Mange får lavere årsavgift

Det ropes og skrikes om dyrere bilavgifter for dieselbiler fra nyttår. Men for mange vil avgiften bli lavere.

De med eldre biler og høyt utslipp vil måtte betale høyest årsavgift. De med nye biler vil få redusert årsavgift.
De med eldre biler og høyt utslipp vil måtte betale høyest årsavgift. De med nye biler vil få redusert årsavgift.
Publisert Oppdatert

Engangsavgiften vi betaler ved import av biler ble endret fra januar i år, og tar nå ikke hensyn til slagvolum, men CO2-utslipp. Det gir først og fremst store utslag for bensindrevne biler. Hensikten med omleggelsen er at vi skal ha en miljøbasert faktor i bilavgiftene, som baserer seg på utslipp av farlige stoffer og gasser.

Test: Renault Grand Scenic
Test: Alfa Romeo Spider

Dieselbiler har i tillegg til CO2 også et betydelig utslipp av NOx. For å få en miljøbasert faktor som gjelder for dieselbiler, skal det fra januar 2008 innføres en differensiert årsavgift.

Denne skal straffe utslippsfiendtlige dieseldrevne biler, og det har vært et ramaskrik fra media og publikum om summer opp mot 10 000 kroner i året. Finansdepartementet har slukket denne brannen ved å si at økningen vil bli moderat, og sannheten er at avgiften faktisk kan bli lavere.

Skjult hemmelighet
Da Vi Menn snakket med representanter for Finansdepartementet, kom det frem at totalbidraget fra årsavgiften på dieselbiler skal holdes på samme nivå som i dag. På direkte spørsmål fikk vi også vite at mange vil få en rimeligere årsavgift fra nyttår enn de har i dag, nettopp fordi noen får dyrere årsavgift. Det vil med andre ord ikke bare bli dyrere for noen, men også billigere for mange. Det er intet mindre enn en godt skjult hemmelighet.

Ingen subsidier
De bilene som får en lavere årsavgift fra nyttår vil være de utslippsvennlige bilene. De gamle svina vil bli straffet med høyere årsavgift. Et alternativ til å bedre utslippet på eldre biler ville være å ettermontere partikkelfilter. Ettermonterbare filtre klarer ikke å fjerne like mye som originalmonterte filtre, men de klarer likevel å fjerne rundt 50 prosent av de miljøfarlige partiklene og oksidene. Dette ønsker likevel ikke Finansdepartementet å honorere, verken i form av redusert årsavgift, som følge av mindre utslipp, eller i form av enkeltsubsidier, tilsvarende det de har i Tyskland. Norge hadde for eksempel en slik subsidie på pelletskaminer et år, men vi kan altså se langt etter støtte til partikkelfilter.

Gammelt blir dyrt
Resultatet av den differensierte årsavgiften blir med andre ord ikke mer penger i statskassa. Den vil heller ikke gi et renere miljø, for fra september 2009 er partikkelfilter påkrevd som standard på alle dieselbiler uansett. Takket være de høye bilavgiftene våre er det heller ikke mulig å selge bilene våre vekk på eksport, slik de gjorde i Tyskland da de fikk samme differensiering av årsavgiften.

Det eneste merkbare resultatet av den differensierte årsavgiften vil være at de med eldre biler og høyt utslipp vil måtte betale høyest årsavgift. De med snille og nye biler vil få redusert årsavgift.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning