Omregistreringsavgiften

Slik kan du unngå den

Norge har dyr avgift for omregistrering av bruktbiler. Men det finnes noen få måter å unngå den på.

Foto: Paal Audestad
Publisert Oppdatert

Del

PLUSS AVGIFT: Kjøper du bruktbil, må du regne med omregistreringsavgiften som en betydelig merkostnad.
PLUSS AVGIFT: Kjøper du bruktbil, må du regne med omregistreringsavgiften som en betydelig merkostnad. Foto: Erik Norrud

Den er en av Norges mest forhatte avgifter. Omregistreringsavgiften for brukte biler kan fort bli på rundt ti-femten tusen kroner dersom du kjøper en nyere personbil.

Satsene finner du her.

Vi har ikke oversikt over eventuelle avgiftssystemer for bruktbilkjøp i alle andre land. Men vår nærmeste nabo, Sverige, har for eksempel ingen omregistreringsavgift.

Også vi nordmenn kan unngå den, under visse betingelser:

Unntakene

  • Bilen er under to måneder gammel.

Kjøper du en bruktbil du likevel ikke vil beholde, kan du videreselge den innen to måneder uten at ny eier må betale ny omregistreringsavgift.

  • Bilen omregistreres til ektefelle.

Gjelder også for partnerskap, men ikke for samboerskap. Gjelder også i forbindelse med separasjon eller skilsmisse.

  • Bilen går fra foreldre til barn.

Men bare når dette skjer som ledd i et formelt arveoppgjør (skifte). Du kan altså ikke gjøre dette som en slags forskudd på arv.

  • Kjøretøyet er tretti år eller eldre.

Her er en av de råeste som går på norske veier.

  • Hvis det bare er du selv som skifter navn.

Husk bare at du følger Navneloven!

  • Bil tas tilbake av selger som følge av hevet kjøp etter Kjøpsloven.

Enkelte mer sære unntaksregler finnes også, og Finansdepartementet kan i spesielle enkelttilfeller frita for eller sette ned avgiften.

Det finnes selvsagt også enda en mulighet til å kjøpe bruktbil uten å betale omregistreringsavgift. Det er å bruktimportere en bil. Da skal det betales engangsavgift og merverdiavgift.

Bruktbiler som omsettes nasjonalt er unntatt fra akkurat merverdiavgiften. Enkelte mener at vi skal være glade for at det er omregistreringsavgift, og ikke merverdiavgift vi betaler. Det siste ville jo blitt dyrere. Men i Sverige for eksempel, gjelder moms på brukbiler kun for profesjonelle bruktbilhandlere ved overskudd på salg, og ikke for privatpersoner.

Foreslått fjernet i 2007

Finansdepartements Særavgiftsutvalg foreslo i 2007 følgende:

"Utvalget foreslår at omregistreringsavgiften fjernes, og at omsetning av brukte kjøretøy legges inn under merverdiavgiftssystemet. Omsetning av brukte kjøretøy bør i så fall følge bestemmelsene om omsetning av brukte varer. Dette innebærer at merverdiavgift legges på selgers avanse, og ikke på vederlaget som ellers er hovedregelen innen merverdiavgiftssystemet. Det bør samtidig innføres et gebyr som dekker de faktiske kostnadene ved omregistrering hos biltilsynet. En slik omlegging av omregistreringsavgiften vil gi et provenytap på om lag 500 millioner kroner."

Det betyr at bruktbilselgere måtte betale moms av fortjeneste, mens salg mellom privatpersoner blir avgiftsfritt. NAF støtter forslaget.

- Vi ønsker et flatt gebyr som dekker omkostningene ved omregistrering. Bakgrunnen er å øke incitamentet for å skifte ut gamle biler med nye, mer trafikksikre og miljøvennlige biler, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

Men ingenting har skjedd. Omregistreringsavgiften er her fortsatt, høyere enn noensinne.

SJUKT BILLIG: Det er billigere å omsette bruktbil i Sverige. Illustrasjonsfoto: Colourbox
SJUKT BILLIG: Det er billigere å omsette bruktbil i Sverige. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto: Morten Clausen, [email protected]

Les også:

Reklamasjon på bruktbil

Sjekkliste for finansiering

Luksusbiler på billigsalg

Barn og bruktklær

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning