Hvor flink er du til å kjøre bil?

Menn tror de er best til å kjøre

Selvtilliten er størst hos menn, og aller størst i Hedmark og Oppland.

STOR TRO: Det overrasker vel ingen at middelaldrende menn i fete biler har stor tiltro til seg selv som sjåfører.
STOR TRO: Det overrasker vel ingen at middelaldrende menn i fete biler har stor tiltro til seg selv som sjåfører. Foto: Egil Nordlien
Publisert Oppdatert

På oppdrag fra Klikk.no er 1048 personer, i en demografisk representativ undersøkelse, spurt om de er bedre enn gjennomsnittet til å kjøre bil. Grovt sett kan vi trekke følgende konklusjoner:

* Flere menn enn kvinner mener at de bedre enn snittet bak rattet.

* Troen på egne ferdigheter øker jevnt med alderen, men synker igjen etter fylte 55 år.

* Høy utdannelse gir økt selvtillit på veiene, men ikke så klart som høy inntekt.

* Bilførere i Hedmark og Oppland har størst tro på seg selv som bilførere. Trøndere og vestlendinger har lavest selvtillit. Eller kanskje er de bare mer realistiske?

* Gruppen som mener at de er dårligere bilførere enn gjennomsnittet, er like stor som den som mener at de er bedre.

La oss gå undersøkelsen litt nærmere etter i sømmene. 53,2 prosent av mennene mener at de er bedre enn gjennomsnittet, mens det tilsvarende tallet for kvinner er 31,2.

Aller sikrest på egne ferdigheter er middelaldrende menn. I aldersgruppen 45-54 år mener 55,2 prosent at der er bedre enn snittet, mot 34.3 prosent for kvinner. De tilsvarende tallene for aldersgruppen 35-44 år er 53,0 og 32,1 prosent.

Våre yngste sjåfører mener i større grad at de er dårligere enn snittet, men den største gruppen har svart "vet ikke". Gruppen "55 år og eldre" har åpenbart en innsikt om aldersbetingede reduserte ferdigheter, siden halvparten mener at de er dårligere enn snittet til å kjøre bil.

Alt i alt kan vi konkludere med at 4 av 10 mener de er bedre enn snittet, 4 av 10 at de er dårligere - mens 2 av 10 er i "vet ikke"-gruppen. Resultatet er overraskende edruelig; det er nemlig lett å anta at flertallet ville mene at de er bedre enn snittet.

Les også: Barnesete får stryk

INNLANDET BEST: Bilister i Hedmark / Oppland har høy selvtillit.
INNLANDET BEST: Bilister i Hedmark / Oppland har høy selvtillit. Foto: Foto: Egil Nordlien

Best i Hedmark / Oppland?

Ser vi på landsdeler har bilførere i Hedmark/Oppland klart størst tiltro til egne ferdigheter. 50,5 prosent mener at de er bedre enn snittet, mens det tilsvarende tallet for Trøndelag er 37,5. Også folk på Vestlandet (minus Rogaland) er beskjedne, med 38,4 prosent som svarer at de er bedre enn snittet. Her er edrueligheten og/eller mangelen på selvtillit påtakelig, siden hele 46,8 prosent mener de er dårligere enn snittet!

Når det gjelder utdannelse, er ikke bildet entydig. "Bedre" og "dårligere"-svarene er relativt jevnt fordelt fram til gruppen "4-5 år høyere utdannelse", der 48,8 prosent mener de er bedre enn snittet, mot 37,6 prosent "dårligere". Men i gruppen "6 år høyere utdannelse" er faktisk situasjonen motsatt, mens de med doktorgrad igjen har stor tiltro til rattferdighetene sine. Uklart!

Svarene er langt mer tydelige når det kommer til inntekt. Her øker selvtilliten med størrelsen på lønningsposen, men den synker faktisk litt i gruppen "over 1 000 000". Kanskje flere her er vant med privatsjåfør?

Direktør i Trygg Trafikk, Kari Sandberg, tipper gjerne resultatet av undersøkelsen.

- De fleste spurte synes sikkert at de er bedre enn gjennomsnittsbilisten. Menn tror nok i størst grad at de er bedre enn andre, og det samme gjelder de med høy inntekt. Hva landsdeler gjelder, tør jeg ikke tippe noe.

Sandberg er overrasket over at like mange mener at de er dårligere enn snittet. Men hvem er i Trygg Trafikks øyne den beste bilføreren?

- Vi vet at unge menn er spesielt utsatt for alvorlige ulykker. Menn er villige til å ta større sjanser i trafikken, men igjen - dette er tydeligst blant de yngre bilførerne. Menn rammes jo også av flere ulykker fordi de kjører mer enn kvinner, svarer Sandberg - som presiserer at blant godt voksne er det vanskelig å plukke ut den ultimate bilføreren.

Les også: Nye krasjtester, mer forvirring

Forsiktige trøndere?

BESKJEDNE: Kvinner er mer beskjedne enn menn, hva troen på egne kjøreferdigheter gjelder. Bombe!
BESKJEDNE: Kvinner er mer beskjedne enn menn, hva troen på egne kjøreferdigheter gjelder. Bombe! Foto: Nordlien, Egil

Vi ber også adm. dir. Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening å tippe hvem som har størst tro på egne bilførerferdigheter.

- Det må være en eldre mann med middels eller lav utdannelse og middels stor inntekt. Men hvor han bor, tør jeg ikke tippe.

Feil, altså.

Dagfinn Moe er atferdsforsker på trafikksikkerhet ved SINTEF i Trondheim. Der har de opp gjennom årene hatt liknende undersøkelser som vår, med litt forskjellige utgangspunkt.

- Men eldre damer har gjerne hatt lavest selvtillit bak rattet. Ungdom har hatt større tro på seg selv, og så har det vært en sammenheng mellom hvor stilige og kraftige bilene er og hvor gode eierne mener de er til å kjøre.

Også SINTEFs undersøkelser har konkludert med at inntekt betyr mer enn utdannelse, hva troen på egne kjøreferdigheter angår (mange håndverkere tjener mye og har tilsvarende høy selvtillit). Moe har dessuten et innertier-forslag på i hvilken landsdel de er mest beskjedne.

- Vanskelig å si, men forsikringsbransjen hevder at trøndelagsfylkene er de billigste for dem.

Og det er som sagt trønderne som har minst tro på at de selv er dyktige sjåfører. Og som kanskje av den grunn er mest forsiktige?

Les også:

Hvilket barnesete skal du velge?

USIKKER: Anders Lundgren (47) kjører Volvo V70, og er usikker på om han er en bedre sjåfør enn gjennomsnittet. ""Men det er nok karer på min alder som oftest har høye tanker om seg selv som bilførere"", mener Lundgren.
USIKKER: Anders Lundgren (47) kjører Volvo V70, og er usikker på om han er en bedre sjåfør enn gjennomsnittet. ""Men det er nok karer på min alder som oftest har høye tanker om seg selv som bilførere"", mener Lundgren. Foto: Foto: Egil Nordlien

Klar for å erobre verden?

Facebook øker selvtilliten

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning