Foreldrepermisjon i USA

Jubler for seks ukers foreldrepermisjon

- En stor seier for amerikanske foreldre.

MER TID: Mødre og fedre får nå for første gang i noen amerikansk by rett til full lønn i permisjonen. En stor seier - selv om det bare er seks uker.
MER TID: Mødre og fedre får nå for første gang i noen amerikansk by rett til full lønn i permisjonen. En stor seier - selv om det bare er seks uker. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert
SEIER: Advokat Julia Parish er overlykkelig over at alle nybakte foreldre i San Francisco ansatt i bedrifter med over 20 ansatte nå får rett til seks uker hjemme med det nyfødte barnet.
SEIER: Advokat Julia Parish er overlykkelig over at alle nybakte foreldre i San Francisco ansatt i bedrifter med over 20 ansatte nå får rett til seks uker hjemme med det nyfødte barnet. Foto: FOTO: Privat

Bedriftene må betale

 • Permisjonen i San Francisco må delvis betales av bedriftene. 45 prosent av lønna skal dekkes arbeidsgiver.
 • Vedtaket gjelder i bedrifter som har mer enn 20 ansatte.
 • 55 prosent dekkes av staten California.
 • Også statene Washington, New Jersey og Rhode Island har lover som sier at staten dekker 55 prosent av lønna i seks uker.

Tenk deg følgende situasjon: Du er overlykkelig fordi du er gravid med et veldig ønsket barn. Du har drømmejobben, drømmepartneren og livet smiler. Bortsett fra det nagende spørsmålet: Har du mulighet til å beholde jobben når barnet blir født? Du har nemlig ikke rett på foreldrepermisjon. Fordi du bor i USA.

- Det er så mange her i landet som ikke har noen rettigheter i forbindelse med fødsel, sier Julia Parish. Hun er advokat ved Legal Aid Society i San Francisco, et non profit advokatfellesskap.

Alle amerikanske mødre har riktignok rett på tolv ukers permisjon fra jobb i forbindelse med fødsel. Men rettigheten gjelder ubetalt permisjon. Om du får lønn i permisjonstiden har hittil vært helt opp til arbeidsgiver. Da er det kanskje ikke til å undres over at de aller fleste arbeidsgivere har valgt å ikke betale.

Som følge av de dårlige permisjonsordningene har mange foreldre blitt nødt til å velge mellom familie og karriere.

- Og nesten alltid er det kvinnen som da har gått ut av yrkeslivet, sier Julia. Kvinner har dermed tapt både inntekt og karrieremuligheter.

Ny lov

Nå har Julia sammen med tre andre advokater og byens myndigheter fått gjennom et vedtak som gir alle foreldre rett til seks ukers foreldrepermisjon med full lønn. For begge foreldrene. Det vil si at der det er to foreldre som har omsorg for barnet, så vil de til sammen få tolv ukers permisjon.

Vedtaket gjelder i San Francisco by og er historisk. Det er første gang amerikanske foreldre gjennom lov blir sikret full inntekt i fødselspermisjon. Vedtaket ble høytidelig signert i City Hall i går.

Julia og advokatkollegaene hennes har jobbet med å sikre at vedtaket i San Francisco er vanntett mot eventuelle søksmål mot myndighetene i San Francisco.

I USA finnes det ingen felles lovgivning når det gjelder foreldrepermisjon med lønn. Hver stat kan forme de lovene de selv vil, og hver by kan vedta sine. Det betyr at ulike stater og byer har ulike løsninger - men ingen har hittil gitt full lønn.

Byen som har fulgt tettest på San Francisco, er New York. Der er det nylig bestemt at ferske foreldre skal få 12 ukers permisjon med 67 prosent lønn.

Til sammenligning har vi i Norge rett på til sammen 49 ukers permisjon med full lønn. Ti av ukene er forbeholdt far, ti er forbeholdt mor og resten kan foreldrene fordele som de vil.

Selv om de seks permisjonsukene i San Francisco virker lite for oss, opplever Julia vedtaket som en stor seier.

- Dette vil hjelpe enormt for mange nybakte foreldre. Det vil bidra til at langt færre blir tvunget til å gi opp karrieren for å ta vare på barnet. Og det vil bidra til mer likestilling i arbeidslivet - og i hjemmet - i og med at begge foreldrene nå får lik permisjon, sier Julia.

Mange bedrifter har bedre ordninger enn dette for foreldre - som for eksempel Facebook, som har hovedkontoret sitt rett utenfor San Francisco. Der ble det bestemt i november at alle får fire måneders betalt permisjon i forbindelse med fødsel. En ordning Facebook har gjort gjeldende for ansatte i alle land der de har virksomhet. Med mindre den lokale lovgivningen er bedre enn dette, selvsagt. Som i Norge.

Noen få heldige

Men det store flertallet av amerikanere jobber ikke i bedrifter som gir så gode betingelser.

Til sammenligning

Permisjon for mødre med full lønn:

 • Mexico 12 uker
 • Canada 52 uker mor
 • Storbritannia 39 uker
 • Tyskland 57 uker
 • Frankrike 42 uker
 • Italia 47 uker
 • Sør-Korea 64 uker
 • Polen 126 uker
 • Finland 158 uker
 • Slovakia 164 uker

Kilde: The Guardian/OECD (tall fra 2014)

KARRIERER: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener det er viktig at permisjonen er mest mulig likt delt mellom menn og kvinner. Dette vil sikre at kvinner ikke går glipp av karrieremuligheter.
KARRIERER: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener det er viktig at permisjonen er mest mulig likt delt mellom menn og kvinner. Dette vil sikre at kvinner ikke går glipp av karrieremuligheter. Foto: FOTO: Likestillings- og diskrimineringsombudet

- Det er faktisk bare 13 prosent av alle amerikanere som har betalt permisjon, forteller Julia.

Selv er hun blant de heldige prosentene. Hun er gravid og skal snart ut i en mange måneder lang permisjon med full lønn.

Men blant Julias klienter er kvinner og menn som jobber i lavtlønnsyrker innen for eksempel hoteller og renhold. De er blant det store flertallet som står på bar bakke når de skal ta hånd om den nyfødte. Nå vil også de få nyte godt av den nye ordningen.

Julia er svært fornøyd med vedtaket - men understreker at dette bare er begynnelsen. Hun forventer at ordningen vil bli kopiert rundt omkring i USA. Og hun vil fortsette å jobbe for at permisjonen skal bli lengre.

- USA er det eneste industrialiserte landet som har så dårlig familiepoltiikk. Det er vi nødt til å gjøre noe med, sier hun.

Ser til Skandinavia

Hun og andre forkjempere for bedre permisjonsordninger i USA ser til Europa, og spesielt til Skandinavia, for inspirasjon.

- Dere har så gode ordninger, og de bidrar til likestilling mellom kjønnene, sier hun.

Debatten i Norge dreier seg først og fremst om hvor stor del av permisjonen som skal bindes til far. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjustrøm sier til Kvinneguiden at det er viktig for kvinners deltagelse i yrkeslivet at menn er mer hjemme med barna.

- Det er viktig for likestillingen, og viktig for kvinners karrieremuligheter, sier hun.

Fedrekvoten her i landet, som nå er på ti uker, har variert. Men tall fra NAV viser at fedre tar ut permisjon tilsvarende fedrekvoten, uansett hvor lang den er.

- Fra 2007 til 2012 tok om lag 70 prosent av fedrene like lang permisjon som fedrekvoten, selv om den endret seg. Det er grunn til å tro at denne tendensen vil fortsette, og at barn vil se mindre til sine fedre framover siden fedrekvoten er redusert. Tallene for dette vil ikke være klare før høsten 2016, opplyser Bjurstrøm.

Vil ha mer til far

For å sikre bedre likestilling i arbeidslivet i Norge, ønsker hun at en større andel av permisjonstiden igjen blir forbeholdt far.

- Både næringslivsledere, forskningsmiljøer og partene i arbeidslivet har sagt klart ifra om at fedrekvoten er et viktig likestillingstiltak. De ønsker både kvinner og menn i arbeid, og at kvinner og menn har like muligheter på hjemmebane og i arbeidslivet, sier hun.

Mer permisjon til far er bra for både far, mor og barn, mener hun.

- Barn og far får muligheten til å knytte sterkere bånd, far får lovfestet rett til mer plass på hjemmebane, og mor opprettholder i større grad tilknytningen til arbeidslivet.

Like mye permisjon

Selv om Julia Parish synes det virker langt fram for amerikanske foreldre å få så gode ordninger som vi har, så er hun fornøyd med at mødre og fedre får en like stor andel av permisjonen i det nye vedtaket.

- Jeg tror det vil føre til at kvinner ikke blir så sårbare på arbeidsmarkedet. Nå er det ingen grunn for arbeidsgivere til å tenke at kvinnelige ansatte kommer til å være mindre fokusert på jobben sin enn menn - selv om de er en alder der det er naturlig å få barn, sier hun.

Julia tror de seks ukene med betalt permisjon vil føre til at mange færre kvinner behøver å slutte i jobben for å ta seg av barn.

- San Francisco er blitt et dyrt område å bo i, og det er allerede en lav andel småbarnsfamilier her. Boligprisene er dyre, barnepass, særlig av små barn, er dyrt, og skolene er dyre. Så hvis vi skal beholde småbarnsfamilier her, må vi legge til rette for at det er mulig for begge foreldrene å bli værende i jobb også etter at de har fått barn. De fleste er avhengige av to inntekter, sier hun.

Vedtaket i San Francisco er er et første skritt på veien mot lønn under permisjon for alle amerikanske mødre og fedre.

- Vi må begynne i det små. Målet er å få en like god ordning som dere har i Skandinavia, sier Julia.

 

Vil du lese flere lignende saker?  Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Kvinneguiden på Facebook!

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning