Trafikksikkerhet:

Stadig flere kvinner fyllekjører

Økt alkoholkonsum blant kvinner fører også til at kvinner fyllekjører mer. I Sverige er tallene er mer enn doblet de siste 10 årene. Norske kvinner kjører mer i annen rus.

TIDLIG KVELD? Skal vi tro statistikken, velger stadig flere kvinner å kjøre hjem.
TIDLIG KVELD? Skal vi tro statistikken, velger stadig flere kvinner å kjøre hjem. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

I følge offisiell svensk statistikk var antallet kvinner som i 1997 ble dømt for fyllekjøring 25 per 100.000 innbyggere - eller 0,25 promille om du vil.

Tilsvarende tall for 2007 er mer enn dobbelt så høyt - 0,54 promille. Det er det svenske Motormännen (svenskenes svar på NAF) som presenterer tallene i siste utgave av medlemsbladet Motor.

Kvinners fyllekjøring er riktignok relativt forsiktig i forhold til sine verre halvdeler. Nesten 9 av de 10 som blir anmeldt for fyllekjøring menn. Forholdet gjelder også i Norge.

Les også: Kvinner gladere enn menn

Svenske kvinner drikker mer og fyllekjører mer

- Likevel er det en klar og negativ trend for kvinner, sier rattfylleksepert Tove Sporre i svenske Brottsförebyggande rådet i en kommentar til Motormännen (svenskenes svar på NAF).

- Mens økningen i kvinners fyllekjøring fra 70-tallet til 80-tallet kunne forklares med flere kvinner bak rattet, skyldes økningen fra 80-tallet og fremover i all hovedsak økt alkoholkonsum, understreker Sporre.

Tall fra Statens institutt for rusmiddelforskning viser at i Norge steg konsumet blant kvinner fra én til to liter ren alkohol i perioden 1973 til 2004.

Mens norske kvinner ruser seg mer på andre stoffer

Norske tall fra Folkehelseinstituttet , basert på norske blod- og blåseprøver tatt i forbindelse med mistanke om ruspåvirket kjøring, er imidlertid langt fra så entydige som i Sverige.

Kortversjonen er at det kan virke som om kvinner her til lands ikke fyllekjører stort mer enn før. Andelen kvinnelige fyllekjørere er øket fra 8,2 til 10,6 prosent fra 1994 til 2008.

Til gjengjeld har det vært en betydelig økning i kjøring påvirket av andre rusmidler, opp fra 10,6 til 16,3 prosent i samme periode. Det er en økning på 54 %.

Det er for øvrig store forskjeller på hvilke stoffer som påvises hos menn og kvinner i veitrafikksaker. Topp tre hos kvinner er zolpidem og karisoprodol og meprobamat, som i all hovedsak kommer fra legemidler. Se rapport (pdf-fil).

Sjekk også alkoholmytene .

Politiets oppmerksomhet har betydning

Tabellen under er utarbeidet for Klikk.no av Merete Vevelstad, som er overlege ved Divisjon for rettstoksikologi ved Folkehelseinstituttet.

- Tallmessig ser vi i Norge en viss økning i andelen kvinner mistenkt for kjøring under påvirkning av alkohol samt av andre rusmidler, sier Vevelstad.

Hun understreker imidlertid om at hvorvidt dette gjenspeiler en reell økning er høyst uklart, fordi politiets fokus er avgjørende for seleksjonen av bilførere som mistenkes og stanses i trafikken.

Les også: Sjokolade og rødvin

Promillekjøring går generelt tilbake

Rusmiddeldatabasen Sirus viser forøvrig at antall promilledømte i Norge var 4300 i 1997, og 4300 i 2007 - altså akkurat det samme.

Antall veitrafikkforseelser i perioden steg imidlertid fra 180.000 til 290.000. Med andre ord sank promilleandelen fra 2,4 til 1,5 prosent.

Tabellen, under - utarbeidet av Vevstad - viser andel kvinner mistenkt for kjøring under påvirkning av alkohol (blodprøve/pusteprøve) og påvirkning av andre stoffer enn alkohol.

Årstall - alkohol og andre rusmidler

1994

2000

2008

Alkohol - antall mistenkte

5610

5862

5495

Alkohol - andel kvinner

8,2 %

10,4 %

10,9 %

Andre rusmidler - antall mistenkte

2819

3883

4525

Andre rusmidler - andel kvinner

10,6 %

12,5 %

16,3 %

PS - forsiktig med statistikk

Rusmiddeldatabasen Sirus, i tabellen "Antall prøver fra bilførere, fordelt på mistanke og kjønn, antall og prosent" viser dessuten at tallet på mistenkte norske kvinner var 277 i 1997 og 605 i 2007 - altså mer enn dobling!

Men dette er misvisende tall.

Antall prøver av kvinner var nemilg uvanlig lavt akkurat i 1997. Går vi så langt tilbake som 1989 var tallet prøver 619. Gjennomsnittet for 20-årsperioden 1989 til 2008 er 507.

Les også: Graviditet og alkohol

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning