Unik bilforsikring i Sverige

Svenskene har EUs beste bilforsikring

I Norge må bilskader for hundrevis av millioner kroner årlig betales av uskyldige. I Sverige er bileierne bedre forsikret.

Foto: Nejad Arash
Publisert Oppdatert

Vi har tidligere skrevet om at nordmenn setter bulkerekord i parkeringshus.

I Sverige har de hatt samme utvikling når det gjelder skader på biler i parkeringshus (15 000 skader fikk erstatning i 2009 - kostet ca. 140 millioner kroner).

Noe som har satt press på en unik ordning i bilforsikringen - en ordning kun Sverige og Nederland har innenfor EU.

Ordningen går ut på at man får dekket bilskader påført egen bil av andre, og der gjerningspersonen har stukket av - noe som dessverre skjer stadig oftere.

I Norge er ingen forsikringsselskap interesserte i å innføre en slik ordning.

- Vi frykter at en ordning etter svensk mønster vil bidra til mer forsikringssvindel ved at mange kjøreskader meldes som påkjørselsskade, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon.

- Norsk forsikring er på linje med minstekravene i EUs femte motorvogndirektiv; det vil si at parkeringsskader dekkes når det samtidig har oppstått en ikke uvesentlig personskade. I Norge får man dekket parkeringsskade uansett, dersom en har vognskadeforsikring (kasko)

Del

Noe som jo er riktig. Men det er bare det at det ikke er akkurat gratis å bruke kaskoen på en skade. Osland presiserer at det er flere tilfeller av skade som forsikring uten kasko ikke dekker - for eksempel naturskade, barns lek og viltpåkjørsel

Mister ordningen?

Trangt om plassen. En liten feilmanøver, så er det gjort.
Trangt om plassen. En liten feilmanøver, så er det gjort. Foto: Nejad Arash

En periode ble dette et så stort problem at hele ordningen kom under sterkt press i Sverige. Og jurist Matts Nordell i Trafikforsäkringsföreningen bekrefter at bransjen fortsatt helst så ordningen lagt ned.

- Vi har faktisk et forslag inne hos Justisdepartementet om at erstatning for skader på parkeringsplass, der gjerningspersonen er ukjent, ikke lenger skal dekkes av forsikringen.

Om politikerne synes dette er en god idé, aner ikke Nordell. Men uansett innrømmer han at antallet anmeldte bilskader med ukjent gjerningsperson i dag er stabilt, etter noen år med en sterk økning. Og årsaken er klar.

- Det må betales en viss egenandel. Det stilles videre sterkere krav til bevisførsel i dag enn tidligere. Og vi har videreutdannet våre skadekonsulenter, slik at de er bedre i stand til å vurdere typiske parkeringsskader. Skaden må også anmeldes til politiet.

På den måten har man fått skrellet bort noen av de som ikke oppfyller vilkårene for erstatning. Samtidig øker jo også sjansene for "justismord". Mange misfornøyde kunder hevder at de burde hatt erstatning, men at de ikke har hatt en god nok bevisførsel.

Slik reparerer du lakkskader billig!

Slik reparerer du bulker billig!

Parker smart

Er det så noen mulighet for deg som kjører bil i Norge å komme inn under denne regelen? Bare hvis du kjører en svenskregistrert bil. Og da er du sannsynligvis svensk, også.

En skade på andres bil kan bli kostbart for eieren - om du stikker av fra ansvaret.
En skade på andres bil kan bli kostbart for eieren - om du stikker av fra ansvaret. Foto: Kallestad, Gorm

For selv om EU/EØS i teorien åpner for å forsikre bilen din i et annet land, er det i praksis umulig å få det til.

-Det er nok sånn at hvis bilen din er norskregistrert må den forsikres i Norge, bekrefter skadekonsulent Elisabeth Brock i Trafikkforsikringsforeningen.

Så da gjelder det bare en ting - sørg for at andre ikke kjører på deg når du parkerer neste gang.

Les også:

Vi kårer Norges beste bruktkjøp

Her er bensinen billigst i Europa

Prisgunstig dagsturbåt

Her er det dyrest å bo

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning