Hvorfor har vi sex

Klart kvinner har sex for nytelsen!

Kvinner og menn er ikke så ulike som du kanskje tror.

HVORFOR HAR VI SEX: Om du er i et parforhold eller ikke har mye å si for hvorfor du har sex.
HVORFOR HAR VI SEX: Om du er i et parforhold eller ikke har mye å si for hvorfor du har sex. Foto: FOTO: GettyImages
Publisert Oppdatert
Leif Edward Ottesen Kennair
Leif Edward Ottesen Kennair Foto: Foto: Aurora Hauge Nordnes

Hva svarer du hvis noen spør deg hvorfor du har sex?

Du vil kanskje si at det dreier seg om romantikk og lyst, men dette umiddelbare svaret forteller nok ikke nødvendigvis den hele og fulle sannheten.

To amerikansk studier viste i 2007 og 2009 at det er mange ulike årsaker til at vi har sex. Resultatene viste at i tillegg til å ha sex for å bekrefte en emosjonell tilknytning, eller romantikk og kjærlighet som vi også kan kalle det, så er det mange som har sex på grunn av den fysiske nytelsen. Dette er kanskje ikke så overraskende.

Men undesøkelsene viste at det er flere grunner til å ha sex. Når folk blir spurt, og antagelig svarer ærlig, så er det mange av de amerikanske deltagerne i undersøkelsen som oppgir at det å skaffe seg sosial status eller å hevne seg på noen er en grunn til sex.

Det samme gjelder å ha sex for å øke egen selvtillit, og en god del svarte også at de har sex fordi de føler seg presset til det. Dessuten var det naturlig nok mange som oppga fysisk tiltrekning og kåthet som årsak til seksuell aktivititet.

Hvorfor har vi sex

Norske forskere bestemte seg for å gjennomføre den samme studien for å se om norske studenter ville gi de samme svarene som amerikanske studenter.

1327 studenter i 20-årene ble spurt, og svarene fra nordmennene var ifølge psykolog og forsker ved NTNU, Leif Edward Ottesen Kennair, svært like de amerikanerne ga. 

- Gjensidig romantikk og nytelse er helt klart en del av det totale bildet, men vi må nok akseptere at det finnes mer grumsete, funksjonelle og mindre sukkersøte eller gjensidige grunner som også er helt normale, sier Kennair.

En nødvendighet

Også biolog Hanno Sandvik ved NTNU har en enkel forklaring på hvorfor vi har sex.

Hanno Sandvik
Hanno Sandvik

Dette er de viktigste grunnene til at vi har sex

Fysiske grunner

 • Fysisk nytelse
 • Stressreduksjon
 • Partnerens fysiske attraktivitet
 • Øke seksuell erfaring

Måloppnåelse

 • Skaffe seg ressurser
 • Sosial status
 • Rykte
 • Hevn
 • Skade noen
 • Skaffe seg en fordel

Emosjonelle grunner

 • Kjærlighet
 • Forpliktelse
 • Grunner knyttet til kommunikasjon
 • Det å uttrykke noe ovenfor partneren

Usikkerhet

 • Øke selvfølelsen
 • Pliktfølelse
 • Føler seg presset
 • For å holde på partneren

Kilde: Meston, C. M. & Buss, D. M. (2007). Why humans have sex. Archives of Sexual Behavior og Meston, C. M. & Buss, D. M. (2009). Why women have sex. New York, NY: Times books.

- Den biologiske forklaringen på sex er at vi ikke hadde funnets uten.

Sex i betydning samleie har oppstått fordi det hos de fleste tvekjønnede arter er en nødvendig betingelse for å få avkom.

- Vi bærer utelukkende gener etter individer som har hatt sex. Individer som nektet å ha sex, har ikke fått avkom og deres gener er derfor ikke lenger blant oss,.

Gøyal sex

I utgangspunktet har dermed det moderne mennesket sex av akkurat samme grunn som våre formødre og forfedre hadde.

- Det som har endret seg er at sex hos oss ikke utelukkende handler om forplantning. Nå har det også fått en emosjonell betydning som for eksempel å styrke parbindingen. Dette betyr at vi antageligvis er en av få arter som har det gøy med sex, sier Sandvik.

Han legger til at den kulturelle evolusjonen som har skjedd siden steinalderen, blant annet oppfinnelsen av prevensjon, har gjort det mulig å skille sexens gøyale del fra sexens reproduktive funksjon.

- Dette er unikt for mennesker.

Nytelse viktig

Da forskerne i USA og Norge skulle kartlegge årsakene til at vi har oss, fikk studentene presentert en rekke alternative grunner. 

De fikk så i oppgave å oppgi i hvor stor grad hver grunn er typisk for hvorfor de har sex.

De norske forskerne delte opp studentene etter kjønn samt hvorvidt de var interesserte i korttids- eller langtidsorientert sex.

Med korttidsorientering menes interesse for one night stands og andre uforpliktende, seksuelle møter fremfor interesse for mer forpliktende forhold.

- Vi fant da at fysiske nytelsesgrunner var viktigere for både korttidsorienterte kvinner og menn sammenlignet med de langtidsorienterte av begge kjønn, sier hun.

Egen nytelse er med andre ord en vanlig årsak til å ha one night stands.

- Grunner knyttet til fysisk attraktivitet var viktigere for både korttids- og langtidsorienterte menn, samt korttidsorienterte kvinner sammenliknet med for langtidsorienterte kvinner, sier han.

Kvinner i langvarige forhold er altså mindre opptatt av den fysiske tiltrekningen til partneren sin enn de andre gruppene.

Skaffer oss erfaring

Til gjengjeld var kjærlighet og forpliktelse viktigere for langtidsorienterte kvinner enn alle de andre gruppene. Men om det ikke var like viktig som for kvinner i parforhold, så ble det også oppgitt som en viktig grunn for både langtidsorienterte menn og korttidsorienterte kvinner. Bare korttidsorienterte menn syntes ikke dette var noen spesielt god grunn til å ligge med noen.

- For grunner knyttet til å få seksuell erfaring og øvelse fant vi at dette helt klart var viktigere for korttidsorienterte menn og kvinner enn langtidsorienterte menn og kvinner, sier han.

De norske forskerne fant imidlertid ikke like mye «målorientert» sex som de amerikanske. Blant amerikanske ungdommer var det mer vanlig å ha sex for å oppnå noe enn blant de norske. Det være seg å ligge med noen for å hevne seg, for å skaffe seg en type ressurser, få en fordel eller for å få økt status eller bedre rykte.

Et annet funn i den norske studien var at pliktsex ikke var så vanlig blant kvinner i langvarige forhold som de kanskje hadde trodd. Plikt eller press ble oppgitt av en større andel kvinner som er i kortevarige forhold, og faktisk av flere menn i kortvarige forhold enn av kvinner i langvarige forhold.

Andre grunner som skåret høyt, var stressreduksjon og å få økt selvtillit.

Ikke så uventet

- Resultatene var egentlig ikke overraskende. Vi hadde en rekke prediksjoner basert på teori og tidligere forskning, og de fleste av disse slo til, sier Kennair.

At det er forskjeller både mellom kjønn og mellom individer, altså om du er orientert mot korttidssex eller tenker på sex som noe som er en del av et forpliktende forhold, var for eksempel helt ventet.

- Om noe overrasket oss i denne studien, må det ha vært det at hvorvidt man var korttidssexorientert eller ikke hadde større betydning enn kjønn, sier han.

Gjelder ikke alle aldersgrupper

Kennair mener bestemt at svarene har en sammenheng med alderen til de som ble spurt.

- Jeg tror ikke vi ville funnet akkurat det samme mønsteret om vi hadde studert et utvalg personer på for eksempel 30 år i gjennomsnitt. Generelt virker det som kvinners seksualitet endrer seg fra tidlig 20-årene til etter fylte 30, og vi tror da at det å bli gravid ville blitt langt mer relevant grunn, sier han.

Det er med andre ord ingen grunn til å tro at alle grunner for sex er stabile over alder.

- Det ville derfor også være interessant å se hva som var de vanligste grunnene for et enda eldre utvalg personer, for eksempel i 50-60-årene.

Vil du lese flere slike artikler?  Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning