Hydrogenbil:

10 spørsmål og svar om hydrogenbiler

Svarene på det du lurer på om hydrogenbiler.

SERIEPRODUSERT: Hyundai har begynt serieproduksjon av ix35 med brenselceller drevet av hydrogen. Bilen kan kjøpes til odel og eie. FOTO: Hyundai
SERIEPRODUSERT: Hyundai har begynt serieproduksjon av ix35 med brenselceller drevet av hydrogen. Bilen kan kjøpes til odel og eie. FOTO: Hyundai Foto: Hyundai
Publisert Oppdatert

Norsk Hydrogenforum

Norsk Hydrogenforum (NHF) ble stiftet i 1996 og er en non-profit organisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer. NHF har medlemmer fra norsk industri, universiteter og forskningsinstitutter samt andre organisasjoner med interesse for hydrogen.

På Norsk Hydrogenforums hjemmeside finnes mye informasjon om hydrogenbiler.

Her er svaret på 10 ting du lurer på vedrørende hydrogenbiler. Kilden er Norsk Hydrogenforum.

Når kommer hydrogenbilen i salg hos forhandleren?

Man kan fra 2014 kjøpe hydrogenbiler fra Hyundai. I 2015 lanserer Toyota og Honda sine hydrogenmodeller, og de andre bilprodusentene følger på fra 2017 og utover

Er hydrogenbiler dyre?

I dag er hydrogenbilene dyrere enn masseproduserte standardbiler fordi de blir bygget i små serier, med mye manuelt arbeid. Gitt at Norge fortsetter med insentivene som er på plass for hydrogenbiler i dag, er det ventet at hydrogenbilene som kommer for salg i perioden mellom 2017 og 2020 vil være konkurransedyktige på pris med tilsvarende bensin- og dieselbiler.

Hvor langt kan man kjøre på en tank?

500 - 700 km. Kjørelengden avhenger av faktorer som kjørestil, utetemperatur, bruk av klimaanlegg, etc.

Hvor lang tid tar det å fylle opp tanken?

3-4 minutter, alt etter hvor stor kapasitet tanken har - omtrent som for en vanlig bil

Har vi nok energi til å produsere hydrogen til alle biler og busser i Norge?

Ja. En hydrogenbil bruker cirka én kilo hydrogen for å kjøre 10 mil. Med en gjennomsnittskjørelengde på 15 000 kilometer blir det 150 kilo hydrogen per bil. Det finnes rundt tre millioner personbiler i Norge i dag. Omregnet blir totalbehovet 450 000 tonn hydrogen. Med en total energikostnad på ca. 60 kWh for å produsere, komprimere og kjøle en kilo hydrogen blir det totale energibehovet ca. 27 TWh. Man ser for seg at med introduksjonen av grønne sertifikater vil elektrisitetsproduksjonen vil føre til en økt elektrisitetsproduksjon på omlag 26 TWh i Norge og Sverige innen 2020.

SERIEPRODUSERT: Hyundai har begynt serieproduksjon av ix35 med brenselceller drevet av hydrogen. Bilen kan kjøpes til odel og eie. FOTO: Hyundai
SERIEPRODUSERT: Hyundai har begynt serieproduksjon av ix35 med brenselceller drevet av hydrogen. Bilen kan kjøpes til odel og eie. FOTO: Hyundai

Er hydrogenbiler farlige?

Hydrogen er i likhet med andre drivstoff brann- og eksplosjonsfarlig. Hydrogen har spesielle egenskaper som man må ta hensyn til for å sørge for sikker håndtering. Håndtert rett, er hydrogen sikkert. Hydrogen har blitt brukt i industrien i over hundre år.

Hva skjer når en hydrogenbil krasjer?

Hydrogentanken er godt beskyttet i tilfelle en kollisjon. Tanken er laget av karbonfiber og er den sterkeste komponenten i bilen. Ved kollisjon, utløsning av airbag, ved en eventuell lekkasje i drivstoffanlegget skal en sikkerhetsventil stenge hydrogentilførselen ut fra tankene.

Er hydrogen tilgjengelig i dag?

Ja, hydrogen selges og brukes industrielt i dag i stor skala. Hydrogen brukes blant annet i kunstgjødselproduksjon, ved raffinering av olje, fremstilling av metanol og i næringsmiddelindustrien.

Tåler hydrogenbiler kulde?

En brenselcelle hydrogenbil klarer å starte i 30 minusgrader. Bilene kan kjøres med en gang, men det tar noen minutter før brenselcellen har varmet seg ordentlig opp, og kan levere maksimal effekt.

Hvordan ser hydrogenbilene ut og hva er toppfarten?

Hydrogenbiler kan se ut som en vanlig bil, de kan bli like store og små som vanlige biler, og ha like god komfort. Toppfarten kan også være den samme som vanlige bensin- og dieselbiler

Les mer på hydrogen.no

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning