Alkohol til sjøs

Slik er promillereglene til sjøs

Promillereglene til sjøs har fallgruver. Se hvilke.

VÆR: Det er væravhengig hvor mye folk det blir på sjøen St. Hans. men det blir sjekket på om folk har båtførerprøven på plass.
VÆR: Det er væravhengig hvor mye folk det blir på sjøen St. Hans. men det blir sjekket på om folk har båtførerprøven på plass.
Publisert Oppdatert

St. Hansfeiringen er julaften for båtfolket, om godværet slår til. Men det kan være smart å tenke seg om for du overlater styringen og finner frem drammen.

- I utgangspunktet gjelder samme reglene for overlatelseansvar på sjøen som på veien, forteller politibetjent Eigil Haugen ved Havnepolitiet i Oslo om forholdet mellom edru sjåfør og full båteier i samme båt.

Det betyr at om du lar en edru person som ikke er skikket til å føre fritidsbåt (som for eksempel ved å mangle båtførerbeviset) føre båtførerbevispliktig båt - så kan båtførerbeviset ditt ryke.

Dette fordi du da kan bli regnet som fartøyets fører, som ikke har overholdt overlatelsesansvaret ditt.

Her er det med andre ord ikke snakk om hvem som kjører - men hvem som har påtatt seg ansvaret om bord.

Ifølge Haugen faller ellers hele problemstillingen over, med overlatelsesansvar, bort om føreren har båtførerbeviset i orden og fartøyet ellers i orden.

Viktig forskjell

På sjøen gjelder også andre regler enn på landeveien når det er snakk om promillegrenser.

Grensa for lovlig promille til sjøs er satt til 0,8. Men du kan bli tatt for promillekjøring med mindre og dermed miste retten til å føre fritidsbåt.

Husk videre på at promillegrensa i Sverige er på 0,2, om du føler behovet for å krysse grensa.

Sperrefrist

En annen sak med promille og båt er at du kan risikere å få en sperrefrist på å ta eventuelt båtførerbevis, dersom du ikke hadde dette fra før.

Videre kan politijuristene finne på å gjøre det samme for bil- og motorsykkelsertifikat.

Skadepotensialet avgjør

Dette kan du risikere

 • Promille mellom 0,8 og 1,5 straffes med bøter. Er promillen høyere, blir straffen deretter:
 • Promille mellom 1,5 og 2,0 gir under ellers normale omstendigheter bot og betinget fengsel.
 • Promille over 2,0 automatisk gir bot og ubetinget fengsel selv om det ikke foreligger skjerpede omstendigheter.
 • Boten settes normalt til en tredels brutto månedsinntekt, men kan under skjerpede omstendigheter bli høyere

- Er det ulike reaksjoner på promillekjøring/-føring med stort og raskt fartøy kontra en liten snekke som gjør maks fem knop?

- Lovanvendelsen er i utgangspunktet lik. Men det er også et element av risikovurdering i bildet her. Risikoen for at noe går galt med en promilleført stor rask båt i forhold til en liten og saktegående er stor. Vi vil alltid vurdere skadepotensialet, sier Haugen

Han understreker videre at det ikke er snakk om at promillekjøring i lav fart eller liten båt blir sett mildere på av den grunn.

Sjåfør

I «Lov om fritids- og småbåter» blir "sjåføren" definert som den som har rådigheten over fritidsbåten.

Loven slår ellers fast, under § 35 - «Bruk av småbåt» - at «Eieren av en småbåt plikter å forvisse seg om at den som han eller hun lar bruke båten, fyller vilkårene for å føre den. Det samme gjelder for den som har rådigheten over båten på eierens vegne.»

Det kan ellers være greit å vite at loven ikke skiller mellom seil- eller motorbåt i denne sammenhengen.

Været spiller inn

I kveld, på St. Hans-aften er Havnepolitiet i Oslo tradisjonen tro på plass.

Veiledende bøtesatser til sjøs

 • Manglende redningsvest/flyteplagg per person kr. 500
 • Påbudte lanterner helt eller delvis umontert kr. 2000
 • En eller flere ødelagte lanterner kr. 1500
 • Monterte lanterne ikke tent kr. 1500
 • Minstealder - fører kr. 500
 • Minstealder- eier kr. 1500
 • Ferdsel innenfor oppmerkede badeplasser kr. 2000
 • Fortøying i merkebøyer for badeplassene kr. 2000
 • Overtredelse av fartsbestemmelsene fra kr. 1500

Kilde: Sjøfartsdirektoratet/lovdata.no

- Erfaringsmessig er det veldig væravhengig hvor mye folk det blir på sjøen, og det blir også en avsjekk på om folk har båtførerprøven på plass, avslutter Haugen.

Les også:

Julebord gir fyllekjøring

Stadig flere kvinner fyllekjører

ROLIG: Skal du feire St. Hans med en dram på sjøen må du huske å sjekke om det er andre om bord som kan føre båten til brygga igjen.
ROLIG: Skal du feire St. Hans med en dram på sjøen må du huske å sjekke om det er andre om bord som kan føre båten til brygga igjen. Foto: Terje Haugen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning