ADHD og bilkjøring

Mindre farlig enn antatt

Er bilførere med ADHD farlige i trafikken? En ny norsk rapport går i mot tidligere påstander.

Foto: colourbox.no
Publisert Oppdatert

For ikke lenge siden kunne du lese på klikk.no at bilførere med ADHD har en signifikant større risiko enn de uten, for å involveres i ulykker i trafikken. Dette gjelder særlig gruppen som ikke bruker medisin mot lidelsen.

Nå viser en helt fersk norsk studie, utført av Truls Vaa, Beate Elvebakk og Kristen Fjellestad ved Transportøkonomisk Institutt (TØI), på oppdrag for det svenske Vägverket, at risikoen er betydelig lavere enn det som har vært antatt.

- Riktignok er risikoen fortsatt høyere for bilførere med ADHD enn for bilførere uten, men langt i fra så mye høyere som tidligere antatt, sier Truls Vaa til klikk.no.

Sjokkert av tallbruk

En av verdens store "ADHD-guruer", amerikaneren Russel A. Barkley, konkluderte i en rapport i 1993 med at bilførere med ADHD hadde fire ganger så stor ulykkesrisiko enn de uten. Tallet har åpenbart festet seg i forskningen og i det medisinske miljøet, noe Truls Vaa reagerer sterkt på.

- Andres omgang med risikonivået har sjokkert meg. Dette er et tall som siden har vært gjentatt og gjentatt av andre forskere, selv om det egentlig er en gal påstand.

Også norske miljøer har brukt undersøkelsen til Barkley uten motforestillinger. Noe som er merkelig, siden mange senere undersøkelser har vært langt unna estimatet på fire ganger så stor risiko.

I 2006 trykket for eksempel Aftenposten en artikkel som heter "Fakta om ADHD", skrevet av fagpersoner som hevder at unge førere med lidelsen har 8 ganger så stor ulykkesrisiko som de uten.

I følge Vaa et tall helt uten rot i virkeligheten. Bedre blir det ikke av at Wikipedia lenker til denne artikkelen under sin forklaring av begrepet ADHD.

Foto: Egil Nordlien HM Foto

Truls Vaa har også tidligere forsket på dette med ADHD og bilkjøring. Han deltok i EU-prosjektet IMMORTAL, der en av oppgavene var å beregne relativ risiko for ulike tilstander og sykdommer. ADHD var en av dem.

- I forbindelse med IMMORTAL-undersøkelsen fikk vi et resultat på 1,54 - altså at førere med ADHD har en 54 prosent høyere ulykkesrisiko enn bilførere uten denne lidelsen. Men nå har vi korrigert for en del faktorer som gir oss et enda lavere risikoanslag.

En av de tingene den nye norske undersøkelsen korrigerer for, er at enkelte med ADHD også har andre psykiatriske diagnoser. Særlig ODD (trasslidelse) og CD (antisosial personlighetsforstyrrelse).

- I undersøkelser rundt ADHD og bilkjøring må man skille mellom de som bare har ADHD og de som har ADHD og tilleggslidelser, sier Vaa.

- Disse to tilleggsdiagnosene bidrar til økt ulykkesrisiko. Med bare ADHD alene er ikke risikoen veldig høy sammenliknet med flere andre sykdomsgrupper, som for eksempel de som har diabetes eller hjertesykdommer. Men i Norge hersker det et mye strengere førerkort-regime for mennesker med ADHD enn for mennesker med andre og ofte verre diagnoser hva trafikk angår.

Verst er kanskje lidelsen søvnapné, som handler om at man har kortere eller lenge pusteopphold mens man sover. Symptomer på lidelsen er tretthet, nedstemthet, hodepine og konsentrasjonsvansker. Den relative risikoen i trafikken er statistisk sett langt høyere enn for mennesker med ADHD, og i denne sammenhengen får søvnapné mye oppmerksomhet i EU, men lite fokus i Norge.

Lavere risikonivå

Truls Vaa og Beate Elvebakk fra TØI.
Truls Vaa og Beate Elvebakk fra TØI. Foto: Svein Erik Dahl

Men hva er så tallet Vaa og hans medforskere har regnet seg frem til i sin ferske undersøkelse?

Les hele rapporten her!

- 1,24. Bilførere med ADHD har 24 prosent større risiko for å trafikkulykker enn de uten lidelsen. Dette er jo et langt mindre dramatisk tall enn fire ganger og åtte ganger så stor risiko, presiserer Vaa.

- Men hva med medikamentell behandling av ADHD; det er en vanlig oppfatning at medisiner gir oss tryggere sjåfører?

- Rundt dette er det gjort få og dårlige undersøkelser. Det ser ikke ut til at medisin som ritalin har negative virkninger; tvert om så hjelper den åpenbart noen. Men totalt sett er dette likevel for dårlig undersøkt, mener Truls Vaa hos TØI.

Det er åpenbart mer å gjøre for forskerne som studerer sammenhengen mellom ADHD og trafikkulykker.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning