Hva er 6G

Derfor får du ikke full lønn under permisjonen

Her er alt du trenger vite om 6G

GRATULERER - ELLER KONDOLERER? Uansett må den vordende far snart forholde seg til 6G.
GRATULERER - ELLER KONDOLERER? Uansett må den vordende far snart forholde seg til 6G. Foto: FOTO: Allan Foster
Publisert Oppdatert
ANITA MØLMESDAL SIVERTSEN: Fungerende seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
ANITA MØLMESDAL SIVERTSEN: Fungerende seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Foto: FOTO: Privat

6G. Hørt om det? Mange må på ett eller annet tidspunkt forholde seg til begrepet 6G, enten man skal ha svangerskapspermisjon, blir arbeidsledig, eller er langtidsyk.

I seg selv er det en betegnelse på et beløp som varierer fra år til år. Per februar 2015 er beløpet 530 220 kroner.

"G" er en forkortelse for Folketrygdens grunnbeløp. 6G betyr seks ganger dette grunnbeløpet. Akkurat nå er Folketrygdens grunnbeløp 88 370 kroner. Og grunnen til at nettopp 6G er et viktig begrep, er at dette er den inntekten som maksimalt kan brukes som grunnlag for beregning av de fleste ytelser fra NAV.

Det betyr at dersom du skal ha svangerskapspermisjon, velger 100% lønn og har en inntekt som er høyere enn 6G, vil du uansett bare få 6G utbetalt fra NAV. Noen arbeidsgivere betaler imidlertid mellomlegget.

På Kvinneguidens forum er det mange som lurer på mangt om 6G. Har jeg krav på at arbeidsgiver betaler mellomlegget dersom jeg tjener mer enn 6G og jeg skal ha permisjon? Får far 80 prosent av lønn eller 6G?  Får jeg min vanlige lønn hvis jeg blir syk?  Er det et tak på sykepenger?

Folketrygdens grunnbeløp

Folketrygdens Grunnbeløp justeres hvert år på bakgrunn av lønnsoppgjøret i mai. NAV betaler ut en rekke ytelser der G spiller en rolle, men med ulike beregninger. Foreldrepenger og sykepenger er eksempler hvor G6 er viktig.

Hvor mye du får avhenger av en rekke faktorer og varierer med ytelsene.

Hva er 6G?

Vi ba Anita Mølmesdal Sivertsen, fungerende seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyse oss om emnet.

SØTNOS: Babyer er skjønne, men å være i fødselspermisjon kan bety at du får mindre utbetalt hver måned.
SØTNOS: Babyer er skjønne, men å være i fødselspermisjon kan bety at du får mindre utbetalt hver måned. Foto: FOTO: Michiel S

- Hva er 6G?

- Det er seks ganger Folketrygdens grunnbeløp.

- Hvor mye er det i skrivende stund, altså februar 2015?

- Grunnbeløpet er i skrivende stund 88 370 kroner.

- Hvordan justeres det – og når?

- Det justeres i mai hvert år med utgangspunkt i forventet lønnsvekst. På regjeringen.no er det fint forklart om reguleringen av grunnbeløpet.

- I hvilke sammenhenger brukes 6G?

- 6G er den maksimale inntekten som legges til grunn for beregning av de fleste ytelser fra NAV.

- Får man kun sykepenger av inntekt under 6G?

- Sykepenger beregnes forskjellig ut fra type arbeid og inntekt, men kan ikke overstige 6G.

- Får alle med inntekt utbetalt 6G?

- Nei. Ytelsene beregnes på grunnlag av den enkeltes inntekt. Er inntekten lavere enn 6G er også grunnlaget for ytelsen lavere.

- Taper du lønnen som overstiger 6G?

- Mange arbeidstakere har avtaler som sikrer full kompensasjon av inntektsbortfall ved for eksempel sykdom og foreldrepermisjon. Arbeidsgiver dekker da differensen mellom det som utbetales fra NAV og den inntekten du ville hatt om du var i arbeid.

- Hvor vanlig er det at arbeidsgiver dekker mellomlegget?

- Det har vi ikke statistikk på.

- Stemmer det at hvis du velger 80 prosent foreldrepermisjon så får du bare 80 prosent av 6G?

- De som velger 80 prosent dekningsgrad får kompensert 80 prosent av inntektsgrunnlaget opp til 6G. Inntekter over 6g kompenseres ikke. Dette gjelder både ved 100 prosent og 80 prosent dekningsgrad. Forskjellen ligger i at de som velger 80 prosent dekningsgrad mottar foreldrepenger i flere uker enn de som velger 100 prosent.

- Hvordan utbetales det – månedlig eller ukentlig?

- Det kommer an på hvilken ytelse det gjelder. Foreldrepenger utbetales på månedsbasis. Dagpenger kommer hver 14. dag.

- Noen mener at taket på 6G er urettferdig. De nevner blant annet at du ikke får færre utgifter når du er syk og at systemet straffer de «flinke» - det vil si de som har jobbet hardt og har høy lønn. Hva er deres kommentar?

- Det er politikerne som vedtar regelverket. På NAVs sider finner du mer informasjon om foreldrepenger og vår foreldrepengerveileder, som beregner hva du kan forvente å få i foreldrepenger, samt informasjon om Folketrygdens grunnbeløp.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning