Når bekymringene tar overhånd

Hva gjør du når små bekymringer, uro og usikkerhet tar totalt overhånd og setter en stopper for livsgleden?

Publisert Oppdatert
I Kvinneguidens selvhjelp-serie vil coach Annika Richardsen, den første sertifiserte veilederen i Mia Törnbloms metode her i Norge, veilede deg mot en bedre og lykkeligere hverdag.

Ukens tema handler om småbekymringene som skaper stor angst.

Vi tenker i snitt 65 000 tanker per døgn. Om lag 95 prosent av de tankene vi tenker i dag er de samme som vi tenkte i går. Når vi elter på små bekymringer, usikkerhet og uro blir det derfor til at det kan gå utover tilliten til livet, og etter hvert kan bekymringer utvikle seg til frykt. For å legge til byrden hender det at man "kobler på" frykt med tidligere opplevelser. Så det som begynte som en bekymringstanke kan utvikle seg til å bli vedvarende og tilbakevendende frykt. Når selvfølelsen er lav, gir det konsekvenser for hvordan vi føler oss i livet vårt, og kan derfor manifestere seg på ulike måter. I snitt lar vi oss styre over 10 ganger daglig av uro og redsel!

Uro er den renten vi betaler når vi bekymrer oss for morgendagen.

Selvsentrerte redsler

Når vi elter rundt på småting, det som bekymrer oss, så blir vi selvsentrerte, fordi det opptar tankegangen vår, og vi tolker verden ut i fra vår uro. På den måten leter vi etter bekreftelse på dette negative, og det får vi gjerne! For eksempel om vi er redd for hva andre synes om oss på jobben, og vi ser at noen går inn i et rom uten deg og lukker døren, så kan det være at du tror at de snakker om deg. Selvsentrerte redsler gjør oss ufokuserte og tar mye kraft og oppmerksomhet fra oss. Om du er redd for å ikke kunne prestere og ikke oppnå det du ønsker, så kan det ende med at du ikke tør å gå for det du vil. Da lar du bekymringen for å ikke lykkes hindre deg i å lykkes!Les også: Bli venn med speilbildet ditt!

Les også: Føler du deg ikke god nok?

Les også: Nytt år - nye muligheterNår du vet hva du er redd for, vet du hva du ønsker.

Selvsentrerte redsler kan deles ned i tre deler knyttet til årsakssammenhenger:
 • Vi er redd for å ikke få noe vi ønsker.
 • Vi er redd for å miste noe vi har.
 • Vi er redde for å bli avslørt.
 • Hva er du redd for?

  Når du bekjentgjør deg med det du er redd for, ser du faktisk hva du vil! Om du er redd for å mislykkes så vil du alltid lykkes - eksempelvis.

  For å jobbe bort redsler, er det viktig å øve på motsatsen; tro og tillit!

  - Når du vet hva du ønsker, kan du bekrefte deg selv til å ha tillit til at du kan oppnå det du ønsker. Lag deg en Bra-bok!. Øv på å fokusere på det du ønsker i stedet for det du ikke ønsker. I BRA-boken er det en sekvens der man ber om hjelp - der man overlater det til tro og tillit. Enten til sin underbevissthet, til sitt høyere jeg, eller noe større enn deg selv- alt ettersom hva du tror på.

  - Jobb med å bytte ut tanker: Å styrke selvfølelsen og å bryte negative tankemønster, er en treningssak. Om du har en bekymret tanke som gjentar seg ofte, så finn en "motgiftstanke" som du kan erstatte den med. Eksempelvis;

  "Dette kommer aldri til å gå" til: " Jeg har tillit til at dette kommer til å gå bra"

  "Jeg kommer aldri til å lykkes" til: "Jeg er verdifull og klart jeg kan lykkes"

  - Om du har mange redsler og føler mye uro og usikkerhet, så oppsøk hjelp hos en terapeut, psykolog eller coach. Når du har "trent" mentalt sett på å være redd lenge, kan det være nyttig og nødvendig å få hjelp utenfra.

  Du har samme verdi ved suksess som ved motgang! Selv om du har gjort en feil så ER du ikke en feil! Det er når vi blander sammen prestasjon og egenverd at vi slår ned på oss selv. Selvtillit er knyttet til din egen oppfatning om hva du kan gjøre, troen på din egen evne til å prestere. Selvfølelse er knyttet til din væren, din bevissthet om din egen verdi. Ofte blander vi sammen vår verdi med våre prestasjoner, så når vi mislykkes i våre prestasjoner, har vi ikke bare gjort en feil, men blitt en feil.

  - Når du styrker selvfølelsen, vil du kjenne mer tro og tillit til at du fortjener det du ønsker deg, og vil tolke verden ut fra en indre trygghet som gjør at du ikke legger bekymringer for fremtiden inn i nåtiden i samme grad, avslutter Richardsen.
Annika220
Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning