Bruktbildrømmen brast?

Krev din rett i to eller fem år

Du kan reklamere på bruktbilen i to eller fem år etter kjøpet.

Publisert Oppdatert

Det er mye å passe på når man kjøper bruktbil. Heldigvis har forbrukeren rettigheter når bilen begynner å halte.

Det er gjerne billigere å kjøpe bruktbil fra privatperson enn fra forhandler. Men - velger du forhandler, er klagefristen lenger.

To eller fem år

Kjøper du bruktbil fra privatperson kan du reklamere i to år etter kjøpet. Hvis du kjøper fra bilforhandler kan du reklamere i hele fem år etter kjøpet, ifølge Forbrukerrådet.

Reklamasjonsrett er fint og flott, men det er ikke alle problemer som måtte dukke opp, du kan reklamere på.

Forbrukerkjøpsloven gjelder ved kjøp fra forhandler, og Kjøpsloven gir rettigheter ved kjøp fra privatperson. Disse lovene gir deg rett til å reklamere på mangler. Men hva er egentlig en mangel?

Ikke slitasje og feilbruk

For å definere problemet med bruktbilen som en mangel, stiller loven visse krav:

*Feilen skal ikke skyldes eierens egen feilbruk

*Forbrukeren må ikke ha påført bilen skade selv

*Problemet skal ikke skyldes normal forventet slitasje.

Man kan selvfølgelig ikke reklamere på feil man visste om eller burde visst om da man kjøpte bilen. Vent heller ikke for lenge med å si ifra til selger om at bilen ikke funker som den skal. Loven sier nemlig at man må reklamere innen rimelig tid. Da har du krav på å få mangelen rettet opp.

Husk kontrakten

Kontrakt er viktig når du kjøper bil. Bruker du en standardkontrakt, må du passe på å få med viktig tilleggsinfo. Det kan for eksempel være muntlige opplysninger og diverse lovnader om bilen fra selger.

Det er tross alt langt enklere å reklamere på noe som står svart på hvitt, enn å vise til en muntlig avtale og "jammen du sa jo at ..."

Er det ting på bilen som ikke er slik det ble avtalt i kontrakten, regnes det og som en mangel.

Garanti i tillegg

Garantier gis ofte av bilforhandlerne, også av bruktbiler. Disse er av varierende varighet og kan dekke alt fra hele bilen til bare deler av den.

Husk at garanti og reklamasjon er to forskjellige ting når du vil reklamere, og bilselgeren hardnakket slår fast at garantien er gått ut for lengst.

En garanti skal gi deg noe mer enn det du får gjennom loven. Og er det en mangel, kan du klage innenfor to eller fem-års fristen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning