Streknings-ATK

Her er det streknings-ATK

Det blir stadig flere veistrekker med streknings-ATK. Her er den komplette oversikten.

STREKNINGS-ATK: Såkalte gjennomsnittsbokser måler farten mellom to punkter. Avstanden angis under skiltet.
STREKNINGS-ATK: Såkalte gjennomsnittsbokser måler farten mellom to punkter. Avstanden angis under skiltet.
Publisert Oppdatert

De nye fotoboksene som måler gjennomsnittshastigheten over en strekning i stedet for ved ett punkt, har vist seg svært effektive. Ifølge en undersøkelse som Statens vegvesen har gjennomført er de såkalte streknings-ATK tre ganger så effektive som de mer konvensjonelle punkt-ATK-ene.

Statens vegvesen har evaluert tre veistrekninger med måling av gjennomsnittsfart, og undersøkelsen viser at tiltaket gir forventet fartsreduksjon og dermed også ønsket trafikksikkerhetseffekt.

Ulykkesrisikoen på en strekning på Dovrefjellet er redusert med om lag 35 prosent som følge av måling av gjennomsnittsfart.

Resultatene av de fartsmålingene som er gjennomført i før- og etter målinger fra riksvei 3 ved Alvdal viser at streknings-ATK har større effekt enn tradisjonelle fotobokser.

Tre ganger større fartsreduksjon

Fartsreduksjonen på 9,2 prosent eller 8,3 km/t medfører en forventet reduksjon av antall drepte på 35,3 prosent, hardt skadde med 25,2 prosent og lett skadde med 13,5 prosent, hevder Statens vegvesen. Ulykkestallet forventes å bli redusert med 23,0 prosent.

- Sammenliknet med konvensjonell punkt-ATK bestående av to påfølgende fotobokser med cirka 10 kilometers avstand, viser beregninger at streknings-ATK er betydelig mer effektivt med opp mot tre ganger større fartsreduksjon, sier Arild Ragnøy, sjefsingeniør i Statens vegvesen.

Nye strekninger

Innen utgangen av sommeren vil 12 strekninger med gjennomsnittsmålinger være operative. Og flere skal det bli. I løpet av de tre neste årene kommer det etter alt å dømme gjennomsnittsmålinger på ytterligere 40 strekninger.

- Vi vet at streknings-ATK-ene virker fartsdempende, og derfor vil politiet gjerne ha flere strekninger med gjennomsnittsmåling, sier Jan M. Guttormsen, politiinspektør i Politidirektoratet.

Seniøringeniør i Vegdirektoratet, Anne Beate Budalen, har tidligere uttalt til Vi Menn Bil Top Gear at en del av de nye strekningene med gjennomsnittsmåling vil erstatte dagens punkt-ATK-er på de samme strekningene. Budalen sa også at hun ikke tror antallet fotobokser her i landet vil øke nevneverdig i fremtiden.

MÅLER SNITTFART: Slik fungerer streknings-ATK. Det gule lyset etter den siste boksen lyser hvis du har kjørt for fort.
MÅLER SNITTFART: Slik fungerer streknings-ATK. Det gule lyset etter den siste boksen lyser hvis du har kjørt for fort. Foto: ILLUSTRASJON: Statens Vegvesen

Under jorden

I TUNNELER: Halvparten av dagens strekningsmålinger med fotoboks skjer i tunneler. Politiet applauderer dette, da det er vanskelig å gjennomføre konvensjonelle kontroller her.
I TUNNELER: Halvparten av dagens strekningsmålinger med fotoboks skjer i tunneler. Politiet applauderer dette, da det er vanskelig å gjennomføre konvensjonelle kontroller her.

Ifølge Jan M. Guttormsen, politiinspektør i Politidirektoratet, ivrer politiet særlig etter flere streknings-ATK-er i tunneler hvor det er vanskelig å gjennomføre kontroller, og hvor høy fart kan få svært alvorlige konsekvenser. Tunnelene med bratt stigning er verst, ofte er de undersjøiske. Hele 44 prosent av alle branntilfeller i norske veitunneler skjer i tunneler med stigning på over fem prosent, ifølge Transportøkonomisk Institutt.

Per i dag er halvparten av streknings-ATK-ene plassert i tunneler (Oslofjordtunnelen, Byfjordtunnelen, Helltunnelen, Eiksundtunnelen og Tromsøysundtunnelen). Én av de to strekningene som skal være klare i løpet av sommeren er også i en tunnel.

Slik fungerer gjennomsnittsmålingene

Gjennomsnittsfarten blir målt mellom to fotobokser. Avstanden mellom de to fotoboksene deles på tiden du bruker på å kjøre fra den ene til den andre.

Du vil se at det blinker rødt i boksene når du passerer. Det betyr ikke at du har kjørt for fort, bare at det er tatt bilde av kjøretøyet.

Hvis du har kjørt for fort, vil det blinke i et gult lys som er plassert 50 meter etter den andre fotoboksen. Da blir bilde og opplysninger sendt til Statens vegvesen, der det blir sjekket at det er samme kjøretøy det er tatt bilde av i begge fotoboksene.

Deretter sendes saken over til politiet. Bildene som blir tatt i den første fotoboksen (A) blir lagret fram til tiden for bøtelegging er passert. Bildet slettes alltid med mindre den andre fotoboksen (B) har gitt beskjed om at gjennomsnittsfarten har vært for høy og at bildet må lagres.

Bildene som blir tatt i fotoboks B blir slettet umiddelbart for alle som har kjørt lovlig på strekningen. Alle bilder og data er krypterte og kan bare åpnes med riktig krypteringsnøkkel. Ingen har mulighet til å se bildene av kjøretøy som har kjørt i lovlig hastighet.

Her er det streknings-ATK

Fylke

Vei

Strekning/sted

Lengde

Fartsgrense

Retning

Bokser

Akershus

Rv 23

Oslofjordtunnelen

7,3 km

70

Begge

4

Hedmark

Rv 3

Barkald-Alvdal

9,5 km

80

Begge

4

Hedmark

Rv 25

Elverum-Trysil

10,5 km

80

Begge

4

Oppland

E6

Otta-Dombås

5,0 km

80

Begge

4

Telemark

E18

Bråtevassdalen

8,2 km

80

Øst

2

Buskerud

Rv 7

Bromma-Nesbyen

7,7 km

80

Begge

4

Rogaland

E39

Byfjordtunnelen

2,6 km

80

Nord

2

Sør- og Nord-Trøndelag

E6

Helltunnelen

4,2 km

80

Nord

2

Møre og Romsdal

Fv 653

Eiksundtunnelen

7,8 km

80

Begge

5

Troms

E8

Tromsøysundtunnelen

2 km

80

Begge

4

Kommer snart

Vest-Agder

Rv 457

Flekkerøytunnelen

2,3 km

70

Begge

4

Oppland

Rv 4

Grua-Harestua

9,4 km

80

Begge

4

Kilde: Vegvesen.no

Les også:

Så mye koster det deg å bryte fartsgrensen

Sjekk hvor mye feil ditt speedometer viser

Quiz: Kan du parkeringsreglene?

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning