Regler for rundkjøringer

Slik kjører du i rundkjøringer

Hvor skal du plassere deg og når skal du blinke? Her får du fasiten.

Publisert Oppdatert

Saken er oppdatert 10. 8. 2016.

Rundkjøringer har ikke fått en egen definisjon i trafikkreglene. Derfor må vi ta generelt regelverk og tilpasse dette til rundkjøringer.

Dette kan være mye av bakgrunnen for at det er så mange meninger om hva som er korrekt atferd i rundkjøringer.

For å definere rundkjøringer må vi se på hva det egentlig er for noe. En rundkjøring er en enveiskjørt forkjørsvei som verken begynner eller slutter.

Denne enveiskjørte forkjørsveien har bare inn- og utkjøringer til høyre. Den som skal inn i rundkjøringen har vikeplikt for kjørende fra venstre, den som skal ut av rundkjøringen skal gi tegn til høyre for å vise at man skal forlate «veien».

Vikeplikt

Den som skal inn i rundkjøringen har vikeplikt for trafikk fra venstre. Det handler ikke bare om å smette inn i en ledig luke, men også om å vise tydelig at man har til hensikt å vike.

Dette sier rafikkreglenes § 7. Vikeplikt, første ledd

«Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse.»

Du har vikeplikt for kjørende som befinner seg inne i rundkjøringen og kommer fra venstre.

Mange rundkjøringer har flere kjørefelt og da kan det oppstå situasjoner med feltskifte. Noen ganger er det hensiktsmessig å skifte til annet kjørefelt før, eller etter, rundkjøringen. Da er det vesentlig at man ikke hindrer eller forstyrrer sjåføren i kjørefeltet ved siden av.

Plassering

Skal du høyre eller venstre, skal du plassere kjøretøyet til henholdsvis høyre eller venstre. Skal du rett fram, kan det bli mer utfordrende. Som hovedregel er plassering til høyre normalt riktig, når du skal videre rett frem etter rundkjøringen.

Men hvis rundkjøringen ikke har en utkjøring til venstre, skal du være plassert til venstre når du skal rett frem.

Mange rundkjøringer er oppmerket med flere kjørefelt, og da følger man oppmerkingen på bakken eller gitt på skilt.

Er det to felt før rundkjøringen og to felt videre etter rundkjøringen, kan du velge kjørefelt etter hva som passer best i forhold til videre kjøring.

Dette sier trafikkreglenes § 8. Kjørefeltskifte, første ledd: «Kjørende som vil skifte kjørefelt, har vikeplikt for kjørende som befinner seg i det felt det skal kjøres inn i eller som først må krysses.»

I rundkjøringer betyr dette: om du ligger innerst i en rundkjøring og skal til venstre, og rundkjøringen har flere kjørefelt, må du kontrollere om det er klart i det feltet du skal inn i.

Slik gir du tegn

Skal du rett fram, skal du skal kun gi tegn på vei ut av rundkjøringen.

Skal du til høyre, gir du tegn før rundkjøringen og lar det blinke til du er ute av den.

Skal du til venstre i mindre rundkjøringer der tydelig plassering ikke er mulig, kan det være smart å gi tegn til venstre for å vise hvor du skal.

Trafikkreglenes § 14. Signal og tegn, andre ledd

«Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn.»

I rundkjøringen er det viktig å vise andre trafikanter hvor man har planlagt å kjøre.

God trafikkflyt krever at du informerer andre om når du skal ut av rundkjøringen, og det gjør du best ved å gi tegn til høyre før du man skal svinge ut.

Skifter du kjørefelt inne i, eller på vei ut av rundkjøringen, gjelder dette som endring av kjøretøyets plassering i sideretning.

Flyt

Rundkjøringer skal gi økt sikkerhet og bedre flyt. I en situasjon der alle får vikeplikt, vil de fleste redusere farten. Om det skulle oppstå trafikkuhell, vil det som regel bli mindre alvorlige skader.

I tillegg er det ofte fotgjengerfelt like før rundkjøringene, og hvis farten går ned på grunn av vikeplikt for kjørende vil det også bli enklere, og sikrere, med tanke på vikeplikt for fotgjengere.

Lav fart og vikeplikt kan virke motstridende i forhold til økt flyt, men hvis farten er lavere, er det enklere å beregne trafikkflyten og finne ledige luker.

Slik skal du blinke i rundkjøringen

</p> </div>

Dette er galt:

- Mange «glemmer» blinklys på vei ut

- For stor fart inn mot rundkjøringen

- Plassere kjøretøyet lite hensiktsmessig

Dette er riktig

- Senk farten, skaff deg oversikt over hvor du skal, høyre, rett frem eller til venstre

- Plasser bilen til riktig side, eventuelt i riktig kjørefelt

- Gi tegn på forhånd hvis du skal til høyre eller venstre

- Følg med på trafikkflyten inne i rundkjøringen, finn en ledig luke

- Sett på tegn til høyre når du passerer utkjøringen som er like før den du skal ut, la tegn stå på hele tiden hvis du skal til høyre

Slik plasserer du deg riktig i rundkjøringen

</p> </div>

 

Statens Vegvesen har også en rekke gode videoer som illustrerer hvordan du skal kjøre i rundkjøringer: du finner dem her.

 

Les også:

Derfor er det ikke smart med store luker i køen

Bommer du på dette, blir det mer kø

Her er det meningen at du skal få opp farten

Har du 100 000 å bruke på bil? Sjekk disse

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning