Parkeringsbøter og klage

Slik klager du på boten

Halvparten av de som klager på parkeringsboten får medhold.

BOT OG BEDRING: 20 prosent av de som klagde på boten gitt av Bymiljøetaten i Oslo i fjor fikk medhold. I privat sektor er andelen enda høyere.
BOT OG BEDRING: 20 prosent av de som klagde på boten gitt av Bymiljøetaten i Oslo i fjor fikk medhold. I privat sektor er andelen enda høyere. Foto: Egil Nordlien HM Foto
Publisert Oppdatert

Hvert år skrives det ut 500-600 000 bøter fra offentlige og private aktører, som lopper bilistene for anslagsvis 400 millioner kroner. Heldigvis nytter det å klage.

- 10 prosent klager på boten og om lag halvparten av disse gis medhold, sier Egil Østvik, daglig leder i Norges Parkeringsforening (Norpark), en bransjeforening etablert i 1987 i samarbeid med Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.

11 000 klaget på boten

Trafikketaten i Oslo, som nå er en del av Bymiljøetaten, skrev i fjor ut 214 000 bøter.

-11 000 klaget og 20 prosent fikk medhold, forteller Kari Eliassen, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.

- Er det mulig å snakke seg vekk fra boten?

- Ja, dersom betjenten treffer sjåføren på stedet, men det kommer helt an på situasjonen, forteller Eliassen.

Parkering forbudt - men ikke alltid ulovlig

Den suverent vanligste boten gjelder parkering på " parkering forbudt"-område. Men dette er også boten det er "lettest" å klage på.

Det er nemlig tillatt å stanse på parkering forbudt, for eksempel for å hente noe stort og tungt.

- Men du må kunne dokumentere god grunn til å stanse på parkering forbudt, og at det ikke fantes andre muligheter i nærheten, sier Eliassen.

Oftere medhold i privat sektor

Ifølge Egil Østvik i Norpark er andelen som får medhold på klage større i privat sektor enn i offentlig sektor.

- Man har større frihet til å annullere boten på stedet i privat sektor, typisk ved sykehus og hotellparkering. I det offentlig gjelder forvaltningsretten hvor det må være saklighet og likebehandling, sier Østvik.

Privat selskap - klag først

- Har du fått gebyr av et privat parkeringsselskap og mener dette er feilaktig ilagt, anbefaler vi at du ikke betaler gebyret. Du må imidlertid sende en klage umiddelbart, forteller André Fimreite, seniorrådgiver og advokat i NAF.

30 prosent får medhold

- Kom frem med de innsigelsene du har og legg frem beviser for hvorfor gebyret er feilaktig eksempelvis i form av bilder. Hvis selskapet ikke frafaller kravet og de er medlemmer av Parkeringsklagenemda, kan du klage saken inn dit der, sier Fimreite.

Han synes nemnda fungerer godt og gir klagene grundig saksbehandling.

I nemnda får rundt 30 prosent medhold.

Her ser du hvilke selskap som er medlem.

Offentlig parkering - betal først, klag etterpå

Saksgang

Private selskap:

  1. Klag på gebyret direkte til selskapet - ikke betal
  2. Dersom avslag: Før saken for Parkeringsklagenemnda

Offentlige selskap:

  1. Betal gebyret
  2. Klag på gebyret til kommunen
  3. Dersom avslag - før saken for Tingretten eller Parkeringsklagenemnda

HER finner du informasjon om saksgangen i Parkeringsklagenemnda.

Kilder: NAF, Lovdata.no, Parkeringsklagenemnda

Gjelder gebyret parkering på offentlig grunn vil det være Vegtrafikkloven, med tilhørende forskrifter, som gjelder. Gebyret vil være utstedt av Trafikketaten i kommunen, og en eventuell klage skal også rettes dit.

Som for privat parkering ligger bevisbyrden også her delt mellom eier av kjøretøyet og eier av p-plassen. Til forskjell fra de private selskapene, kan de offentlige kreve eier for gebyret selv om hun/han ikke var fører på tidspunktet overtredelsen fant sted.

Det foreligger med andre ord et solidarisk ansvar for gebyret mellom fører og eier.

- Når du klager til kommunen, bør du også ta bilder. Om mulig, kan du også ta navn og nummer på vitner. Men her bør du betale boten innen fristen på tre uker, uansett, sier Fimreite.

Kommunen gir medhold i rundt en tredel av sakene.

Hva om "beviset" er borte?

En situasjon som dessverre er alt annet enn teori, er når en bilfører har parkert på oppmerkingen, over oppmerkingen eller nærmest på tvers av oppmerket plass på en overfylt parkeringsplass. For å få plass til egen bil, må du også parkere noen centimeter over linjen.

Når betjenten kommer, er bilen som sto på tvers borte, og du ilegges gebyr for feilparkering ettersom du tar opp to plasser.

- I prinsipp er et gebyr berettiget i og med at det er du som har parkert bilen, og det er du som står over streken. Men det er samtidig en ufortjent situasjon, og dersom en parkerer så skjevt som enkelte gjør, forrykker man hele systemet, sier Fimreite.

Han foreslår at du ser deg om etter en annen parkeringsplass - alternativt venter til en annen plass blir ledig, i stedet for selv å parkere over linjen.

Les også:

Hvilken av disse bilene står lovlig?

- Putt parkeringsbilletten i lomma, og unngå bot

Quiz: Kan du parkeringsreglene?

Dersom du mener du er ilagt urettmessig avgift, kan du følge disse lenkene for hjelp med klagegangen.

# Forbrukerrådet: Klageveileder: parkering

# Forbrukerrådet: Klageveileder: Selskapet driver parkeringshåndheving på offentligrettslig grunnlag

# Forbrukerrådet: Klageveileder: Selskapet driver parkeringshåndheving på privatrettslig grunnlag og har sluttet seg til Standardavtalen og Parkeringsklagenemnda

# Forbrukerrådet: Selskapet driver parkeringshåndheving på privatrettslig grunnlag og har ikke sluttet seg til Standardavtalen og Parkeringsklagenemnda.

HER kan du se utfallet i flere av parkeringsklagenemdas saker

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning