Personlighetstester:

Nekter du personlighetstest kan det koste deg jobben

Det er ikke lenger nok å møte opp på jobbintervju med en veltilpasset CV.

TA TESTEN: Nekter du å ta en personlighetstest på jobbintervju kan det hende du ikke får jobben. Testen på bildet er hentet fra Facet 5 Norge sin personlighetstest, som er sertifisert av DNV GL.
TA TESTEN: Nekter du å ta en personlighetstest på jobbintervju kan det hende du ikke får jobben. Testen på bildet er hentet fra Facet 5 Norge sin personlighetstest, som er sertifisert av DNV GL.
Publisert Oppdatert
ET VIKTIG VERKTØY: Even Bolstad, daglig leder for HR Norge,mener du ikke har noe å tape på å la deg teste i intervjusammenheng.
ET VIKTIG VERKTØY: Even Bolstad, daglig leder for HR Norge,mener du ikke har noe å tape på å la deg teste i intervjusammenheng. Foto: Sverre Chr. Jarild

De vanligste fem punktene du blir testet i:

Planmessighet, struktur og kontroll: Høy skår vitner om at man har selvdisiplin og er pliktoppfyllende. Svarer på hvor komfortabel du er med usikkerhet og kaos i sammenlignet med kontroll, orden, plan, systematikk, regler?

Medmenneskelighet/vennlighet: Hvor samarbeidsvillig og medfølende man er. Skårer man lavt kan man ha en tendens til å virke mistenksom overfor andre. Besvarer også om man har mer fokus på sak og fakta eller på mennesker. Avdekker hvor komfortabel man er med sosialt krevende situasjoner og konflikt eller om man heller foretrekker samarbeid, harmoni og varme?

Ekstraversjon/utadventhet: Sier noe om hvor mye sosial kontakt med hvor mange, og hvor tilbaketrukket eller dominerende en selv ønsker å være. Skårer man høyt trives man ofte i andres selskap. Det sier også noe om hvor lett man har for å kjenne på positive følelser. Skårer man lavt er man gjerne innadvent og synes det er slitsomt med sosiale aktiviteter med mange mennesker.

Nervotisisme og emosjonell stabilitet: Sier noe om hvor lett man har for å oppleve negative følelser som for eksempelse engstelse og depresjon. Hvor mye temperament og følelsesreaksjoner, bekymring og kontakt med følelser har man? Er man mer rolig, emosjonelt stabil og tilfreds?

Åpenhet for nye ideer/Fantasi: Skal si noe om hvor åpen man er for nye erfaringer, hvor nysgjerrig man er. Foretrekker du det enkle og ukompliserte, og lar ting være som de er, eller tenker du nytt, er mer åpen for endring, kompleksitet, informasjon, refleksjon og idéer?

Kilde: Tankesmed.no og DNV GL

Et jobbintervju blir stadig mer preget av tester. Personlighet, samarbeidsevner og måten du tenker på testes i detalj før du kan drømme om å være en aktuell kandidat.

Det er ikke lenger nok å slenge en CV på bordet og delta på et uformelt intervju.

Du må gjøre deg så interessant som overhodet mulig for å bli vurdert som aktuell for jobben.

- Ingen kan kreve at du skal gjennomgå tester, det være seg evnetester eller personlighetstester. Samtidig kan det å si nei gjøre at du ikke får jobben, sier Even Bolstad, daglig leder for HR Norge.

Ingenting å tape

Han mener du ikke har noe å tape på å bli testet i intervjusammenheng.

- Sett fra virksomhetenes side er det å ansette en stor investering som også er stor grad av risikosport.  De aller fleste som ønsker deg gjennom slike tester har de beste intensjoner, sier han.

Han understreker imidlertid at bedriftene ikke bare utelukkende ser etter de positive sidene til kandidatene.

- De selekterer også negativt, det vil si at de ønsker å unngå å ansette personer som kan ha problemer med å takle rollen og andre utfordringer jobben bærer med seg. Da vil tester kunne gi god tilleggsinformasjon til lederen som skal ta i mot den nyansatte.

Er ingen fasit

Testene er ingen fasit på hvordan du er som person, men de er ganske treffsikre hvis testen er god, den som utfører dem er dyktig og prosessen er bra lagt opp.

- Da kan testene gi deg en god læring om hvem du er, hva du passer til og hva du kanskje bør unngå. Sørg derfor for at du får en «tilbakelesning» på de resultatene du har fått. Hvis ikke går du glipp av læringsmuligheten, sier Bolstad.

I Norge finnes det i dag en rekke forskjellige tester på markedet, og etter en periode der det florerte av useriøse tester har markedet blitt bedre.

DNV GL (tidligere Det Norske Veritas) er en uavhengig stiftelse som blant annet sertifiserer jobbtester og testbrukere.

De sørger for at testene som brukes er til å stole på i langt større grad enn tidligere. 19 testverktøy er nå sertifisert, med 11 nye sertifiseringer de siste to årene.

- Sertifikatet har stor betydning i markedet. Nå skal du slite hardt for å levere tester uten at de er sertifisert. Det har økt bevisstheten om at hvis du bruker dårlig informasjon om folk får du heller ikke de resultatene du ønsker, sier Andreas Kolstø, leder av personsertifisering i DNV GL.

Nå overtar selskapet også testsertifiseringen i Sverige.

Evnetester på topp

Det finnes en lang rekke tester du kan bli bedt om å ta før et jobbintervju.

Blant disse er evnetestene mest treffsikre med tanke på fremtidig jobbytelse.

Deretter kommer andre metoder som personlighetstester der man skal beskrive seg selv.

- Testene er ikke magi, men et bra verktøy. Bedre planer, struktur og metoder er det som gir best mulig rekruttering. Men hvis ikke du har kompetanse om testing før du bruker det som arbeidsgiver kan du like godt kaste terning, sier Kolstø.

Han mener det vanlige ustrukturerte intervjuet kan si noe om hvor sjarmerende og hyggelig du er, men lite om hvordan du vil gjøre det i jobben.

- Kjemien har mye å si.

I en norsk FAFO-studie av Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri observerte de ansettelsesintervjuer, og det var mulig å se at det klikket positivt mellom intervjuer og kandidat.

- Det ble beskrevet nesten som dating, forteller Kolstø.

- Da er det tydelig at magefølelsen har for mye å si.  Det må mer til for å være sikker på at kandidaten er rett person for jobben. Derfor har tester blitt stadig mer vanlige.

Likevel må det mer til for å være sikker på at kandidaten er rett person for jobben.

- Selv om en overveldende mengde forskning sier at evnetester er best, er det ingen som mener at man skal bare bruke det. Best resultat får man alltid når man kombinerer ulike gode metoder, som evnetester med for eksempel strukturerte intervjuer, gode personlighetstester og arbeidsprøver, slår han fast.

Hva er farene med testen?

Det kan føles skremmende å bli presentert for en personlighets- eller evnetest. Hva er egentlig farene når du blir spurt om å ta en?

- For det første kan det jo hende at testen indikerer at du likevel ikke er den som var best egnet til jobben. Men det er kanskje fair og dessuten like greit om man finner ut det i forkant av at man inngår det samlivet en jobb faktisk er, sier Even Bolstad.

Når du har gitt fra deg testen har du imidlertid ingen kontroll på hvordan resultatene dine brukes i etterkant.

TESTER TESTENE: Andreas Kolstø er leder av personsertifisering i DNV GL. De sørger for at personlighetstestene du blir bedt om å ta på jobbintervju fungerer.
TESTER TESTENE: Andreas Kolstø er leder av personsertifisering i DNV GL. De sørger for at personlighetstestene du blir bedt om å ta på jobbintervju fungerer.

- Personopplysningsloven stiller klare krav, og Datatilsynet skal følge opp reglene knyttet til blant annet oppbevaring av data. Vi må legge til grunn at de fleste som tester forholder seg til dette, samtidig vet vi at noen ikke gjør det, sier Bolstad.

Selv om håndfaste data slettes vil rekruttereren sitte igjen med et inntrykk.

- Dersom testingen skjer i regi av et rekrutteringsfirma kan disse spres mellom kolleger og slik sett gi deg et «stempel» som ikke kan etterprøves. Det kan være til fordel eller ulempe for deg som kandidat inn mot andre jobber på et annet tidspunkt. Men risiko er det uansett, forteller han.

Vær interessert

HR-lederen anbefaler deg å være positivt interessert når du skal på jobbintervju.

Du kan gjerne spørre om hva slags test det er og om den er sertifisert.

Du kan regne med å bli testet i den såkalte «femfaktor-modellen», som tar for seg de fem mest vanlige personlighetstrekkene som finnes.

- Da får man testet åpenhet for erfaring planmessighet, ekstroversjon, medmenneskelighet og nevrottisisme. Alle disse er personlighetstrekk som er stabile over tid og som har stor betydning for hvordan du vil angripe og løse et problem som dukker opp i jobbhverdagen, sier Bolstad.

Kolstø, som selv er testpsykolog, mener at testresultater alltid må sees i sammenheng med hva slags jobb du søker på.

- Å for eksempel alltid teste jobbsøkere for å finne dem utadvendte og tenke at det alltid er bra, er det rene og skjære tøv. Hvis jobben ikke har spesielle aspekter som passer de utadvendte, for eksempel å ofte presentere ting eller stadig møte mange nye mennesker, er det mest hensiktsmessig å ligge i et middelområde, midt mellom utadvendt og innadvendt. Da koster det deg kanskje litt å presentere noe på en scene, men du kan også trives med å jobbe selvstendig og konsentrert uten mye ytre stimulering.

- Og den gode nyheten er at i dette midtområdet ligger de fleste av oss.

FUNKER BEST SAMMEN MED INTERVJU:Testene kan ikke alene avgjøre om du er best kvalifisert for en jobb.
FUNKER BEST SAMMEN MED INTERVJU:Testene kan ikke alene avgjøre om du er best kvalifisert for en jobb.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning