Påkjørsel av elg

Nå må du passe deg for denne

Fire av ti elgpåkjørsler skjer i oktober.

HØYSESONG: Kalenderen viser snart oktober, og det betyr høysesong for elgpåkjørsler. 40 prosent av ulykkene skjer i denne ene måneden.
HØYSESONG: Kalenderen viser snart oktober, og det betyr høysesong for elgpåkjørsler. 40 prosent av ulykkene skjer i denne ene måneden. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no
Publisert Oppdatert

En analyse forsikringsselskapet If gjorde for noen år siden viser at fire av ti elgkollisjoner skjer i oktober. Risikoen for å kjøre på elg er aller størst i skumringen om kvelden og i grålysningen om morgenen.

I jaktåret 2012/2013, som går fra 1. april til 31. mars året etter, ble over 5600 såkalte hjortedyr påkjørt av bil. Statistisk sentralbyrås tall viser at det var hjort som sto for flesteparten av disse kollisjonene med nesten 4000 døde dyr. Drøyt 1100 elg ble påkjørt i den samme perioden.

Til tross for at elgen ikke står for mer enn en drøy femtedel av ulykkene, er det den som er farligst å treffe. For mens en gjennomsnittlig hjort veier rundt 100 kilo, kan en voksen elgokse veie så mye som 600 kilo. Det at elgen også har lengre ben gjør den enda farligere, da mesteparten av massen ofte treffer rett i frontruta.

Også dødsulykker

- At det skjer flest påkjørsler av dyr i oktober er ikke overraskende. Elgjakten er med på å skremme dyrene ut på veiene. For å unngå jegere og hunder, beveger elgen seg til nye områder, og dermed øker risikoen for at den krysser veier på sin ferd vekk fra jegerne, sier Ottar Jensen, leder for bilskader i If Skadeforsikring.

I gjennomsnitt blir det skader på bilen for 40 000-50 000 kroner ved viltpåkjørsel, viser statistikk fra If.

- Men beløpet kan fort komme opp i 150 000-200 000 kroner. Enkelte biler blir også så ødelagt at de blir sendt til opphugging, sier Jensen.

Mange forsikringsselskaper har en ordning hvor man slipper både egenandel og bonustap ved påkjørsjel av vilt. Det fordrer imidlertid at man tar kontakt med politet eller viltnemnda med én gang slik at dyret kan avlives på en human måte.

Tips for å unngå viltulykker

  • Følg med på skilting, kjør aktsomt og tilpass farten på utsatte strekninger.
  • Se langt frem på veien.
  • Beveg gjerne blikket fra side til side.

Skader på bil er jo én ting, da den tross alt er forsikret. Verre er det dersom du eller de andre i bilen blir skadet. Heldigvis kan If fortelle at de fleste slipper unna uten alvorlige skader. Det er likevel tilfeller der elg er involvert i ulykker som resulterer i omfattende og alvorlige skader. Det har også vært dødsfall på grunn av elgkollisjoner.

- De alvorlige skadene oppstår særlig der elgen kommer brått på slik at bilisten ikke har mulighet til å redusere farten. Etter slike sammenstøt er det stor fare for å bli invalidisert for livet., sier Kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i If.

Volvo og Saab best

MOBILE SKILTER: Denne løsningen fungerer ifølge en rapport fra Statens Vegvesen bedre enn de faste skiltene. Grunnen er at mange gir blaffen i de vanlige skiltene man ofte ser.
MOBILE SKILTER: Denne løsningen fungerer ifølge en rapport fra Statens Vegvesen bedre enn de faste skiltene. Grunnen er at mange gir blaffen i de vanlige skiltene man ofte ser. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no

I en rapport fra Statens Vegvesen som ble publisert februar i år, vises det til en svensk rapport som omhandler kollisjon med elg. Etter å ha analysert flere ulykker viste det seg at risikoen for personskade blant annet avhenger av avstanden fra førerens hode til toppen frontruta. I biler med kort avstand (under 36 centimeter) var det mye høyere risiko for alvorlige skader enn i biler med lengre avstand mellom hode og frontrute.

Fakta om ulykker med hjortedyr

  • Hvert år blir minst 4000 rådyr, 1500-2000 elg og 500 hjort påkjørt av bil eller tog i Norge. I gjennomsnitt blir 18 hjortevilt påkjørt hver dag.
  • Årlige variasjoner i viltulykker følger biologiske perioder som parrings- og oppvekstsesonger, spredningsperioder for unge individer, årlige forflytninger og jaktsesongen.
  • Norske jegere tar ut 40 000 elg, 30 000 hjort og 30 000 rådyr hvert år.
  • Hjorteviltregisteret registrerer data fra hele landet for å få bedre oversikt over viltulykker. Dataene brukes blant annet til å lage kart.
  • Det er dokumentert at det å fjerne busker og trær langs veier og jernbaner kan redusere antall elg-kollisjoner med mer enn 50% (nærmere 80% i Nord-Trøndelag).

Kilde: Trygg trafikk / Statens vegvesen

Det viste seg også at modeller fra Volvo og Saab hadde en lavere andel ulykker med alvorlige skader enn sammenlignbare modeller fra andre merker. Ikke overraskende viser rapporten også at større biler er sikrere i en elgkollisjon enn mindre modeller.

Statens Vegvesen påpeker at elgskiltene vi har blitt vant til å se fungerer dårlig for å hindre påkjørsler. Grunner er rett og slett at bilistene ikke respekterer disse i noen særlig grad. Mobile skilter som settes opp når det er ekstra stor fare har imidlertid vist seg å ha relativt god effekt.

Viltgjerder settes opp på strekninger hvor det er stor fare for påkjørsel og mye trafikk, men det argumenteres med at dette ikke kan gjøres over alt på grunn av dyrenes mulighet til å bevege seg fritt.

Ett tiltak som ifølge rapporten har vist seg å være effektivt, er såkalt siktrydding. Det vil si å fjerne skog i en viss avstand på hver side av veien. Elg og andre dyr liker ikke å oppholde seg i åpne områder, og vil derfor løpe rett over veien når det er ryddet skog. I tillegg gjør det at bilistene lettere får øye på dyrene. Dette er også et tiltak som If kjemper for her til lands.

- I Sverige har de vært flinke til å rydde langs veien, og myndighetene har svært klare regler for sikkerhetssoner og gjerder for å hindre viltulykker. Vi i If etterlyser det samme i Norge. Det sparer samfunnet for mange ulykker. Det er mye skog her i landet. Med bedre sikt minker sannsynligheten for kollisjoner med elg og andre hjortedyr, sier Ottar Jensen i If.

Bli fan av Vi Menn Bil på Facebook og få kule bilnyheter rett i nyhetsfeeden!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning