Taxfree regler

Nye kvoter for taxfree fra 1. juli

Nå kan du ta med seks flasker vin! Men, da må du droppe noe annet...

BILLIG: Det er penger å spare på å handle på taxfree.
BILLIG: Det er penger å spare på å handle på taxfree. Foto: Foto: Arnie Stalheim
Publisert Oppdatert

Nå har kommet nye regler for taxfree. Fra og med i dag, 1. juli 2014, er det nye kvoter for hvor mye alkohol man kan ta med fra utlandet.

Den viktigste endringen i taxfree-reglene er at du kan bytte tobakken med alkohol. I praksis betyr det at dersom du dropper å kjøpe tobakk (sigaretter, inkludert snus) kan du kjøpe mer alkohol.

Sagt i en setning kan du bytte ut tobakken med 1,5 liter vin eller 1,5 liter øl. Det kan koste deg dyrt å gi blaffen i reglene.

De nye taxfree-reglene gir deg imidlertid flere valg og kombinasjonsmuligheter.

Her er de nye tax-free reglene:

Dersom du ikke kjøper tobakk, kan du velge mellom disse alternativene:

  • 1 liter brennevin, 3 liter vin (fire flasker) og 2 liter øl
  • 4,5 liter vin (seks flasker) og 2 liter øl
  • 6,5 liter øl (13 halvliters ølbokser)
  • 3 liter vin og 3,5 liter øl
  • 1 liter brennevin og 5 liter øl

Kvoten for tobakk er stadig 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer og 200 blad sigarettpapir. Alternativene over gjelder altså om du ikke kjøper tobakk (om du skal kjøpe tobakk gjelder andre kvoter, se nedenfor).

Prinsippet er at man kan bytte som man vil selv. Og man gjør det etter følgende prinsipper:

1 liter brennevin kan byttes i 1,5 liter vin/øl (men ikke omvendt, du kan uansett ikke ha med mer enn 1 liter brennevin).

Vinkvoten kan byttes i øl (men, øl kan ikke byttes inn i vin)

Tobakkskvoten byttes i 1,5 liter øl/vin

Reglene gjeler innføring av alkohol over landegrensene, uansett om du kommer via båt, bil eller fly.

For deg som skal kjøpe tobakk gjelder følgende regler:

1 liter brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl (pluss tobakk)

3 liter vin og 2 liter øl (pluss tobakk)

5 liter øl (pluss tobakk)

1 liter brennevin og 3,5 liter øl (pluss tobakk)

Her er taxfree-reglene i Finansdepartementets egen tekst

I proposisjonen fra Finansdepartementet heter det følgende:

Den avgiftsfrie kvoten for innførsel av tobakk er på 200 sigarettar eller 250 gram andre tobakkvarer, til dømes snus eller rulletobakk, og 200 blad sigarettpapir. Av alkohol kan ein ha med seg 1 liter brennevin, 1,5 liter vin og 2 liter øl. Ein kan bytte ut brennevinskvoten i 1,5 liter av anten vin eller øl, medan ein kan bytte ut vinkvoten i øl, liter for liter. Kvoten er til eige personleg/privat bruk og ein kan ikkje selje den vidare til andre. Kvoten for avgiftsfri innførsel av alkohol og tobakkvarer går fram av Finansdepartementet si forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskrifta).

Eit avgrensa avgiftsfritak for personar som reiser til eller frå utlandet medverkar til ei smidig grensepassering. Samtidig kan taxfree-handel bidra til noko auka forbruk av taxfree-varer og til at avgiftspliktig innanlandsk omsetning, mellom anna gjennom Vinmonopolet, vert redusert.

Som nemnt er kvoten til eige personleg/privat bruk, men det er grunn til å tru at nokre tar inn avgiftsfrie tobakkvarer for andre. Det er stor privat vinning ved å kjøpe i utlandet eller i taxfree-butikkane på grunn av det særskilthøge avgiftsnivået på tobakkvarer i Noreg.

Av omsyn til dei reisande foreslår regjeringa ei endring i reglane slik at ein kan bytte ut heile kvoten for tobakkvarer med maksimalt 1,5 liter vin. I tråd med reglane i dag bør ein kunne bytte den nye kvoten for vin i øl, liter for liter. Forslaget inneber at reisande kan ta med seg meir vin eller øl frå andre land eller frå taxfree-butikkar på ferjer og flyplassar dersom dei ikkje bruker kvoten sin for tobakk. Auka privat innførsel fører til at innanlandsk avgiftspliktig omsetning går ned. Samtidig forventar ein ein liten reduksjon i avgiftsfri omsetning av tobakkvarer. Dette skuldast at endringa truleg vil bidra til at nokre vil nytte kvoten for vin eller øl sjølve framfor å kjøpe med tobakkvarer for andre.

På usikkert grunnlag kan ein anslå at moglegheita til å bytte den avgiftsfrie kvoten for tobakkvarer med 1,5 liter avgiftsfri vin eller øl gir eit provenytap på rundt 100 mill. kroner påløpt og 80 mill. kroner bokført i 2014. Det er lagt til grunn at ein gjennomfører endringa frå 1. juli 2014.

Les også:

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning