Parkeringsbøter

Dette parkeringsselskapet fikk flest klager

Over 1200 klaget til Parkeringsklagenemnda på bøter fra Q-Park i fjor. Men langt dårligere stilt er de som må slåss med parkeringsselskaper som ikke er medlem av klagenemnda.

KLAGER: Mange klaget på bøter fra Q-Park fjor. Men i motsetning til mange andre aktører er Q-Park medlem av Parkeringsklagenemnda, noe som gir forbrukerne en rimelig mulighet til å nå frem med en klage. FOTO: Martin Jansen
KLAGER: Mange klaget på bøter fra Q-Park fjor. Men i motsetning til mange andre aktører er Q-Park medlem av Parkeringsklagenemnda, noe som gir forbrukerne en rimelig mulighet til å nå frem med en klage. FOTO: Martin Jansen
Publisert Oppdatert

Klager du på en bot, men får den avvist av parkeringsselskapet, kan du klage saken videre inn for Parkeringsklagenemnda som er nedsatt for å løse konflikter mellom bileiere og parkeringsselskaper. Denne nemnda mottok i fjor 3599 klager på parkeringsbøter. Det er 468 flere saker enn i 2012.

De suverent fleste klagene var knyttet til områder kontrollert av Q-Park. 1216 av klagene var knyttet til Q-Parks virksomhet, mens 799 av klagene var knyttet til EuroParks områder.

Ikke overrasket

- I Parkeringsklagenemndas klagestatistikk vil som oftest de største aktørene i bransjen være i toppen. Årsaken til dette er rett og slett at de største aktørene har et betydelig større volum av kontrollavgifter hvilket gjør at klagegrunnlaget er høyere, uttaler John Lien, administrerende direktør i Q-Park.

Han mener det ikke er overraskende at Q-Park og Europark topper klagestatistikken.

- Årsakene til at vi topper parkeringsklagenemndas statistikk kan være flere og spekulasjoner rundt dette er ikke hensiktsmessig. På generelt grunnlag vil en åpenbar årsak være forskjellige porteføljesammensetninger. Hvis et selskap har en portefølje av kun garasjer med bomanlegg vil et slikt selskap, uansett størrelse, komme svært fordelaktig ut på Parkeringsklagenemnda sin statistikk av den enkle årsak at det i svært begrenset grad skrives kontrollavgifter i parkeringsanlegg som har bomanlegg, fortsetter Lien.

Følger nemnda lojalt

Reagerer på prisene

Flere av de private aktørene opererer med langt høyere bøtesatser enn de offentlige. Men i samferdselsdepartementet arbeides det med en ny parkeringsregulering som skal gjelde både for offentlige og private virksomheter. Her foreslås det blant annet regler om standardsatser for gebyrer og tilleggsavgifter. Dette arbeidet ble igangsatt for noen år tilbake og departementet tar sikte på å sende forslaget på offentlig høring våren 2014.

- Kommer dere til å drille mannskapene deres på en annen måte, eventuelt endre instruks, med mål om å motta færre klager?

- Vi skal ha gode og klare instrukser som skal føre til korrekte og godt dokumenterte kontrollavgifter. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og heve kvaliteten i alt vi gjør. I saker der nemnda kommer frem til at vi bør frafalle en kontrollavgift tar vi deres avgjørelse til etterretning og ettergir kravet, uttaler Lien.

De vanligste klagene

De vanligste klageårsakene i 2013 var uenighet om billett eller parkeringstillatelse har ligget godt synlig bak frontruten. Disse tilfellene utgjorde 29 prosent av klagene.

25 prosent klaget fordi de mente boten var gitt på feil grunnlag som følge av mangelfull skilting eller oppmerking på området.

23,5 prosent av klagene omfattet det som kalles rimelighetsspørsmål. Disse tilfellene omfatter klager knyttet til gjesteparkering, automatfeil, utløpt billett, parkering utenfor anvist plass, ikke kontrollerbar billett/tillatelse, parkering for forflytningshemmede, eier- og føreransvaret, parkerings- og stanseforbud samt spesielle problemstillinger knyttet til motorsykkel og moped.

31 prosent av klagene var knyttet til grunner som rimelig frist for betaling, sette seg inn i vilkårene på stedet, bevisbyrde, betaling med kmi og mobiltelefon, saker knyttet til kontraktsparkering.

Totalt ble 4211 klagesaker sluttbehandlet i 2013 - inkludert saker innkommet i 2012 og 2011. Rundt 30 prosent av klagene fikk medhold, som en flere enn i 2012. Over 500 av sakene ble trukket av parkeringsselskapet, mens 13 ble trukker av klager.

Useriøse selskaper

HÅPER PÅ REGJERINGEN: Anne Haabeth Rygg, fagdirektør offentlige tjenester og samferdsel i Forbrukerrådet, håper regjeringen griper inn med et nytt regelverk på parkeringsområdet, der det blant annet blir et krav å delta i parkeringsklagenemnda for alle som vil drive parkeringsvirksomhet.
HÅPER PÅ REGJERINGEN: Anne Haabeth Rygg, fagdirektør offentlige tjenester og samferdsel i Forbrukerrådet, håper regjeringen griper inn med et nytt regelverk på parkeringsområdet, der det blant annet blir et krav å delta i parkeringsklagenemnda for alle som vil drive parkeringsvirksomhet. Foto: FOTO: Kjell Håkon K. Larsen

En av utfordringene for bilister på jakt etter en parkeringsplass er at bare deler av parkeringsbransjen deltar i ordningen med en klagenemnd. Det kan by på store problemer dersom det skulle oppstå uenighet om grunnlaget for en parkeringsbot.

- Vi er svært kritiske til at mange selskaper som driver parkeringsvirksomhet er ikke er med i parkeringsklagenemnda. Tvister mellom forbrukere og uorganiserte selskaper må løses i rettsapparatet. Det er lite sannsynlig at noen vil gå rettens vei med et parkeringsgebyr man mener seg urettmessig ilagt. Slik får eventuelle useriøse selskaper et relativt fritt spillerom, sier Anne Haabeth Rygg, fagdirektør offentlige tjenester og samferdsel i Forbrukerrådet.

Håper på tvang

Det er per i dag ikke noe krav om å være med i parkeringsklagenemnda. En henvendelse fra Forbrukerrådet til 200 selskaper med oppfordring om å melde seg inn, resulterte i at kun ett selskap meldte seg inn. Det skal i tillegg ha skjedd etter påtrykk fra oppdragsgiveren.

- Enkelte oppdragsgivere stiller krav om dette til selskaper de tegner kontrakt med - og det er veldig bra. Men mange gjør ikke dette, og da kan mindre seriøse aktører unnlate å delta i nemnda.

- Vi håper snart regjeringen foreslår et nytt regelverk på parkeringsområdet, der det blant annet blir et krav å delta i parkeringsklagenemnda for alle som vil drive parkeringsvirksomhet, sier Rygg.

Følgende enheter/selskaper var registrert som deltakere pr 31. desember 2013:

Private aksjeselskaper:

* Aker P-drift

Medlemmer i Parkeringsklagenemnda

Kommunale foretak

* Drammen Parkering KF

* Sandnes Parkering KF

* Stavanger Parkeringsselskap KF

* Tromsø Parkering KF

* Trondheim Parkering KF

Kommuner

* Alta kommune

* Asker kommune

* Bergen kommune

* Gjøvik kommune

* Halden kommune

* Hamar kommune

* Harstad kommune

* Holmestrand kommune

* Kragerø kommune

* Lenvik kommune

* Levanger kommune

* Narvik kommune

* Oppegård kommune

* Porsgrunn kommune

* Rana kommune

Andre

* Akershus Universitetssykehus HF

* Avinor

* Oslo Universitetssykehus HF

* Helse Bergen HF

* EuroPark AS

* Green-Park Norge AS

* Micasa Parkering AS

* OneParkAS

* Parkeringstjenesten AS

* Park Nordic AS

* Security Park AS

* Sikkerhetsalliansen AS

* Time Park AS

* Time Park Service AS

* Q-Park AS

* Østlandske Parkering AS

Offentlige aksjeselskaper

* Horten Parkering AS

* Kristiansund Privatparkering AS

* Lillestrøm Parkering AS

* Parkeringsselskapet AS

* Parkering Sør AS

* Rogaland Parkering AS

* Romerike Parkering AS

* Romsdal Parkering AS

* Sunnmøre Parkering AS

* Voss Parkering AS

* Bergen Parkering AS

Les også:

Slik unngår du parkeringsbot

Slik klager du på parkeringsbot

Dette er det vanligste feilparkeringene

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning