteinene i fagutdanningen.

- Vi ønsker å sette dette i et system, men er helt avhengig av hjelp fra myndighetene. I dag snakker man om hjelmpåbud for tråsykkel, samtidig som vi opplever en likegyldig holdning til gassanlegg som kan utgjøre en høy risiko. Det holder ikke, sier generalsekretær Geir Holm.

MORKEN SLANGE? Bøy slangen for å sjekke om den er morken.
MORKEN SLANGE? Bøy slangen for å sjekke om den er morken. Foto: Geir Svardal

Bekymret ekspert

Holm og bransjeforbundet får bred støtte fra gassekspert Johan B. Langfeldt, som er faglærer i gassteknikk og underviser i gass ved Teknologisk Institutt i Haugesund.

SKEPTISK: Johan B. Langfeldt er skeptisk til at ikke kontrollen med gassanlegg i fritidskjøretøy er bedre.
SKEPTISK: Johan B. Langfeldt er skeptisk til at ikke kontrollen med gassanlegg i fritidskjøretøy er bedre. Foto: Caravanbransjeforbundet

- Norske myndigheter har et passivt forhold til sikkerheten omkring installasjon, vedlikehold og kontroll av gass i fritidskjøretøy. For eksempel setter ikke Vegvesenet krav til om det har vært gjennomført kontroll av et gassanlegg i en bobil.

Det bekymrer eksperten at hvem som helst i praksis kan installere et gassanlegg i bobilen, og bruke utrygge koplinger og uegnede slanger.

- I Norge stilles det jo ingen krav til kompetanse for å installere eller godkjenne et gassanlegg i et fritidskjøretøy. Det stilles flere formelle krav til gassanlegg i fritidskjøretøy, men utfordringen er at ingen instanser tar ansvar for å kontrollere at anleggene er sikre og trygge å bruke, sier Langfeldt, som er fornøyd med caravanbransjens eget initiativ.

- Forbundet og deres medlemmer viser at de tar dette på alvor ved å utdanne personell. Men myndighetene må nå på banen.

Avdelingsdirektør Torill Tandberg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (myndighetsorgan for bodelen i en bobil) synes det er positivt at Caravanbransjeforbundet tar tak i dette.

- Dette er jo et viktig signal fra bransjen til myndighetene, og vi vil ta et initiativ til et møte mellom Caravanbransjeforbundet, veimyndighetene og oss, sier Tandberg til klikk.no.

- Men det er også viktig at den enkelte bobileier viser ansvarlighet her, på samme måte som man tar ansvar for sikkerheten i hus og hjem ellers.

TETT? Bruk såpevann eller lekkasjespray for å sjekke koblingene.
TETT? Bruk såpevann eller lekkasjespray for å sjekke koblingene. Foto: Geir Svardal

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning