Pensjonssparing

Kvinner får mindre pensjon enn menn

Pensjonerte kvinner får utbetalt 25 prosent lavere pensjon enn menn. Dette kan du gjøre noe med.

BEGYNN NÅ: Pensjonerte kvinner får utbetalt 25 prosent lavere pensjon enn menn. Dette kan du gjøre noe med, og du bør begynne nå.
BEGYNN NÅ: Pensjonerte kvinner får utbetalt 25 prosent lavere pensjon enn menn. Dette kan du gjøre noe med, og du bør begynne nå. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos
Publisert Oppdatert

Mens norske menn i gjennomsnitt får utbetalt 307.000 kroner i samlet pensjon fra folketrygden og fra arbeidsgiver, må kvinner nøye seg med 228.000 kroner.

Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrås (SSB) selvangivelsesstatistikk fra 2011 - de ferskeste tallene på dette området.

- Heldigvis ser vi at forskjellene vil bli noe mindre i årene som kommer, sier forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand.

Blant 50.000 yrkesaktive nordmenn som har funnet sitt pensjonstall på vår pensjonskalkulator på nett, er forskjellen i forventet pensjon mellom kvinner og menn på 20 prosent.

- Forskjellen blir altså mindre enn den er i dag, men det er nok lenge til vi tar igjen mennene.

Derfor har kvinner mindre utbetalt pensjon

Forskjellene i pensjon har ifølge forbrukerøkonomen flere forklaringer.

- Vi vet at kvinner har lavere lønn enn menn, i snitt rundt 15 prosent mindre per time. Samtidig jobber 40 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid. I tillegg er det påvist av Likelønnskommisjonen at kvinners lønn bremses av lange fødselspermisjoner. Alle disse faktorene slår negativt ut for pensjonen din.

Det er altså ikke pensjonssystemet som favoriserer menn, men faktorer som lønn og deltidsarbeid.

FORBRUKERØKONOM: Christine Warloe i Nordea.
FORBRUKERØKONOM: Christine Warloe i Nordea. Foto: FOTO: Michal Tomaszewicz ([email protected])
FORBRUKERØKONOM: Kristina Picard i Storebrand
FORBRUKERØKONOM: Kristina Picard i Storebrand Foto: FOTO: Bo Mathisen

- I tillegg vet vi at kvinner sparer mindre enn menn og har en lavere formue, påpeker Picard.

- Vi vet også at kvinner normalt lever 4-5 år lenger enn menn. Kvinner havner dessverre fort i en dobbel skvis: De har mindre oppsparte midler til alderdommen, og i tillegg lever de lenger. Det betyr at de skal fordele pensjonspengene sine over flere år enn menn.

Forbrukerøkonomen sin erfaring er at kvinnene tar ansvar for husholdningsøkonomien med innkjøp, regningsbetalinger og lignende, mens mannen oftere tar seg av de mer langsiktige, økonomiske investeringene som bolig, sparing og forsikring.

- For single kvinner er det selvsagt minst like viktig å tenke på fremtidig økonomi.

Dette kan du gjøre selv

Picard understreker at det er flere og ulike grunner til at mange kvinner har lavtlønte yrker eller velger å jobbe deltid.

- Det er ingenting galt med å ta slike valg, det jeg er opptatt av er at kvinnene forstår at det påvirker økonomien deres - også i fremtiden. Pensjon kan sees på som fremtidig lønn. Forskjellen er at det er nå du kan påvirke den, ikke senere.

- Pensjonsordningen du har på arbeidsplassen din, påvirker i stor grad hvor mye du vil få utbetalt som pensjonist. Sparer bedriften to prosent eller seks prosent av lønnen din hvert år? Dette bør du sette deg inn i, og det bør også være med i regnestykket hvis du skal bytte jobb.

Hvis du blir skilt, påpeker forbrukerøkonomen at det ikke er slik at pensjonsrettighetene blir delt likt.

- Hvis mannen din har vært hovedforsørger, vil dette slå uheldig ut for dine pensjonsrettigheter ved brudd. En løsning kan være å sørge for private ordninger for kvinnen, for eksempel at mannen sparer jevnlig i konas navn.

- Jo tidligere du starter med litt egen sparing, jo mindre trenger du å spare i måneden. Det er mange måter å spare til pensjon på. Jeg anbefaler å betale ned lån og i tillegg ha en fast spareavtale i et bredt globalt aksjefond. Noen hundrelapper hver måned kan bli mye ekstra penger den dagen du trenger det som mest.

Kvinner bør spare mer enn menn

- Kvinner har i større grad en menn grunn til å spare til pensjon fordi vi lever lenger enn menn og jobber mindre, understreker forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea.

Samtidig har vi, kall det instinkter, som gjør at vi trekkes mot det å forbruke, i stedet for det å spare. Vi har liksom naturen mot oss når det gjelder å gjøre det som er bra for oss om å spare til egen pensjon eller å betale ned ekstra på boliglånet.

Warloe oppfordrer kvinner til å ta et oppgjør med forbruksorienteringen.

Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos

- Kvinner henger langt etter menn når det gjelder oppsparte midler og formue. Det er kanskje først når vi blir klar over disse forholdene at vi blir motivert til å gjøre noe med det, sier Warloe.

Pensjonstips til kvinner:

  • Skaff deg informasjon om pensjonsordningen din hvis du ikke allerede har det. Dette gjør du enklest ved å kontakte pensjonsleverandøren som arbeidsgiveren din har valgt.
  • God oversikt over din totale pensjon får du på nå på nav.no. De henter også inn opplysninger om dine tidligere pensjonsordninger. Deretter kan du bruke en pensjonskalkulator for å finne ut om du bør spare noe ved siden av.
  • Husk at lønn, stillingsbrøk og antall år i arbeid påvirker pensjonen din.
  • En spareavtale i fond med fast trekk sikrer at du sparer litt hver måned. "Glem pengene" og vær lojal mot spareavtalen din selv om aksjekursene svinger. Da vil ha en god slump med penger senere i livet.

Kilde: Forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand

1000 kroner blir 77.000

Nordea har gjennomført en undersøkelse om nordmenns sparevaner knyttet til pensjon. 67 prosent av de spurte kvinnene oppgir at de ikke har egen pensjonssparing. Det tilsvarende tallet for menn er 57 prosent

På bakgrunn av undersøkelsen har Nordea laget en regnestykke for å illustere hvor mye en forskjell på 1000 kroner i månedlig sparing vil utgjøre i årlig pensjon.

Utgangspunktet for regnestykket er at du starter pensjonssparingen når du er 30 år, og jobber frem til du er 65. Banken har lagt til grunn at du gjennom å plassere 80 prosent av sparepengene i aksjefond vil få en årlig avkastning på 7,6 prosent. Utbetalingen av de oppsparte pengene skjer frem til du fyller 77 år.

Basert på summene fra Nordea-undersøkelsen, vil mennene som sparer til pensjon få 77.000 kroner mer i årlig pensjon enn kvinnene.

Les også:

Det verste er de små lommetyvene

Så mye får du i pensjon

Pengene som forsvinner uten at du har glede av dem

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning